fbpx

Prijava v portal: 

Dolgoročne poslovne obveznosti

image_pdfimage_print

 

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Prejem računa za material      
  Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev 300 50.000  
  Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev 983   50.000
2 Samoobdavčitev      
  Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 160 10.000  
  Obveznosti za obračunani DDV 260   10.000
2 Vkalkulirani odvisni stroški      
  Odvisni stroški nabave surovin in materialov   301 5.000
  Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 290   5.000
3 Skladiščenje materiala      
  Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev 300   50.000
  Odvisni stroški nabave surovin in materialov 301   5.000
  Obračun nabave surovin in materiala 309 55.000  
4 Skladiščenje materiala      
  Obračun nabave surovin in materiala 309   55.000
  Zaloga surovin in materiala v skladišču   55.000  
5 Obračun obresti – 1. leto      
  Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 745 3.600*  
  Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev 983   3.600
6 Plačilo obveznosti – 1. leto      
  Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev 983 23.600**  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   23.600
7 Prenos obveznosti, ki se bodo odplačale v 2. letu***      
  Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev 983 20.000  
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini 222   20.000
  Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 745 3.600  
  Kratkoročne obveznosti za obresti 280   3.600

*60.000 € x 6 x 1 / 100

**60.000 € / 3 + 3.600 € (obresti)

*** Knjižba 7 se ponovi za odplačilo v 3. letu.

Knjižba: Dolgoročne poslovne obveznosti iz tretjih držav

Družba Zajček d. d. je nabavila material v vrednosti 70.000 ameriških dolarjev iz ZDA. V pogodbi z dobaviteljem je dogovorjeno, da gre za blagovni kredit. 30 odstotkov mora družba plačati v roku enega leta in preostalih 70 odstotkov v roku treh let. Obrestna mera je 6-odstotna in obresti se pripišejo glavnici. Drugi vkalkulirani odvisni stroški pri nabavi so 10-odstotni. Tečajno razmerje ob nabavi: evro je 1,2262 ameriškega dolarja. Ob plačilu v prvem letu je tečajno razmerje: evro je 1,19 ameriškega dolarja.

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Prejem računa za material      
  Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev 300 57.087*  
  Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev 983   57.087
2 Vkalkulirani odvisni stroški      
  Odvisni stroški nabave surovin in materialov   301 5.709
  Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 290   5.709
3 Skladiščenje materiala      
  Vrednost surovin in materiala po obračunih dobaviteljev 300   57.087
  Odvisni stroški nabave surovin in materialov 301   5.709
  Obračun nabave surovin in materiala 309 62.796  
4 Skladiščenje materiala      
  Obračun nabave surovin in materiala 309   62.796
  Zaloga surovin in materiala v skladišču   62.796  
5 Skladiščenje materiala      
  Obračun nabave surovin in materiala 309   62.796
  Zaloga surovin in materiala v skladišču   62.796  
6 Obračun obresti – 1. leto      
  Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 745 3.425**  
  Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev 983   3.425
7 Obračun davka od uvoženega materiala – carina      
  Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 160 11.417***  
  Obveznosti za DDV, carino in druge dajatve od uvoženega blaga 261   11.417
8 Preračun tečajnih razlik ob plačilu – 1. leto****      
  Odhodki iz drugih poslovnih obveznostih 746 683  
  Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev 983   683
9 Plačilo obveznosti – 1. leto*****      
  Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev 983 23.137  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   23.137
10 Prenos obveznosti, ki se bodo odplačale v 2. letu******      
  Dolgoročni kredit, dobljen od drugih tujih dobaviteljev 983 19.029  
  Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v tujini 222   19.029
  Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 745 3.425  
  Kratkoročne obveznosti za obresti 280   3.425

*70.000 $ / 1,2262

**57.087 € x 6 / 100

***57.087 € x 20 / 100

****(70.000 $ / 1,19 x 3) – (70.000 $ / 1,2262 x 3) = 19.608 € – 19.029 €= 579 €

(58.824 x 6 / 100) – (57.087 € x 6 / 100) = 3.529 € – 3.425 € = 104

579 € + 104 € = 683 €. Knjiženje in postopek preračuna tečajnih razlik je podoben v naslednjih letih. V primeru pozitivnih tečajnih razlik uporabimo knjižbo na kontih 983 / 777

*****57.087 € / 3 + 3.425 € + 683

******Knjižba 10 se ponovi za odplačilo v 3. letu.

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor