fbpx

Prijava v portal: 

Davčni vidik prodaje nepremičnin fizičnih oseb

 

Čas lastništva

Odstotek obdavčitve

od nič do pet let 25
od pet do deset let 15
od deset do petnajst let 10
od petnajst do dvajset let 5
nad dvajset let 0
 
Kupili smo nepremičnino v vrednosti 120.000 evrov. Po trinajstih letih lastništva smo jo prodali za vrednosti 165.000 evrov. Ob nakupu smo kot kupci plačali 2 odstotni davek na promet nepremičnin. V času lastništva smo nepremičnino adaptirali v vrednosti 12.000 evrov, kar dokazujemo z računi izvajalcev. Kolika je obdavčitev kapitalskega dobička pri prodaji nepremičnine?
 
Izračun:
Nabavna vrednost = 120.000 evrov + 1.200 evrov (en odstotek provizije, ki je določen po zakonu o dohodnini) + 188 evrov (cenitev nepremičnine) + 2.400 evrov (dva odstotni davek na promet nepremičnin) + 12.000  evrov adaptacija = 135.788 evrov.
Prodajna vrednost = 165.000 evrov – 1.650 evrov (en odstotek provizije, ki je določen po zakonu o dohodnini) – 188 evrov – 3.300 evrov = 159.862 evrov.
 
Kapitalski dobiček = 159.862 evrov – 135.788 evrov = 24.074 evrov x 10 / 100 = 2.407,40 evrov.
Neto kapitalski zaslužek = 24.074 evrov – 2.407,40 evrov = 21.666,66 evrov.
 
Davek od kapitalskega dobička je cedularen, kar pomeni, da ga ne napovemo pri letni napovedi dohodkov in obdavčitve z dohodnino. Obdavčitev je samo takrat, ko se nepremičnina proda in se ugotovi kapitalski dobiček.
Dodaj odgovor