fbpx

Prijava v portal: 

Davčna reforma od 2017 dalje (dr. Lidija Robnik)

Do višine 70 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se šteje, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce.

Delodajalci lahko zaposlenim pod določenimi pogoji izplačajo neobdavčene »nagrade« za poslovno uspešnost.

Pogoji so naslednji:

 • takšne »nagrade« bodo izplačane samo enkrat v koledarskem letu,
 • »nagrade« bodo izplačane vsem upravičenim delavcem hkrati in
 • pod pogojem, da je pravica do te nagrade zapisana v internem aktu delodajalca ali v kolektivni pogodbi.

Sprememba ne ukinja obračuna obveznih socialnih prispevkov (22,1 odstotkov in 16,1 odstotkov) ampak samo dohodnine do določene bruto vrednosti nagrade.

 

Primer 1: Obračun nagrade za poslovno uspešnost brez dohodnine

Povprečna bruto plača je 1.550 evrov. Vsi zaposleni dobijo isto bruto vrednost nagrade za del poslovne uspešnosti.

Izračun:

1.550 € x 70 / 100 = 1.085 € (bruto nagrada)

1.085 € x 22,1 / 100 = 239,79 €

1.085 € x 16,1 / 100 = 174,68 €

Neto nagrada zaposlenemu = 1.085 € – 239,79 € = 845,21 €

Strošek delodajalca 1.259,68 € (1.085 € + 174,68 €)

 

Primer 2: Obračun nagrade za poslovno uspešnost z dohodnino

Povprečna bruto plača je 1.550 evrov. Vsak zaposleni dobi nagrado za del poslovne uspešnosti v višini svoje bruto plače. Zaposlen ima bruto plačo 2.000 evrov in povprečna stopnja dohodnine je 29-odstotna.

1.550 € x 70 / 100 = 1.085 € (bruto nagrada brez dohodnine)

2.000 € x 22,1 / 100 = 442 €

2.000 € – 1.085 € = 915 € (razlika za obračun dohodnine)

915 € x 22,1 / 100 = 202,21 €

 915 € – 202,21 € = 712,79 € (osnova za dohodnino) x 24 / 100 = 171,07 €

2.000 € x 16,1 / 100 = 322 €

Neto nagrada zaposlenemu = 2.000 € – 442 € – 171,07 € = 1.386,93 €

Strošek delodajalca 2.322 € (2.000 € + 322 €)

Promocija zdravja na delovnem mestu

 

Treba je izdelati in izvesti:

 • načrt in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za vse zaposlene pod enakimi pogoji,
 • izobraževanje in usposabljanje v okviru promocije zdravja na delovnem mestu – davčno priznani odhodki,

Poveča se spodbude delodajalcev glede promocije zdravja na delovnem mestu, saj gre za sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe, ki so namenjeni vsem delavcem pod enakimi pogoji.

Za boniteto ne štejeta izobraževanje in usposabljanje, ki ga delodajalec zagotovi vsem zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu.

Dohodninske lestvice:

Letna dohodninska lestvica od leta 2017 dalje     

 • 8.021,34 €   16 %
  8.021,34 € – 20.400 €  (1.283,41 € + 27 %)
  nad 20.4.000 € – 40.800 € (4.625,64 € + 34 % )
  nad 40.800 € – 70.907,20 € (14.625,65 € + 39 %)
  nad 71.907,20 € (25.333,60 € + 50 %)

 

 

 

 

 

Mesečna dohodninska lestvica od leta 2017 dalje:

688,44 €   16 %
688,44 € – 1.700 €    (106,95 € + 27 %)
nad 1.700 € – 4.000 € (385,47 € + 34 % )
nad 4.000 € – 5.9808,93 € (1.167,47 € + 39 %)
nad 5.908,93 €   (1.911,95 € + 50 %)

 

Sprememba praga upravičenosti do dodatne splošne olajšave bo vplivala predvsem na tiste zaposlene z minimalnimi dohodki, ki dobivajo dodatke za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo, za delo na praznike ipd. Te dodatke se ne bo vštevalo v bruto minimalno plačo.

Letne in mesečne olajšave od leta 2017 dalje:

 • splošna olajšava (letno 3.302,70 evra, mesečno 275,22 evra),
 • posebna olajšava (letno do 11.166,37 evra – mesečno 930,53 evra – 543,32 evra),
 • 11.166,37 evra do 12.570,89 evra oz. mesečna med 905,53 evra do 1.047,57 evra – 368,22 evra),
 • nad 12.570,89 evra obdavčljivih dohodkov (mesečno nad 1.047,57 evra – splošna olajšava 275,22 evra).

Več o tem lahko preberete v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem.

Dodaj odgovor