Boštjan Trstenjak

Osebna in poslovna predstavitev:bostjan-trstenjak
Pred ustanovitvijo podjetja PRO-INTEGRA leta 2021, sem več kot 30 let delal v gospodarstvu. Večino svoje poslovne poti sem opravljal delo na področju obvladovanja tveganja prevar in nadzora. Zadnjih 12 let vodil posebno skupino usposobljenih preiskovalcev in nadzornikov, ki so bili zadolženi za področja prodaje, logistike in nabave. Poleg glavnega dela me je samoiniciativnost, želja po osebnem razvoju in vključevanje na druga poslovna področja, pripeljala do člana nadzornega sveta, člana revizijske komisije, predsednika sveta delavcev in pooblaščenca za korporativno integriteto v največji slovenski energetski družbi skupini Petrol. Zavezanost k visoki stopnji osebne integritete, poštenosti in transparentnosti me vodijo tudi na samostojni poti. Zato sem se odločil, da v okviru delovanja svojega podjetja to prenašam in vpeljujem v druga podjetja preko svetovalnih in izobraževalnih storitev. Poleg izobraževanja na fakulteti za management, sem opravil vrsto drugih izobraževanj in pridobil znanja, veščine in kompetence na področju, profesionalnega razvoja vodij, čustvene inteligence, managementa kriznih situacij, korporativnega upravljanja, upravljanja ISO standardov, varstva osebnih podatkov, informacijske varnosti, vodenja preiskav, preprečevanja prevar, goljufij in korupcije

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Prikaz rezultata