fbpx

Prijava v portal: 

Aktualno

Postopki, ki jih mora poznati slovenski delodajalec pred pričetkom izvajanja storitev v tujini, se med državami članicami EU in ostalimi zelo razlikujejo. Skupaj s priznanimi strokovnjaki smo za vas pripravili nov program, katerega podrobno vsebino vidite na tej povezavi:Strokovnjak za kadrovsko poslovanje s tujino, kjer bomo na ta in še številna druga vprašanja poskusili odgovoriti. Spodaj preberite primer:

VPRAŠANJE:

Naše podjetje ima v tujini (Nemčiji) trajne posle z istimi naročniki, ti trajajo že dalj časa, jeseni 2014 smo podpisali pogodbo do 31.12.2016. Torej, smo že na začetku vedeli, da bodo posli trajali dalj kot dve leti. Kaj se naredi v tem primeru? Ali je potrebno v Nemčiji odpreti podružnico in delavce zaposliti tam po obdobju dveh let, oz. že na začetku zaposlitve? Ne vemo točno, če gre pri trajnih poslih tudi za napotene delavce? Veriženje napotitev je po dveh letih prepovedano. Delo smo začeli iskati v tujini, ker ga v Sloveniji ni bilo.

ODGOVOR:

V primeru napotitve na delo v tujino za dobo, ki je daljša od 24 mesecev (vendar ne sme biti daljša od 5 let), lahko pristojni instituciji držav članic skleneta izjemni dogovor (16.1 člen Uredbe ES št. 883/2004). V Sloveniji je pristojni organ za sklepanje izjemnih dogovorov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. V skladu z navedenim mora delavec oziroma njegov delodajalec (torej vaše podjetje) nasloviti prošnjo za izredni dogovor na navedeno ministrstvo in hkrati izpolnjen vprašalnik za delodajalce.

Opozarjam, da je postopek za sklenitev izjemnega dogovora lahko dolgotrajen, ker gre za poslovanje med državnimi organi, ki poteka na mednarodni ravni. Zaradi navedenega predlagam, da naslovite predlog na ministrstvo nekaj mesecev pred pričetkom opravljanja dela v drugi državi članici. Ministrstvo namreč pošlje ta predlog pristojnemu organu države prejemnice. Šele po prejemu odgovora ministrstva ZZZS nadaljuje postopek v skladu z odgovorom.

V kolikor imate že urejeno napotitev do 24 mesecev opozarjam, da ko delavec zaključi prvotno 24 mesečno obdobje napotitve, ni mogoče odobriti novega obdobja napotitve za istega delavca, isto podjetje v isti državi članici, dokler od izteka prejšnjega obdobja napotitve ne pretečeta vsaj dva meseca. Pri tem gre za primere, ko se je izteklo prvotno 24 mesečno obdobje ene ali več napotitev.

Enako obdobje mora preteči tudi v primeru, ko je na isto delo k istemu podjetju v tej državi napotena druga oseba, z namenom, da nadomesti osebo, ki ji je poteklo 24 mesečno obdobje napotitev.

Dodaj odgovor