mag. Lea Javornik Novak

Mag. Lea Javornik Novak, univ. dipl. soc., univ. dipl. nov., že več kot desetletje deluje na področju sistematične obravnave in preprečevanja nasilja v družini, s posebnim poudarkom na ranljivih družbenih skupinah, med katere nedvomno sodijo otroci. Je soavtorica prvega Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2008) in soavtorica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2016).

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Prikaz rezultata