Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Čeprav nismo zavezani za poročanje o količini embalaže, nas zanima, ali evidenco pa kljub temu moramo voditi?   Odgovor: Po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22) je proizvajalec embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec ali pridobitelj servisne embalaže ali tuje podjetje, ki daje embalažo […]

Vprašanje: v proizvodnji ne vodimo podatkov o težah odpakirane embalaže in za poročanje potrebujemo dejansko težo odpadne embalaže (poškodovane, zavržene).  Ali je ta način pridobivanja podatkov ustrezen? Posledično sta poročili za embalažnino in letno poročilo o odpadkih enaka. Odgovor: V proizvodnji ne vodite podatkov o celotni teži odpakirane embalaže. Za poročanje embalažnine navajate dejansko težo […]

Vprašanje: Naše podjetje izdelke uvozi iz tujine. Izdelek v proizvodnji odpakiramo in posledično nam nastane lesena paleta, kartonska škatla, folija in povezovalni trak. To isto leseno paleto in kartonsko škatlo ponovno uporabimo za pakiranje lastnih izdelkov, ki jih nadalje damo na trg v tujino. Če pa je lesena paleta in kartonska škatla poškodovana jo zavržemo […]

Evidenčni list – navedba družbe za ravnanje z odpadno embalažo

Vprašanje: Družba za ravnanje z odpadki, ki od našega podjetja prevzema nekomunalno odpadno embalažo, navaja na evidenčnem listu pod rubriko Shema Družbo s katero imamo sklenjeno pogodbo za ravnanje z odpadno embalažo za dajanje embalaže na trg. Odgovor na moje vprašanje je bil, da zaradi tega ker smo vključeni v to shemo. Pa se sprašujem […]

Obveznosti proizvajalcev instant izdelkov

Vprašanje: Smo živilsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo instant izdelkov za kakavove napitke, ki jih pakiramo v PET embalažo. Prav tako proizvajamo desertne prelive, ki jih pakiramo PP doze. Ali smo kot proizvajalci teh izdelkov zavezanci za Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, čeprav izdelki niso namenjeni temu, da se jih […]

Teža embalaže na računu

Vprašanje: Smo bolnišnica, robo nam dobavlja več različnih dobaviteljev in imamo težavo, kako urediti prevzemanje odpadne kartonaste embalaže. A lahko zahtevamo od dobavitelja, da nam na računu navaja težo embalaže posameznega naročila blaga? Odgovor:  Če je dobavitelj iz RS, potem mora poznati točno težo embalaže, ki jo je dal na trg RS, saj je zavezanec […]

Obveščanje o izpolnjevanju obveznosti

Vprašanje: Na podlagi 2.odstavka 30. člena  Uredbe o embalaži in odpadni embalaži mora proizvajalec o sklenitvi pogodbe  iz 1.odstavka  obveščati vse svoje kupce, razen potrošnikov, s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže. Ali smo dolžni obveščati o izpolnjevanju obveznosti samo naše kupce V Sloveniji ali smo dolžni obveščati […]

Prevzem obveznosti PRO za embalažo s strani tujega dobavitelja ali pridobitelja embaliranega blaga

Vprašanje: Naše podjetje se ukvarja z proizvodno dejavnostjo. Del surovin in repro-materiala pridobimo od dobaviteljev s sedežem v drugi državi članici Evropske unije ali članici Evropskega gospodarskega prostora ali uvoženo iz tretjih držav – direktno brez predhodnega dobavitelja s sedežem v RS. Embalirano blago pri nas uporabimo kot surovino v sklopu naše dejavnosti. Posledično pri […]

Obveznosti pridobitelja embaliranega blaga za lastno uporabo

Vprašanje: Ukvarjamo se z izdelavo vakuumskih specialnih nikljevih zlitin. Vse embalirane surovine, ki jih potrebujemo za proizvodnjo, uvozimo iz Nemčije. Naš proizvod pa zapakiramo in pošljemo nazaj v Nemčijo. Na trg RS ne dajemo nič embaliranega. Vso embalažo, v kateri so naše surovine in pomožni material (sodi, palete, leseni zaboji,..), ki jih uvozimo, pa imamo […]

Označevanje embalažnega materiala z Mobiusovo zanko

Vprašanje: Ali je v Sloveniji (blago dano na trg v Sloveniji) obvezno označevanje embalažnega materiala z Mobiusovo zanko? In kako je s tem v drugih EU državah? Objavljeno 20.2.2023 Odgovor: Dne 30.12.2021 je bila v Uradnem listu št. 201 objavljena Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki  je začela veljati 31.12.2021, po […]