Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Okoljska dajatev zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme

Vprašanje: Konec septembra 2023 bomo iz Nemčije nabavili sto hladilnikov, ki jih bomo v letu 2024 prodali kupcem v Sloveniji. Zanima nas, kdaj moramo prijaviti dejavnost in kdaj predložiti obračun okoljske dajatve? Odgovor: Zavezanec za plačilo okoljske dajatve, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, vloži prijavo za pričetek opravljanja dejavnosti pred pričetkom opravljanja dejavnosti. To […]

Obračun okoljske dajatve glede na lokacijo nastanka odpadne vode

Vprašanje: Ena od dejavnosti gasilcev je tudi razvoz vode,  na primer za polnjenje bazenov, polnjenje individualnih vodnjakov, odvoz na gradbišča za gradbene namene, polnjenje praznih rezervoarjev za izvajalca javne službe itd. Hidrant, iz katerega polnijo cisterno, se nahaja v eni občini. Gasilski dom je priklopljen na javno kanalizacijo in plačujejo nižjo takso. Vsem strankam pošljejo […]

Obračun okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v primeru izteka vode

Vprašanje: Navajate, da vam je zaradi poškodbe vodomera voda za merilnimi mesti iztekla v vodomerni jašek in neonesnažena poniknila, za kar imate verodostojna pisna dokazila. Zanima vas, ali ste v omenjenem primeru lahko oproščeni plačila okoljske dajatve. Odgovor: Okoljska dajatev se za primere izlitja pitne vode iz vodovodne cevi za merilnimi mesti ne plačuje, saj […]

Obračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo v primeru različnih naslovov

Vprašanje: Prvih osem mesecev leta ste živeli pri starših, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, naslednje štiri mesece pa ste začasno prijavljeni na drugem naslovu. Prosite za pojasnilo glede obračunavanja okoljske dajatve.   Odgovor: Uporabnik ali upravnik stavbe mora plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo (izvajalcu javne službe) v kraju stalnega prebivališča in plačniku okoljske […]

Okoljska dajatev zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Vprašanje: Iz Madžarske smo nabavili večjo količino mazalnih olj tarifne oznake 2710 1987, ki jo bomo porabili za izdelavo mazalnih olj, ki se uvrščajo v tarifno oznako 2710 1983. Ta mazalna olja bomo nato prodali kupcem v Sloveniji. Zanima nas, ali moramo za pridobljeno količino mazalnih olj plačati okoljsko dajatev? Odgovor: Okoljska dajatev se ne […]

Okoljska dajatev zaradi nastajanja odpadne embalaže

Vprašanje: Smo pridobitelj embaliranega blaga. V letu 2023 bomo pridobili blago, katerega embalaža tehta 8500 kg, od tega 7000 kg embalaže iz papirja in 1500 kg embalaže iz polivinil kloridov (PVC). Zanima nas, ali bomo postali zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže? Odgovor: Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je oseba s sedežem […]

Vračilo okoljske dajatve za gorivo

Vprašanje: Uveljavljamo pravico do vračila okoljske dajatve. Uredba o okoljski dajatvi določa, da mora zahtevek za vračilo med drugim vsebovati tudi podatke o količini, vrsti goriva in datumu plačila okoljske dajatve za gorivo, za katero se uveljavlja vračilo okoljske dajatve. Zanima nas, ali mora biti na fakturi posebej izkazana obračunana zadevna okoljska dajatev ali to […]

Obračun okoljske dajatve v primeru oskrbe iz zasebnega vodovoda

Vprašanje: S pitno vodo se oskrbujemo iz zasebnega vodovoda. Prosimo za pojasnila glede načina obračunavanja okoljske dajatve v primeru oskrbe iz zasebnega vodovoda oziroma v okviru lastne oskrbe. Odgovor: Način obračunavanja okoljske dajatve je enak kot pri oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovoda. Uredba o okoljski dajatvi določa, da je seštevek enot obremenitve (EO) […]

Vračilo okoljske dajatve zaradi prodaje v Avstrijo

Vprašanje: Od drugega trgovca z gorivi smo aprila 2020 nabavili 25.000 litrov kurilnega olja. Trgovec mi je na računu obračunal tudi okoljsko dajatev. Omenjeno gorivo sem 17. maja 2020 prodal in dostavil kupcu v Avstrijo. Ali sem upravičen do vračila okoljske dajatve in kakšen je postopek vračila?     Odgovor: V omenjenem primeru ste upravičeni […]

Okoljska dajatev v primeru nabave prenosnih računalnikov

Vprašanje: Smo računovodski servis. V letu 2022 bomo iz tujine nabavili petnajst prenosnih računalnikov, ki so na seznamu električne in elektronske opreme, za katero se plačuje okoljska dajatev. Zanima nas, ali bomo morali prijaviti dejavnost in predložiti obračun okoljske dajatve? Odgovor: Okoljske dajatve ne obračuna in ne plača proizvajalec in pridobitelj EE-opreme za EE opremo, […]