fbpx

Prijava v portal: 

7. strokovna konferenca Okolje in odpadki

Ravnanje z odpadki postaja vedno večji izziv. Odpadki so na eni strani pomemben snovni in energetski potencial, ki je lahko odlična poslovna priložnost, po drugi strani pa predstavljajo podjetju breme.

 

Tako podjetja, ki jim ravnanje z odpadki predstavlja osnovno dejavnost (zbiralci, predelovalci),  in tista, ki jim odpadki predstavljajo zgolj breme (povzročitelji), so to leto doletele  precejšnje zakonodajne novosti in spremembe.  Med najpomembnejšimi so bile seveda: nova Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015) in še njena sprememba –  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 69/15),  nova Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015), nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS,  št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015) in ostale spremembe konec leta 2015.

 

Gre za najpomembnejše spremembe odpadkarske zakonodaje po letu 2008.

 

Po mnenju strokovnjakov bodo v marsikaterem podjetju povzročile povečan obseg dela in preobremenjenost kadra, ponekod pa morda tudi nove poslovne priložnosti.

Na že 7. konferenci OKOLJE IN ODPADKI, ki vsako leto združuje pooblaščence za varstvo okolja ter odgovorne za ravnanje z odpadki v podjetjih in ustanovah iz vrst povzročiteljev, zbiralcev in izvajalcev obdelave, bomo obravnavali primere dobre prakse ter učinke zakonodajnih sprememb.

Ne zamudite priložnosti, da se soočite s predstavniki ministrstva, inšpektorata za okolje, predstavniki družb za ravnanje z odpadki, gospodarstva in komunalnega sektorja ter skozi diskusijo pridete do rešitev za svoje izzive!

 

Izkoristite priložnost in se prijavite na www.okolje.eu

 

Dodaj odgovor