fbpx

Prijava v portal: 

Carinski postopek 42 in 63

 

  • svojo ID DDV ali ID DDV davčnega zastopnika;
  • ID DDV prejemnika blaga, ki je izdana v drugi državi članici EU;
  • dokaz, da je uvoženo blago namenjeno odpremi iz Slovenije v drugo državo članico (prevozna listina, izjava o odpremi blaga v drugo državo članico ali kakšen drug dokument iz katerega je razvidno, da je namembni kraj druga država članica EU).

Blago, ki je sproščeno v prost promet v druge države članice EU, ne sme biti predmet dodelave in obdelave. V primeru, da ima uvoznik sedež v drugi državi članici in nima dodeljene slovenske ID DDV, je dolžan imenovati v Sloveniji davčnega zastopnika, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji.

Carinski postopek 63 je postopek izvoza blaga in ponovni uvoz istega blaga s hkratno sprostitvijo v prost promet za blago, ki je oproščeno plačila DDV, kjer je dobavljeno v drugo državo članico EU. To pomeni, da pošljemo blago v obdelavo ali dodelavo kooperantu, ki ima sedež v državi, ki ni članica EU ter ga ponovno uvozimo oplemenitenega in ga nato prodamo v drugo državo članico EU.

Dodaj odgovor