Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Spremembe na področju ravnanja z odpadki po ZVO-2

Za zagotavljanje varstva okolja in varstva ljudi je treba pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi izvajati ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in škodljive vplive nastajanja odpadkov in ravnanje z odpadki. Z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti je treba omogočiti prehod na krožno gospodarstvo. To pomeni, da je treba preprečevati […]

Kdo poroča o nastalih odpadkih?

Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto morajo predložiti vsi izvirni povzročitelji (prave osebe ali samostojni podjetniki posamezniki), pri katerih je v preteklem koledarskem letu zaradi njihove dejavnosti: nastalo 10 ton ali več vseh odpadkov ali nastalo 5 kg ali več nevarnih odpadkov ali so zaposlovali 10 ali več oseb, […]

Nadzor nad ravnanjem centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) so izrazile dvom, da jim izvajalci javnih služb ne predajo vse odpadne embalaže, ki jo izločijo iz prevzete mešane komunalne embalaže ter da jo klasificirajo kot odpadek, ki ga lahko sami prodajo naprej. Zato so so inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor izvedli usmerjeno akcijo nadzorov obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču v 12. centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka

,

Snov ali predmet, ki nastane pri proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta, je ostanek proizvodnje. Snov ali predmet iz prejšnjega odstavka ni ostanek proizvodnje, če bi proizvajalec lahko proizvedel glavni proizvod brez proizvodnje te snovi ali predmeta, vendar se je odločil nasprotno. Snov ali predmet iz prejšnjega odstavka prav tako […]

Čezmejno pošiljanje odpadkov

  Čezmejni promet z odpadki je posledica nezadostnih zmogljivosti za predelavo in odstranjevanje nastalih odpadkov pri nas in iskanja ekonomsko ugodnejših možnosti predelave ali odstranjevanja odpadkov predvsem v manj razvitih državah. Pošiljke odpadkov lahko potekajo: med državami članicami v skupnosti ali s tranzitom skozi tretje države uvožene v skupnost iz tretjih držav izvožene iz skupnosti […]

Hierarhija ravnanja z odpadki

Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red upošteva naslednjo hierarhijo ravnanja: 1. preprečevanje odpadkov, 2. priprava za ponovno uporabo, 3. recikliranje, 4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in 5. odstranjevanje. Višja prioriteta Slika 1: Hierarhija ravnanja z odpadki V splošnih zahtevah je prenesen prednostni vrstni red ravnanja z odpadki, […]