fbpx

Prijava v portal: 

BS OHSAS 18001:2007 – ugotovljene neskladnosti in priporočila na presojah

 

Seveda OHSAS ni edini standard za presojo sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu. Poznan je tudi SCC, varnostni standard, ki je bil razvit predvsem zaradi poenotenja zahtev do podizvajalcev na gradbiščih in v naftnopredelovalni industriji. Najbolj razširjen in splošno uporaben pa je seveda OHSAS. Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je lahko certificiran po akreditiranem in neakreditiranem postopku. 

Zdaj potekajo dogovarjanja med BSI in ISO o izdaji standarda sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu pod okriljem ISO. Standard naj bi bil izdan predvidoma v oktobru 2016, pod oznako ISO 45001.

Standard ne predpisuje, KAKO doseči skladnost z njegovimi zahtevami, pove samo, KAJ mora organizacija storiti, da bo skladna z zahtevami standarda. Zato sta lahko dve organizaciji, ki imata povsem različna sistema, obe skladni z zahtevami standarda.

OHSAS tako kot ISO 9001 in ISO 14001 temelji na procesnem pristopu. Predgovor k standardu ISO 9001 natančneje opredeli ta pojem. Procesni pristop temelji na Demingovem krogu P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) oz. Načrtuj-Izvedi-Preveri-Ukrepaj. 

Načrtovanje – določitev ciljev in procesov, potrebnih za doseganje ciljev v skladu z zahtevami zainteresiranih strani 

Izvajanje – izvajanje procesov oz. izvajanje nalog

Preverjanje – nadzorovanje in merjenje uspešnosti procesov ter poročanje o učinkih

Ukrepanje – tako, da se sistem nenehno izboljšuje.

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Dodaj odgovor