Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: V svojo linijo izdelkov bi želeli vključiti repelent, ki ga proizvaja slovenski proizvajalec, ki ima specifikacijsko identičen izdelek pod svojim trgovskim imenom že prijavljen v register biocidnih proizvodov. Ali je potrebno za tovrsten pogodbeno proizveden  izdelek, ki se bo tržil pod drugačnim imenom (našo blagovno znamko), izvesti dodatno priglasitev biocidnega proizvoda?   Odgovor: Če […]

Vprašanja: Veliko kemikalij oz. nevarnih snovi (označeno s piktogrami na nalepkah) je  možno kupiti v navadnih trgovinah (kjer so prosto dostopne potrošnikom kar na policah).  Vprašanja: Katere nevarne snovi moramo voditi v registru nevarnih snovi? Za katere nevarne snovi moramo pridobiti varnostne liste? Za katere nevarne snovi moramo izdelati navodila za varno delo  (so kakšne […]

Vprašanje: Ali smo kot podjetje odgovorni za podajanje podatkov v SCIP, če izdelek kupujemo v EU in ga uporabimo v lastni proizvodnji kot vzdrževanje (popravila)? Odgovor: Če izdelka, ki ga uporabljate v svoji proizvodnji, ne vgradite v nov izdelek, potem prijava ni potrebna. Če pa izdelek uporabljate za proizvodnjo novega izdelka, je treba nov izdelek […]

Lastnosti nevarnega blaga za prevoz

Vprašanje: Kako vemo, da je blago, ki ga namenimo prevažati, nevarno? Odgovor: Nevarno blago so snovi in predmeti, ki jih po ADR ni dovoljeno prevažati ali pa jih je dovoljeno prevažati le pod pogoji, navedenimi v ADR. Če ima blago UN-označbo, ki ji sledi štirimestno število, je to blago nevarno za prevoz. UNxxxx je identifikacijska […]

Standardi za osebno varovalno opremo

Vprašanje: Dobavitelj v varnostnem listu za zmes ni navedel standardov za osebno varovalno opremo. Ali lahko zahtevamo od dobavitelja, da v točki 8.2 navede standarde za osebno varovalno opremo, ali moramo to narediti sami?  Odgovor: Uredba REACH v Prilogi II jasno navaja: Ob upoštevanju Direktive Sveta 89/686/EGS (1) in s sklicevanjem na ustrezne standarde CEN […]

Uvrstitev snovi med endokrine motilce

Vprašanje: Kdaj snov uvrščamo med endokrine motilce?    Odgovor:  Snov uvrščamo med endokrine motilce, če izpolnjuje vsa naslednja merila: a) ima škodljiv učinek na nedotaknjen organizem ali njegovo potomstvo ali netarčne organizme. Škodljiv učinek je sprememba morfologije (zgradbi in obliki organizma), fiziologije (življenjskih procesov), rasti, razvoja, razmnoževanja ali življenjske dobe organizma, sistema ali (pod)populacije, ki […]

Prijava kemikalije za lastno uporabo

Vprašanje: Ali je treba kemikalije, ki jih za lastno uporabo vnesemo iz EU, prijaviti? Odgovor: Vsako nevarno kemikalijo, ki se vnese v Slovenijo, je treba prijaviti v informacijski sistem za kemikalije (ISK) pri Uradu RS za kemikalije. Podatke o nevarnih kemikalijah mora sporočati pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki proizvaja kemikalijo v RS ali vnaša […]

Skladnost varnostnega lista z Uredbo 878/2020

Vprašanje: Kako vemo, da je varnostni list skladen z Uredbo 878/2020?  Odgovor: Da bi preverili, ali so prejeti varnostni listi res izdelani v skladu z Uredbo 878/2020, se lahko oprete na naslednje najbolj očitne podatke v varnostnem listu. Preverite datum izdelave varnostnega lista. Če je bil varnostni list izdelan pred datumom sprejetja Uredbe 878/2020, ki […]

Prijava v SCIP-bazo podatkov

Vprašanje: Smo proizvajalec železnih vijakov. Koncentracija SVHC-snovi v teh vijakih presega 0,1 % m/m. Vijaki imajo enak polmer pod glavo, enako nominalno dolžino, dolžino navoja in glavo. Razlike v kemični sestavi so zelo majhne. Kako lahko za takšen izdelek izvedemo prijavo v SCIP-bazo podatkov? Odgovor: V zgornjem primeru govorimo o združevanju popolnoma enakih izdelkov. Popolnoma […]

Skladiščenje vnetljivih snovi

Vprašanje: Na skladišču imamo(za lastne potrebe) na zalogi cca 100 kg vnetljivih snovi (nove barev na osnovi topil, razne spreje, razkužila).Zanima nas, ali moramo te vnetljive snovi skladiščiti v ognjevarni omari (omari s prezračevanjem) ali je dovolj, da jih skladiščimo ločeno od ostalih nevnetljivih snovi? Odgovor:  Skladno s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za […]