fbpx

Prijava v portal: 

5 korakov do učinkovite in zakonite ureditve delovnega časa

 

1. KORAK:

UGOTAVLJANJE POTREB IN ODLOČITEV ZA DOLOČENO OBLIKO DELOVNEGA ČASA

Delovni čas je lahko:

A) enakomerno razporejen (nepremični, premični, deljeni ali izmenski delovni čas)

B) neenakomerno razporejen

2. KORAK:

DOLOČITEV RAZPOREDITVE DELOVNEGA ČASA V POGODBAH O ZAPOSLITVI

3. KORAK:

SPREJEM LETNEGA RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA

4. KORAK:

A) SEZNANITEV DELAVCEV O ZAČETKU IN ZAKLJUČKU DELOVNEGA DNE         

(pri enakomerno razporejenem delovnem času)

B) PRIPRAVA MESEČNEGA (TEDENSKEGA, 14-DNEVNEGA) RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA                        

(pri neenakomerno razporejenem delovnem času)

5. KORAK:

SKRBNO VODENJE EVIDENCE O IZRABI DELOVNEGA ČASA

Dodaj odgovor