Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Na skladišču imamo(za lastne potrebe) na zalogi cca 100 kg vnetljivih snovi (nove barev na osnovi topil, razne spreje, razkužila).Zanima nas, ali moramo te vnetljive snovi skladiščiti v ognjevarni omari (omari s prezračevanjem) ali je dovolj, da jih skladiščimo ločeno od ostalih nevnetljivih snovi? Odgovor:  Skladno s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za […]

Vprašanje: Kako se določi % snovi v izdelku za poročanje v dobavni verigi? Pri nas je končni izdelek sestavljen iz več različnih komponent. V eni komponenti se pojavi kemikalija na seznamu SVHC. Ali se gleda % v komponenti glede na težo izdelka ali % glede na končni sestavljeni izdelek, ki ga tržimo? Odgovor: Potrebno je […]

Vprašanje: Od dobavitelja bi radi kupili zmes (barvo v obliki razpršila), ki vsebuje 0,3 % m/m toluena (CAS-številka 108-88-3, EG-številka 203-625-9). To zmes bi radi prodajali naprej končnemu kupcu. Ali takšno zmes smemo prodati končnemu kupcu, za splošno rabo? Odgovor: Toluen je naveden v Prilogi XVII Uredbe REACH. V tej prilogi je določeno, da se […]

Endokrini motilci

Vprašanje: Kaj so endokrini motilci in kje jih najdemo?   Odgovor: Endokrini motilci so motilci endokrinega sistema (EDC) in so snovi v okolju (zrak, tla ali voda), hrani, izdelkih za osebno nego in industrijskih izdelkih, ki ovirajo normalno delovanje endokrinega sistema. Endokrini sistem je sestavljen iz žlez z notranjim izločanjem (hipofiza ali možganski privesek, epifiza ali […]

Scenarij izpostavljenosti

Vprašanje: V katerem jeziku mora biti scenarij izpostavljenosti? Odgovor: Scenarij izpostavljenosti se dostavi skupaj z varnostnim listom  v uradnem jeziku države članice, v kateri se snov ali zmes daje v promet, razen če zadevna država članica določi drugače.   Dodaj članek med moje vsebine

Možnost izpiranja v bližini skladišča za jedke kemikalije

Vprašanje:  Zanima nas, kako je v primeru izpolnjevanja drugega odstavka 11. člena, ki pravi: “v bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke kemikalije in kemikalije z resnimi učinki na zdravje iz 7. člena tega pravilnika, mora biti umivalnik ali korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno prho.” Ali je komplet za izpiranje zadosten nadomestek za […]

Ime snovi na varnostnem listu

Vprašanje: Snov, ki jo uporabljamo v proizvodnji, nam dobavlja podjetje iz Nemčije. To snov dajemo v Sloveniji v promet. Ali morajo varnostni listi vsebovati slovensko ime snovi? Odgovor: Peti odstavek 31. člena Uredbe REACH narekuje, da mora biti varnostni list v jeziku tiste države članice, v kateri se snov daje v promet. To velja tudi […]

Fizične kopije varnostnih listov

Vprašanje: Kakšno je trenutno stanje v zakonodaji o kemikalijah glede zahtev za fizične kopije varnostnih listov? Odgovor: Skladno s členom 31(8) Uredbe 1272/2006 REACH se varnostni list zagotovi brezplačno na papirju ali v elektronski obliki najpozneje na dan, ko je snov ali zmes prvič dobavljena. Kemijska zakonodaja ne zahteva več varnostnih listov v fizični obliki. Dodaj […]

Dostava varnostnega lista strankam, ki nimajo sedeža v EU

Naše podjetje, ki ima sedež v EU in izpolnjuje merila iz 31. člena Uredbe REACH, dobavlja snovi in zmesi. Ali moramo strankam, ki nimajo sedeža v EU, posredovati varnostni list? Prvi odstavek 31. člena pravi, da mora dobavitelj prejemniku snovi ali pripravka posredovati varnostni list v skladu s prilogo 2 Uredbe REACH. V Uredbi REACH […]

REACH in igrače

Pri proizvodnji izdelkov (igrač) uporabljamo mehčalce (DBP) v količini, ki je višja od koncentracije 0,1 % m/m. Ali smemo takšne igrače dati na tržišče? Snov DBP je vključena v Prilogo XIV (Lista za avtorizacijo) Uredbe REACH. V tej prilogi je določen tako imenovani sun set datum (21.2.2015), po katerem se snov lahko uporablja samo še […]