Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje glede Poročila o obdelavi odpadkov. K nam različni material pripeljejo tudi fizične osebe in se včasih zgodi,  da pri nas pustijo tudi različni papir in plastiko, v kateri so ta material prinesli, mi pa smo ta material oddali naprej pod številko 15 01 01 za papir in 15 01 02 za plastiko. Zanima nas, […]

Vprašanje: Imamo prostor z ustrezno lovilno posodo, na katere odlagamo 200 l odpadne sode, v katerih je odpadna emulzija. Nalepko imamo nameščeno na vidnem zidu poleg lovilne posode. Je označevanje pravilno? Odgovor: Če je v prostoru več različnih odpadkov, potem je smiselno označiti same sode, posode, rezervoarje. Dodaj članek med moje vsebine

Vprašanje: Po Uredbi o odpadkih (Ur.l.RS št.77/22) je v 7.členu definiran odpadek kot »stranski proizvod«. V našem primeru, pri proizvodnji fleksibilne plastične embalaže (tiskane in netiskane folije, vrečke) nastaja tak tip odpadka. Poleg glavnega proizvoda nastajajo: obrezani trakovi, odpadne folije pri nastavitvi ekstruzije in pri tiskanju, odpadne vrečke in razni izsečki ročajev na konfekcionirnih strojih. […]

Vprašanje: V naših proizvodnih procesih nastajajo živalski stranski produkti kategorije 2 in 3. Prevzem in predelavo izvaja podjetje za ravnanje z živalskimi stranskimi produkti brez izstavitve evidenčnega lista o ravnanju z odpadki. Glede na to, da se za ravnanje z živalskimi stranskimi produkti kategorije 2 in 3 evidenčni list ne izstavi, kakšne so naše obveznosti […]

Samostojnost funkcije skrbnika varstva okolja po novem ZVO-2

Vprašanje: Mora funkcija skrbnika varstva okolja v podjetju biti samostojna? Odgovor: Ne, ta funkcija ni treba, da je samostojna, ampak lahko oseba poleg tega, da je skrbnik varstva okolja, opravlja še druge naloge. Prirejeno po predavanju Polonce Poljanec Perič na izobraževanju Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem ZVO-2. Dodaj članek med moje vsebine

Odpadne lesene palete

Vprašanje: Odpadne lese palete nam je odvažala embalažna družba pod klasifikacijsko številko 15 01 03 in smo seveda plačali odvoz ter prejeli evidenčni list Sedaj le-te en del (tudi poškodovane) prodajamo – izstavimo račun in prejmemo evidenčni list; vendar pod klasifikacijsko številko 17 02 01   Ali je po vaše ta klasifikacijska številka pravilna? Odgovor: […]

Oddaja zemeljskega izkopa brez evidenčnega lista

Vprašanje: Ali obstaja izjema oddaje zemeljskega izkopa brez evidenčnega lista (obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov)? Odgovor: Za oddani zemeljski izkop se na splošno s strani prevzemnika pridobi evidenčni list, kadar se le ta oddaja pooblaščenemu prevzemniku takega odpadka (zbiralcu oz. predelovalcu odpadkov z izdanim potrdilom ali okoljevarstvenim dovoljenjem MOP-a). Izjeme za uporabo zemeljskega izkopa brez […]

Zaprtje oz. odstranitev odlagališča odpadkov

Vprašanje: Kako postopamo, če želimo zapreti odlagališče odpadkov? Odgovor: Dovoljenje za odstranitev odlagališča odpadkov: Upravljavec odlagališča odpadkov, ki namerava odstraniti odlagališče odpadkov, mora za to pridobiti dovoljenje za odstranitev odlagališča odpadkov. Ministrstvo pošlje dovoljenje ali odločbo o njegovi spremembi tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere je odlagališče odpadkov. Upravljavec odlagališča odpadkov pisno obvesti […]

Ostanek v proizvodnji – kaj z njim?

Vprašanje: V proizvodnji nam ostaja plastična pena, ki jo mi sedaj v oddamo kot odpadek. Kontaktiralo nas je eno podjetje, ki bi peno lahko uporabljali za zaščito njihovih izdelkov brez kake spremembe. Kako izvedemo ta proces? Jim peno enostavno prodamo, podarimo? Je potrebno kako dovoljenje, papirji?   Odgovor: Gre za ostanek proizvodnje, ki je snov […]

Analiza odpadka z nevarnimi lastnostmi

Vprašanje: Kdo da odpadek na analizo, da se določi, da nima nevarnih lastnosti in kdo je plačnik analize? Investitor ali izvajalec?   Odgovor: Obveznost je investitorjeva kot povzročitelja odpadka. Lahko se investitor in izvajalec dogovorita, da v imenu investitorja analizo naroči in plača izvajalec. V bistvu je to strošek povzročitelja (investitorja) in izvajalec lahko seveda […]