fbpx

Prijava v portal: 

Davčni vidik detaširanih delavcev

 

Delodajalec mora pred odhodom delavcev na delo v tujino pridobiti s strani ZZZS dovoljenje za odhod posameznega delavca na delo v tujino (obrazec E 101), ki velja dvanajst mesecev in ga je mogoče tudi podaljšati. Potrebno je pridobiti tudi obrazec E 106 in obrazec E 111, na katerih osnovi lahko delavci koristijo zdravstvene storitve v tujini. Prav tako je potrebno na ZZZS spremeniti zavarovalno podlago iz 01 (odjava) na 02 (prijava).

Delavci za delo v tujini prejmejo plačo in ker jim jo izplačuje slovenski delodajalec je bruto plača obdavčena s prispevki in akontacijo dohodnine po slovenski davčni zakonodaji. Prispevki se obračunajo od tiste osnove, ki bi jo delavec imel, če bi delal v Sloveniji (čeprav ima višjo osnovo za delo v tujini). Dohodnina se obrača od dejansko izplačanega dohodka. Pri obračunu dohodnine je potrebno upoštevati določila mednarodnih pogodb o izogibanju dvojne obdavčitve. V primeru, da se plača dohodnina v državi, kjer detaširani delavci delajo se v tujini plačan davek v Sloveniji upošteva kot odbitna postavka pri izračunu letne napovedi dohodnine (priložiti dokazila o plačilu davka v tujini).

Plačila stroškov prehrane so v enakih vrednostih, kot jih določa slovenska zakonodaja, kolektivne pogodbe dejavnosti, Uredba o povračilih stroškov oziroma interni predpisi. Če bi bila prehrana izplačana višje, razlika boniteta pri plači posameznega delavca. Detaširani delavci niso upravičeni do povračil potnih stroškov prevoza na delo iz Slovenije v državo zaposlitve, prav tako niso upravičeno do nadomestil za ločeno življenje.

Plačo in vse druge obdavčene in neobdavčene prejemke detaširanih delavcev je potrebna prav tako poročati preko obrazca REK 1.

Dodaj odgovor