fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Zavezanec rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v RS, kot tudi od tistega, ki ima vir izven Slovenije.

Zavezanec, ki je nerezident RS, pa je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v RS.

Za dohodek iz oddajanja premoženja (premičnin in nepremičnin) v najem se šteje:

 • vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je zato dolžan plačati ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo;
 • drugi primeri uporabe premoženja, kadar tisti, katerega premoženje uporablja nekdo drug ali ima pravico do uporabe premoženja nekdo drug ali ima nekdo drug pravico, da od njega zahteva opustitev določenih dejanj, ki bi jih imel sicer pravico izvrševati na svojem premoženju, prejme ustrezno nadomestilo.

Kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčuje najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja v najem:

 • obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je opravil najemnik, razen obratovalnih stroškov, ki jih za najeto premoženje plačuje najemnik;
 • premije, nadomestila, odškodnine in podobne dohodke.

Dohodnine se ne plačuje od:

 • dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem;
 • materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča;
 • dohodka preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju;
 • dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, če dohodek ne presega 42 eurov.

Davčna osnova in stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Forumla za izračun davčne osnove

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

15 % normiranih stroškov od dohodka

=

Davčna osnova

 • Zavezanec lahko namesto normiranih stroškov uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, ti se priznajo na podlagi računov.
 • Normirani niti dejanski stroški se ne priznajo pri dohodku, doseženem z oddajanjem kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem. Davčna osnova je v tem primeru dosežen dohodek.
 • Dohodnina izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 27,5% in se šteje kot dokončni davek (CEDULARNA OBDAVČITEV).
Dodaj odgovor