Košarica

In-house izobraževanje – praktična delavnica pri vas v podjetju
Usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu

Vodstveni trening za izmenovodje v proizvodnih podjetjih 

Kdaj? Termin izberete sami.

Kje? V vašem podjetju za najmanj 4 udeležence

Vodja delavnice: mag. Damjan Mohorič, direktor proizvodnega podjetja z bogatimi praktičnimi izkušnjami s področja načrtovanja, organiziranja, racionaliziranja in vodenja proizvodnje

Izobrazite svoje sodelavce in postanite konkurenčnejši na trgu ter se seznanite z vašo vlogo v širšem okviru podjetja ter brušenje ključnih mehkih vodstvenih veščin.

Izpolnite obrazec in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

V proizvodnji se na vodstvene položaje (vodja oddelka, izmenovodja ipd.) pogosto postavljeni posamezniki, ki ste se v preteklosti izkazali z nadpovprečnim tehničnim znanjem in sposobnostmi, ter izstopali napram ostalim.

Težava je pogosto le, ker so na teh položajih potrebni tudi širše poznavanje proizvodnega procesarazumevanje vpetosti proizvodnje v celotno delovanje podjetja, predvsem pa »mehke veščine« – sposobnosti učinkovitega komuniciranja, motiviranja, usmerjanja, delegiranja in reševanja konfliktov med sodelavci, ko ti nastanejo.

Teh veščin in znanj šole ne učijo, vodje pa ste v praksi prepuščeni sami sebi, da se znajdete.

Ker se zavedamo pomembnosti vašega doprinosa k podjetju, in bi vas radi podprli pri kakovostnem opravljanju vašega dela, smo razvili praktično delavnico, namenjeno prav vam – izmenovodjem in drugim vodstvenim delavcem v proizvodnji!

Koristi

Po delavnici boste:

 • razumeli, kaj vse obsega in pogojuje proizvodnja v okviru podjetja,
 • poznali pričakovanja managementa do proizvodnje in njenih vodstvenih delavcev,
 • vedeli, kaj kupec pričakuje od podjetja in kako je s tem povezana proizvodnja,
 • znali voditi ekipe sodelavcev in jih motivirati, da bo delo potekalo učinkovito ter složno,
 • izkoristili skupinsko delo kot način dela in vzvod za doseganje višjih ter boljših rezultatov,
 • znali preprečevati oz. učinkovito reševati konflikte med zaposlenimi, ki negativno vplivajo na delovne procese,
 • razumeli, zakaj so spremembe pomembne in zakaj inovativnost ni le prazna floskula,
 • vedeli, kako biti dober vezni člen med “introvertirano” proizvodnjo ter “ekstrovertirano” nabavo, prodajo, logistiko …
delavnica-za-izmenovodje-v-proizvodnih-podjetjih

Vsebina delavnice

 • Kaj od podjetij pričakuje globalni trg
  • Zahteve globalnega trga po produktivnosti in kakovosti ter kako jih dosegati
 • Sodobna proizvodnja filozofija v praksi
  • Vitkost, uspešna organizacija dela, pretočnost materialov, fleksibilnost, krajši čas izvedbe, nastavitev, manjša poraba surovin, boljša razpoložljivost in učinkovitost strojev, ukrepi za znižanje nekakovosti, … Pojasnila s primeri iz prakse
 • Racionalizacija delovnih procesov
  • Na praktičnih primerih prikazane izboljšave delovnega procesa
 • Spodbujanje inovativnosti
  • Zakaj so spremembe nujna stalnica v poslovnih procesih (in življenju)? Na praktičnih primerih pojasnimo, kako zastaviti sistem stalnih izboljšav.
 • Vodenje sodelavcev
  • Tipični primeri napak v pri vodenju sodelavcev z nasveti kako komunicirati, motivirati ter reševati konflikte.
 • Avtentično vodenje in komunikacija
  • Spoznavanje samega sebe in sodelavcev po načelu DISK analize ter prilagojen pristop k različnim osebnostnim tipom.
 • Skupinsko delo kot način dela
  • Na primerih iz prakse si bomo ogledali korake ter priporočila za učinkovito timsko delo ter načine reševanja problemov pri vodenju sodelavcev.

In-house izobraževanja – usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu

Pošljite povpraševanje tukaj.

Vpišite svoje podatke in takoj vam bomo pripravili neobvezujočo ponudbo.