fbpx

Prijava v portal: 

Ali ste tik pred tem, da boste sprejeli ali spremenili akt o sistemizaciji delovnih mest?

 

Določite potrebno zahtevnostno stopnjo znanja slovenščine za vsako posamezno delovno mesto ali vrsto dela:

V skladu s 14. členom Zakona o javni rabi slovenščine je dolžnost vsakega zasebnega delodajalca ali delodajalke, da glede na predvidljivo pogostnost in zahtevnost jezikovnih stikov s strankami določi za posamezno delovno mesto potrebno zahtevnostno stopnjo znanja slovenščine in da pri objavi prostih delovnih mest, na katerih se predvidevajo jezikovni stiki s strankami, kot pogoj izrecno navede zahtevnostno stopnjo znanja slovenščine.

Določite začasna in občasna dela in naloga, ki jih lahko opravljajo dijaki in študenti:

V skladu z veljavnimi predpisi lahko pri delodajalcih opravljajo začasna in občasna dela dijaki in študenti, na podlagi napotnic pooblaščenih organizacij. Študenti in dijaki delo ne smejo opravljati na sistemiziranih delovnih mestih, ampak lahko opravljajo le posamezne naloge v okviru določenega delovnega mesta. Ker morajo biti tudi dijaki in študenti sposobni in usposobljeni za opravljanje delovnih nalog, jih morajo delodajalci usposobiti za varno delo in jih napotiti na zdravstveni pregled. Usposabljanje za varno delo in zdravstveni pregled morata biti usmerjena in prilagojena delovnim nalogam, ki jih bodo dijaki ali študenti dejansko opravljali, zato je treba v aktih delodajalca določiti in opredeliti te naloge. Navedeno se lahko uredi tudi v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

 

 

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 
Dodaj odgovor