fbpx

Prijava v portal: 

Analiza bilance stanja

 

S pomočjo našega primera bilance stanja in izdelanih izračunov se bomo naučili brati in razumeti bilanco stanja. Prav tako bomo lažje razumeli, zakaj določene podatke in informacije od nas zahtevajo banke, preden nam odobrijo financiranje.

Koeficienti iz bilance stanja

Pri analiziranju bilance stanja najprej ugotovimo, kakšno je likvidnostno stanje podjetja Izračunamo kazalnike likvidnosti, ki jih delimo na kratkoročne in dolgoročne. Vseh skupaj jih je šest. Najprej spoznajmo in izračunajmo ter seveda komentirajmo »kratkoročne koeficiente likvidnosti«.

Kratkoročni koeficienti likvidnosti
 
a) Koeficient hitre likvidnosti = (denar + takoj unovčljivi vrednostni papirji) / celotni
                                                            kratkoročni dolgovi 
                                                        = (št. 2.4) / (št. 7 + št. 8)
Teoretični normativ (0,5  : 1) – v praksi je za naše poslovanje dobro že 0,2 : 1
         Naš izračun : (1.100 € / 30.642 € + 613 €) = 0,035.
 
KOMENTAR:
 
Normativ je, da bi morali imeti toliko denarja v blagajni in na TRR, da bi lahko takoj vedno poravnali 50 odstotkov vseh kratkoročnih obveznosti. Kazalnik normira minimalno potreben znesek denarja za vsakodnevno poravnavanje zapadlih kratkoročnih dolgov. Če bi imeli na računu veliko denarja in ga ne bi obračali, bi to pomenilo slabšo rentabilnost. V našem primeru pomeni, da smo sposobni na določen dan poravnati 3,5 odstotka vseh svojih kratkoročnih obveznosti. Zavedati se moramo, da se na osnovi izračuna koeficienta ne moramo odločati, saj se bilanca stanja dela na dan 31. 12.
Dodaj odgovor