Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Obveznosti proizvajalcev instant izdelkov

Vprašanje: Smo živilsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo instant izdelkov za kakavove napitke, ki jih pakiramo v PET embalažo. Prav tako proizvajamo desertne prelive, ki jih pakiramo PP doze. Ali smo kot proizvajalci teh izdelkov zavezanci za Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, čeprav izdelki niso namenjeni temu, da se jih […]

Teža embalaže na računu

Vprašanje: Smo bolnišnica, robo nam dobavlja več različnih dobaviteljev in imamo težavo, kako urediti prevzemanje odpadne kartonaste embalaže. A lahko zahtevamo od dobavitelja, da nam na računu navaja težo embalaže posameznega naročila blaga? Odgovor:  Če je dobavitelj iz RS, potem mora poznati točno težo embalaže, ki jo je dal na trg RS, saj je zavezanec […]

Obveščanje o izpolnjevanju obveznosti

Vprašanje: Na podlagi 2.odstavka 30. člena  Uredbe o embalaži in odpadni embalaži mora proizvajalec o sklenitvi pogodbe  iz 1.odstavka  obveščati vse svoje kupce, razen potrošnikov, s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže. Ali smo dolžni obveščati o izpolnjevanju obveznosti samo naše kupce V Sloveniji ali smo dolžni obveščati […]

Prevzem obveznosti PRO za embalažo s strani tujega dobavitelja ali pridobitelja embaliranega blaga

Vprašanje: Naše podjetje se ukvarja z proizvodno dejavnostjo. Del surovin in repro-materiala pridobimo od dobaviteljev s sedežem v drugi državi članici Evropske unije ali članici Evropskega gospodarskega prostora ali uvoženo iz tretjih držav – direktno brez predhodnega dobavitelja s sedežem v RS. Embalirano blago pri nas uporabimo kot surovino v sklopu naše dejavnosti. Posledično pri […]

Obveznosti pridobitelja embaliranega blaga za lastno uporabo

Vprašanje: Ukvarjamo se z izdelavo vakuumskih specialnih nikljevih zlitin. Vse embalirane surovine, ki jih potrebujemo za proizvodnjo, uvozimo iz Nemčije. Naš proizvod pa zapakiramo in pošljemo nazaj v Nemčijo. Na trg RS ne dajemo nič embaliranega. Vso embalažo, v kateri so naše surovine in pomožni material (sodi, palete, leseni zaboji,..), ki jih uvozimo, pa imamo […]

Označevanje embalažnega materiala z Mobiusovo zanko

Vprašanje: Ali je v Sloveniji (blago dano na trg v Sloveniji) obvezno označevanje embalažnega materiala z Mobiusovo zanko? In kako je s tem v drugih EU državah? Objavljeno 20.2.2023 Odgovor: Dne 30.12.2021 je bila v Uradnem listu št. 201 objavljena Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki  je začela veljati 31.12.2021, po […]

Zavezanci in obveznosti po SUP Uredbi

Vprašanje: Kdo so zavezanci in kakšne so njihove obveznosti po novi Uredbi o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uredbi SUP)? Odgovor: Zavezanci so: pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki poklicno proizvaja, prodaja, pridobiva iz druge države članice EU ali uvaža iz tretjih držav plastične proizvode za enkratno uporabo […]

Zavezanec za plačilo embalažnine

Podjetje od kupcev (livarji iz Slovenije) dobi kose, ki so zapakirani v zaboje ter oviti s folijo ali s trakovi. To folijo nekaterim kupcem vračajo, večinoma pa jo zavržejo. Ko kose obdelajo (anodizacija), jih ponovno zapakirajo in povijejo z novo folijo (njihovo) ali pa povežejo z novimi trakovi. Ali je podjetje zavezanec za plačilo embalažnine? […]

Pojasnilo: kdo dejansko in kaj poroča?

Kdo poroča o nastalih odpadkih in kdo o embalaži, oboje pa do 31. marca? Ločiti moramo med dvema poročiloma – med poročilom o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi ter poročilom o dajanju embalaže na trg Dodaj članek med moje vsebine

Kdaj o količini embalaže poroča proizvajalec in kdaj DROE

Kdaj poroča proizvajalec in kdaj poroča družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) o dajanju embalaže na trg RS? Proizvajalec, ki svoje obveznosti PRO izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, sporoči družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki jo je pooblastil za izpolnjevanje svojih obveznosti PRO štirikrat letno podatke o embalaži, dani na trg v […]