Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Odpadne baterije in akumulatorji

Odpadne baterije in akumulatorji Alenka Gruden-Belavič Zakonsko podlago za ravnanje z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (v nadaljevanju: OPBA) predstavljajo in urejajo: Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur. l. RS, št. 3/2010), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z […]

Hierarhija ravnanja z odpadki

Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red upošteva naslednjo hierarhijo ravnanja: 1. preprečevanje odpadkov, 2. priprava za ponovno uporabo, 3. recikliranje, 4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in 5. odstranjevanje. Višja prioriteta Slika 1: Hierarhija ravnanja z odpadki V splošnih zahtevah je prenesen prednostni vrstni red ravnanja z odpadki, […]

Ravnanje z odpadki, ki nastajajo v lekarnah

Šifra odpadka Naziv odpadka Opis odpadka 07 05 13* Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi nevarne trdne farmacevtske substance – učinkovine pri izdelavi in kontroli galenskih in magistralnih zdravil (klindamicin, paracetamol …) in izdelkov galenskega laboratorija za podporno zdravljenje, ostanki vzorcev, referenčni vzorci 07 05 14 Trdni odpadki, ki niso navedeni v 07 05 13 […]

Robotika na področju ravnanja z odpadki

Digitalizacija in inteligentna robotika posegata tudi na področje ravnanja z odpadki. Za vas kot našega naročnika /naročnico objavljamo izjemno zanimiv prispevek na portalu e-Okolje, ki so ga pripravili raziskovalci iz oddelka za ravnanje z odpadki pri Univerzi v Leobnu. Robotika na področju ravnanja z odpadki Dodaj članek med moje vsebine

Kaj nam glede izrabe odpadkov svetujejo avstrijski strokovnjaki?

Pogovarjali smo se z mag. Richardom Dornauerjem, ki kot projektni manager deluje v strateški poslovni enoti za alternativna goriva pri podjetju Saubermacher Dienstleistungs-AG v Avstriji. Preberite si celoten intervju na tej povezavi: Interview with mag. Richard Dornauer Dodaj članek med moje vsebine

Neenakopraven položaj domačih proizvajalcev vs. proizvajalcem iz tretjih držav

Hitra rast spletne prodaje v zadnjih letih pomeni tudi hitro rast vnosa proizvodov in embalaže na trg držav članic EU. Gre za proizvode in embalažo, ki niso predmet obremenitve z okoljskimi dajatvami in stroški za ravnanje s temi proizvodi po izteku njihove življenjske dobe. Navedeno povzroča rastoče večplastne negativne posledice za gospodarstvo, delovanje in finančno […]

Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami

Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami Dne 18. aprila 2019 je Vlada Republike Slovenije sprejela novo Uredbo o odpadnih svečah (Uradni list RS, št. 25/2019), ki je začela veljati dne 3. maja 2019. Z dnem uveljavitve te uredbe je prenehala veljati Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, […]

Komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije

Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni red upošteva hierarhijo ravnanja, ki daje prednost preprečevanju nastajanja odpadkov pred pripravo odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu recikliranju pred predelavo odpadkov, predelavi odpadkov pa daje prednost pred njihovim odstranjevanjem, če […]