Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Dobavitelj v varnostnem listu za zmes ni navedel standardov za osebno varovalno opremo. Ali lahko zahtevamo od dobavitelja, da v točki 8.2 navede standarde za osebno varovalno opremo, ali moramo to narediti sami?  Odgovor: Uredba REACH v Prilogi II jasno navaja: Ob upoštevanju Direktive Sveta 89/686/EGS (1) in s sklicevanjem na ustrezne standarde CEN […]

Vprašanje: Kdaj snov uvrščamo med endokrine motilce?    Odgovor:  Snov uvrščamo med endokrine motilce, če izpolnjuje vsa naslednja merila: a) ima škodljiv učinek na nedotaknjen organizem ali njegovo potomstvo ali netarčne organizme. Škodljiv učinek je sprememba morfologije (zgradbi in obliki organizma), fiziologije (življenjskih procesov), rasti, razvoja, razmnoževanja ali življenjske dobe organizma, sistema ali (pod)populacije, ki […]

Vprašanje: Ali je treba kemikalije, ki jih za lastno uporabo vnesemo iz EU, prijaviti? Odgovor: Vsako nevarno kemikalijo, ki se vnese v Slovenijo, je treba prijaviti v informacijski sistem za kemikalije (ISK) pri Uradu RS za kemikalije. Podatke o nevarnih kemikalijah mora sporočati pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki proizvaja kemikalijo v RS ali vnaša […]

Vprašanje: Kako vemo, da je varnostni list skladen z Uredbo 878/2020?  Odgovor: Da bi preverili, ali so prejeti varnostni listi res izdelani v skladu z Uredbo 878/2020, se lahko oprete na naslednje najbolj očitne podatke v varnostnem listu. Preverite datum izdelave varnostnega lista. Če je bil varnostni list izdelan pred datumom sprejetja Uredbe 878/2020, ki […]

Prijava v SCIP-bazo podatkov

Vprašanje: Smo proizvajalec železnih vijakov. Koncentracija SVHC-snovi v teh vijakih presega 0,1 % m/m. Vijaki imajo enak polmer pod glavo, enako nominalno dolžino, dolžino navoja in glavo. Razlike v kemični sestavi so zelo majhne. Kako lahko za takšen izdelek izvedemo prijavo v SCIP-bazo podatkov? Odgovor: V zgornjem primeru govorimo o združevanju popolnoma enakih izdelkov. Popolnoma […]

Skladiščenje vnetljivih snovi

Vprašanje: Na skladišču imamo(za lastne potrebe) na zalogi cca 100 kg vnetljivih snovi (nove barev na osnovi topil, razne spreje, razkužila).Zanima nas, ali moramo te vnetljive snovi skladiščiti v ognjevarni omari (omari s prezračevanjem) ali je dovolj, da jih skladiščimo ločeno od ostalih nevnetljivih snovi? Odgovor:  Skladno s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za […]

Prijava SVHC snovi v komponenti

Vprašanje: Kako se določi % snovi v izdelku za poročanje v dobavni verigi? Pri nas je končni izdelek sestavljen iz več različnih komponent. V eni komponenti se pojavi kemikalija na seznamu SVHC. Ali se gleda % v komponenti glede na težo izdelka ali % glede na končni sestavljeni izdelek, ki ga tržimo? Odgovor: Potrebno je […]

Dovoljenje za prodajo toluena

Vprašanje: Od dobavitelja bi radi kupili zmes (barvo v obliki razpršila), ki vsebuje 0,3 % m/m toluena (CAS-številka 108-88-3, EG-številka 203-625-9). To zmes bi radi prodajali naprej končnemu kupcu. Ali takšno zmes smemo prodati končnemu kupcu, za splošno rabo? Odgovor: Toluen je naveden v Prilogi XVII Uredbe REACH. V tej prilogi je določeno, da se […]

Endokrini motilci

Vprašanje: Kaj so endokrini motilci in kje jih najdemo?   Odgovor: Endokrini motilci so motilci endokrinega sistema (EDC) in so snovi v okolju (zrak, tla ali voda), hrani, izdelkih za osebno nego in industrijskih izdelkih, ki ovirajo normalno delovanje endokrinega sistema. Endokrini sistem je sestavljen iz žlez z notranjim izločanjem (hipofiza ali možganski privesek, epifiza ali […]

Scenarij izpostavljenosti

Vprašanje: V katerem jeziku mora biti scenarij izpostavljenosti? Odgovor: Scenarij izpostavljenosti se dostavi skupaj z varnostnim listom  v uradnem jeziku države članice, v kateri se snov ali zmes daje v promet, razen če zadevna država članica določi drugače.   Dodaj članek med moje vsebine