fbpx

Prijava v portal: 

Ali zaposleni izkoriščajo bolniško odsotnost?

Nov Zakon o detektivski dejavnosti, ki je bil sprejet letos, detektivom daje več pooblastil zlasti za zbiranje dokazov zoper zaposlene, ki izkoriščajo pravico do odsotnosti z dela in bolj učinkovito ugotavljanje še nekaterih drugih goljufij (na primer, povračilo stroškov za prevoz z dela in na delo itd.), vendar pa, kot opozarja detektivka Helena Dvoršak, delodajalci pogosto niso dovolj dobro seznanjeni z zakonodajo: »Kot detektivka, specializirana za poizvedbe s področja gospodarstva in delovnih razmerij, ugotavljam, da precej naročnikov ne ve mnogo o detektivih, njihovem delu in pooblastilih, ki se jim po novem zakonu reče ‘upravičenja’. Ob tem ne poznajo natančno določil Zakona o varstvu osebnih podatkov in mnogi menijo, da je lastniku podjetja oziroma njegovi upravi dovoljeno skoraj vse, vključno z vdori v zasebnost zaposlenih ali spremljanjem njihovih komunikacij. Detektiv mora zato večkrat pojasniti, da take metode niso niti zakonite niti sprejemljive in da pomenijo izgubljeno bitko že pred disciplinsko komisijo, najkasneje pa na delovnem in socialnem sodišču.« 

 

Primer iz prakse:

Oseba je bila leto in pol odsotna z dela zaradi bolezni, a vedno le do trideset dni. Imela je dva otroka in najprej je »zbolel« eden, nato še drugi. Potem je zbolela še oseba sama, se pozdravila, a že naslednji teden se je vse ponovilo. S pomočjo kadrovske službe smo ugotovili, da je bolniške liste izdajalo več zdravnikov. Z osebno zaznavo je detektiv ugotovil, da oseba ne hodi iz hiše, a je istočasno ugotovil, da vsako jutro zakonski partner osebe odpelje oba otroka v vrtec. Ko je oseba na koncu meseca prinesla bolniške liste, je kadrovska služba ugotovila, da je bila le pet dni odsotna zaradi bolezni in da je že v ponedeljek zbolel starejši otrok, ki je bil bolan 12 dni. Nato je po enajstih dneh zbolel še mlajši in oseba je spet ostala doma zaradi nege otrok. Detektiv je z osebnim zaznavanjem ugotovil, da je otroke v vrtec vodil zakonski partner, ki jih je popoldne tudi pripeljal iz vrtca. Za delodajalca je bil to dovolj zanesljiv dokaz, da je šlo za zlorabljanje pravice do odsotnosti z dela zaradi nege otrok med boleznijo, kajti oba otroka sta ves mesec redno hodila v vrtec in niti en sam dan nista izostala zaradi bolezni, kar je kasneje ugotovilo tudi sodišče v postopku. Detektiv je pač bil pozoren na malenkost – kdo vodi otroka v vrtec. Sodišče je pritrdilo delodajalcu in sprejelo dokaze, ki jih je zbral detektiv in zapisal v poročilo. Podrobnosti in dobro opazovanje ter skrbno beleženje in dokumentiranje dejstev so pogosto ključ do uspeha!

 

Prekinitve zaposlitev po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Prekinitve zaposlitev po novem

 
Dodaj odgovor