Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Naše podjetje se ukvarja z proizvodno dejavnostjo. Del surovin in repro-materiala pridobimo od dobaviteljev s sedežem v drugi državi članici Evropske unije ali članici Evropskega gospodarskega prostora ali uvoženo iz tretjih držav – direktno brez predhodnega dobavitelja s sedežem v RS. Embalirano blago pri nas uporabimo kot surovino v sklopu naše dejavnosti. Posledično pri […]

Vprašanje: Ukvarjamo se z izdelavo vakuumskih specialnih nikljevih zlitin. Vse embalirane surovine, ki jih potrebujemo za proizvodnjo, uvozimo iz Nemčije. Naš proizvod pa zapakiramo in pošljemo nazaj v Nemčijo. Na trg RS ne dajemo nič embaliranega. Vso embalažo, v kateri so naše surovine in pomožni material (sodi, palete, leseni zaboji,..), ki jih uvozimo, pa imamo […]

Vprašanje: Ali je v Sloveniji (blago dano na trg v Sloveniji) obvezno označevanje embalažnega materiala z Mobiusovo zanko? In kako je s tem v drugih EU državah? Objavljeno 20.2.2023 Odgovor: Dne 30.12.2021 je bila v Uradnem listu št. 201 objavljena Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki  je začela veljati 31.12.2021, po […]

Vprašanje: Kdo so zavezanci in kakšne so njihove obveznosti po novi Uredbi o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uredbi SUP)? Odgovor: Zavezanci so: pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki poklicno proizvaja, prodaja, pridobiva iz druge države članice EU ali uvaža iz tretjih držav plastične proizvode za enkratno uporabo […]

Zavezanec za plačilo embalažnine

Podjetje od kupcev (livarji iz Slovenije) dobi kose, ki so zapakirani v zaboje ter oviti s folijo ali s trakovi. To folijo nekaterim kupcem vračajo, večinoma pa jo zavržejo. Ko kose obdelajo (anodizacija), jih ponovno zapakirajo in povijejo z novo folijo (njihovo) ali pa povežejo z novimi trakovi. Ali je podjetje zavezanec za plačilo embalažnine? […]

Pojasnilo: kdo dejansko in kaj poroča?

Kdo poroča o nastalih odpadkih in kdo o embalaži, oboje pa do 31. marca? Ločiti moramo med dvema poročiloma – med poročilom o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi ter poročilom o dajanju embalaže na trg Dodaj članek med moje vsebine

Kdaj o količini embalaže poroča proizvajalec in kdaj DROE

Kdaj poroča proizvajalec in kdaj poroča družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) o dajanju embalaže na trg RS? Proizvajalec, ki svoje obveznosti PRO izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, sporoči družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki jo je pooblastil za izpolnjevanje svojih obveznosti PRO štirikrat letno podatke o embalaži, dani na trg v […]

Poročanje o plastičnih vrečah, če so te surovina

Kot proizvajalec fleksibilne plastične embalaže uvažamo osnovne materiale (polietileni) neposredno. Polietileni so v obliki granul, zapakirani v 25 kg plastičnih (polietilenskih) vrečah, vreče pa so zložene na lesenih paletah ter ovite z ovojno raztezno plastično haubo. Na vhodu v proizvodnjo se odstrani transportna embalaža (paleta, hauba), vreče z granulatom pa gredo v proces ekstrudiranja. Granulat […]

Podjetje kot pridobitelj embaliranega blaga izključno za lastno uporabo

Podjetje je pridobitelj embaliranega blaga izključno za lastno uporabo in ne izvaja nikakršne druge dejavnosti povezane z embalažo. Ali bi v tem primeru podjetje moralo biti vpisano pod proizvajalca na ARSO oz. ali bi moralo podjetje od vsakega tujega dobavitelja (tudi če gre za 0,5 kg embalaže ) pridobiti pisno pooblastilo, kdo je njegov pooblaščeni […]

Obvezno poročanje o paletah, ki jih sami proizvajamo

Proizvajamo furnir, ki ga zlagamo na palete, ki jih izdelamo sami. Zapakirane palete ovijemo še s folijo. Prodajamo v tujino in v Slovenijo .Ali smo zavezani poročati za palete , ki smo jih dali na domači trg? Kaj pa folija? Skladno z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list, št. 54/21) so embalaža vsi […]