fbpx

Prijava v portal: 

Določanje letnega dopusta – skrajšan delovni čas

Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače. Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju v skladu s 159. členom ZDR-1, torej letni dopust v koledarskem letu ne sme biti krajši od štirih tednov, pravico do regresa za letni dopust pa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v skladu s petim odstavkom 131. člena ZDR-1.
 
V skladu s 159. členom ZDR-1 pridobi delavec pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, pri čemer pa letni dopust v posameznem koledarskem letu, kot že rečeno, ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.
 
V skladu s 160. členom ZDR-1 se letni dopust določa in izrablja v delovnih dnevih. Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan.
 
Če je  delovno razmerje sklenjeno med koledarskim letom, je glede izrabe letnega dopusta potrebno upoštevati tudi določbo prvega odstavka 161. člena ZDR-1, ki določa, da ima delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, torej ima pravico do sorazmernega dela letnega dopusta).
 
Krajši delovni čas namreč ne vpliva na dolžino letnega dopusta, temveč na višino nadomestila plače za čas izrabe letnega dopusta. V praksi pa lahko pride do krajše odmere letnega dopusta v primeru krajšega delovnega časa, če ima delavec delovni čas  razporejen na manjše število dni v tednu, zato je treba upoštevati tudi razporeditev delovnega časa.
 
 
Dodaj odgovor