Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Zavezanec za plačilo embalažnine

Podjetje od kupcev (livarji iz Slovenije) dobi kose, ki so zapakirani v zaboje ter oviti s folijo ali s trakovi. To folijo nekaterim kupcem vračajo, večinoma pa jo zavržejo. Ko kose obdelajo (anodizacija), jih ponovno zapakirajo in povijejo z novo folijo (njihovo) ali pa povežejo z novimi trakovi. Ali je podjetje zavezanec za plačilo embalažnine? […]

Pojasnilo: kdo dejansko in kaj poroča?

Kdo poroča o nastalih odpadkih in kdo o embalaži, oboje pa do 31. marca? Ločiti moramo med dvema poročiloma – med poročilom o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi ter poročilom o dajanju embalaže na trg Dodaj članek med moje vsebine

Kdaj o količini embalaže poroča proizvajalec in kdaj DROE

Kdaj poroča proizvajalec in kdaj poroča družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) o dajanju embalaže na trg RS? Proizvajalec, ki svoje obveznosti PRO izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, sporoči družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki jo je pooblastil za izpolnjevanje svojih obveznosti PRO štirikrat letno podatke o embalaži, dani na trg v […]

Poročanje o plastičnih vrečah, če so te surovina

Kot proizvajalec fleksibilne plastične embalaže uvažamo osnovne materiale (polietileni) neposredno. Polietileni so v obliki granul, zapakirani v 25 kg plastičnih (polietilenskih) vrečah, vreče pa so zložene na lesenih paletah ter ovite z ovojno raztezno plastično haubo. Na vhodu v proizvodnjo se odstrani transportna embalaža (paleta, hauba), vreče z granulatom pa gredo v proces ekstrudiranja. Granulat […]

Podjetje kot pridobitelj embaliranega blaga izključno za lastno uporabo

Podjetje je pridobitelj embaliranega blaga izključno za lastno uporabo in ne izvaja nikakršne druge dejavnosti povezane z embalažo. Ali bi v tem primeru podjetje moralo biti vpisano pod proizvajalca na ARSO oz. ali bi moralo podjetje od vsakega tujega dobavitelja (tudi če gre za 0,5 kg embalaže ) pridobiti pisno pooblastilo, kdo je njegov pooblaščeni […]

Obvezno poročanje o paletah, ki jih sami proizvajamo

Proizvajamo furnir, ki ga zlagamo na palete, ki jih izdelamo sami. Zapakirane palete ovijemo še s folijo. Prodajamo v tujino in v Slovenijo .Ali smo zavezani poročati za palete , ki smo jih dali na domači trg? Kaj pa folija? Skladno z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list, št. 54/21) so embalaža vsi […]

Poročanje v primeru vračljive embalaže

Kupimo embalažo (npr. plastične palete, pokrove) od tujih dobaviteljev. To isto embalažo potem mi damo mi prazno slovenskim dobaviteljem, oni nam naredijo polizdelek in nam vrnejo embalažo ter njihov polizdelek. Te polizdelke mi vgradimo in dobimo končni izdelek ter ga kasneje prodamo tujim kupcem. Ko je embalaža zlomljena ali obrabljena, nam jo vedno vrnejo nazaj […]

Odpadno železo kot odpadna embalaža

Podjetje se ukvarja z uvozom strojev in mehanizacije iz Azije in želi urediti obveznosti, skladno z novo Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Mehanizacija pride z ladijskim prevozom v ladijskih kontejnerjih. Z namenom, da je prostor v kontejnerju čim bolj izkoriščen, pridejo stroji naloženi eden na drugega s pomočjo železne transportne konstrukcije. Te železne nosilce […]

Vključitev v več embalažnih shem

Smo lahko vključeni v več embalažnih shem in kaj to pomeni glede poročanja? Skladno s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži lahko proizvajalci za skupno izpolnjevanje obveznosti po PRO pooblastijo več družb za ravnanje z odpadno embalažo. S posamezno družbo bi sklenili pogodbo za določen embalažni material. Glede na to, da se podatke […]

Ločeno poročanje o embalaži, sestavljeni iz več materialov

Glede na to, da je treba embalažo, sestavljene iz več kot enega materiala, ločeno poročati po vrstah materialov, ali se morajo ti materiali prišteti k skupni masi (»masa embalaže, ločena po materialih«)? Proizvajalec mora za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, dani na trg v RS. V okviru evidence posebej vodi : – […]