Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Hitri testi od samotestiranja

Kam odlagati odpadek oz. v katero vrsto odpadka spadajo hitri testi od samotestiranja? Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (uporabljen material, testne materiale) je potrebno odložiti v plastično vrečko za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečko je […]

Ravnanje z odpadki pri obnovah vodovodov in kanalizacije

Pri obnovah vodovodov in kanalizacije poleg ostankov betona in asfalta, ki jih oddamo predelovalcu gradbenih odpadkov, nastajajo tudi ostanki zemljin od izkopov, mešanice peska, zemlje, kamenja…. Kako s tem pravilno ravnamo? V okviru izvajanja raznih zemeljskih del, med drugim tudi del, ki jih omenjate, pogosto nastajajo viški zemeljskih izkopov v sestavi zemljine, kamenja. Z zemeljskimi […]

Odpadki pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2

Pod katero vrsto odpadkov sodijo odpadki iz testiranj na Covid-19 in kam jih odlagati? Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov ( krpe za enkratno uporabo) je potrebno odložiti v plastično vrečko za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači, […]

Podjetje kot pridobitelj embaliranega blaga izključno za lastno uporabo

Podjetje je pridobitelj embaliranega blaga izključno za lastno uporabo in ne izvaja nikakršne druge dejavnosti povezane z embalažo. Ali bi v tem primeru podjetje moralo biti vpisano pod proizvajalca na ARSO oz. ali bi moralo podjetje od vsakega tujega dobavitelja (tudi če gre za 0,5 kg embalaže ) pridobiti pisno pooblastilo, kdo je njegov pooblaščeni […]

Zahteva investitorja glede poročila o ravnanju z odpadki

Ali lahko investitor s pogodbo od izvajalca zahteva poročilo o ravnanju z odpadki, če predhodno ni bil izdelan načrt o gospodarjenju z odpadki in gre za manj zahtevni objekt Lahko, saj gre za pogodbeno razmerje z določili nad zakonodajo. Dodaj članek med moje vsebine

Pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov

Lahko investitor poda pooblastilo za oddajo in pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov o ravnanju z odpadki pogodbenemu izvajalcu del ali ga lahko poda oz. ga je dolžan podati kar podizvajalcu, ki bo na gradbišču dejansko izvajal dela in bo prisoten kot prevoznik in tudi kot predelovalec odpadka po sistemu R5 z napravo z […]

Omrežnina

Čigav vir je omrežnina in na osnovi česa se zaračunava? Omrežnino predstavlja tisti del cene, ki pri kanalizacijskih sistemih pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture za normalno delovanje sistemov. Življenjska doba cevovodov znaša (odvisno od materiala) od 30 do 50 let, po tem obdobju pa je treba dele kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti kanalizacijskih […]

Obvezno poročanje o paletah, ki jih sami proizvajamo

Proizvajamo furnir, ki ga zlagamo na palete, ki jih izdelamo sami. Zapakirane palete ovijemo še s folijo. Prodajamo v tujino in v Slovenijo .Ali smo zavezani poročati za palete , ki smo jih dali na domači trg? Kaj pa folija? Skladno z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list, št. 54/21) so embalaža vsi […]

Poročanje v primeru vračljive embalaže

Kupimo embalažo (npr. plastične palete, pokrove) od tujih dobaviteljev. To isto embalažo potem mi damo mi prazno slovenskim dobaviteljem, oni nam naredijo polizdelek in nam vrnejo embalažo ter njihov polizdelek. Te polizdelke mi vgradimo in dobimo končni izdelek ter ga kasneje prodamo tujim kupcem. Ko je embalaža zlomljena ali obrabljena, nam jo vedno vrnejo nazaj […]

Odpadno železo kot odpadna embalaža

Podjetje se ukvarja z uvozom strojev in mehanizacije iz Azije in želi urediti obveznosti, skladno z novo Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Mehanizacija pride z ladijskim prevozom v ladijskih kontejnerjih. Z namenom, da je prostor v kontejnerju čim bolj izkoriščen, pridejo stroji naloženi eden na drugega s pomočjo železne transportne konstrukcije. Te železne nosilce […]