Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Odpadne lese palete nam je odvažala embalažna družba pod klasifikacijsko številko 15 01 03 in smo seveda plačali odvoz ter prejeli evidenčni list Sedaj le-te en del (tudi poškodovane) prodajamo – izstavimo račun in prejmemo evidenčni list; vendar pod klasifikacijsko številko 17 02 01   Ali je po vaše ta klasifikacijska številka pravilna? Odgovor: […]

Vprašanje: Ali obstaja izjema oddaje zemeljskega izkopa brez evidenčnega lista (obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov)? Odgovor: Za oddani zemeljski izkop se na splošno s strani prevzemnika pridobi evidenčni list, kadar se le ta oddaja pooblaščenemu prevzemniku takega odpadka (zbiralcu oz. predelovalcu odpadkov z izdanim potrdilom ali okoljevarstvenim dovoljenjem MOP-a). Izjeme za uporabo zemeljskega izkopa brez […]

Vprašanje: Kako postopamo, če želimo zapreti odlagališče odpadkov? Odgovor: Dovoljenje za odstranitev odlagališča odpadkov: Upravljavec odlagališča odpadkov, ki namerava odstraniti odlagališče odpadkov, mora za to pridobiti dovoljenje za odstranitev odlagališča odpadkov. Ministrstvo pošlje dovoljenje ali odločbo o njegovi spremembi tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere je odlagališče odpadkov. Upravljavec odlagališča odpadkov pisno obvesti […]

Vprašanje: V proizvodnji nam ostaja plastična pena, ki jo mi sedaj v oddamo kot odpadek. Kontaktiralo nas je eno podjetje, ki bi peno lahko uporabljali za zaščito njihovih izdelkov brez kake spremembe. Kako izvedemo ta proces? Jim peno enostavno prodamo, podarimo? Je potrebno kako dovoljenje, papirji?   Odgovor: Gre za ostanek proizvodnje, ki je snov […]

Vprašanje: Kdo da odpadek na analizo, da se določi, da nima nevarnih lastnosti in kdo je plačnik analize? Investitor ali izvajalec?   Odgovor: Obveznost je investitorjeva kot povzročitelja odpadka. Lahko se investitor in izvajalec dogovorita, da v imenu investitorja analizo naroči in plača izvajalec. V bistvu je to strošek povzročitelja (investitorja) in izvajalec lahko seveda […]

Premeščanje sedimentov – mulja

Vprašanje: Kako je s premeščanjem sedimentov-mulja v akumulacijskem jezeru znotraj akumulacije oziroma znotraj vodnega zemljišča, kakšni so postopki za izvedbo tega oz. katera dovoljenja/soglasja so potrebna za to?   Odgovor: S predpisano Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS 34/08, 61/11) so opredeljene izjeme za ravnanje z mulji. Tako je s 3. […]

Oddaja uporabljenih nevarnih odpadnih igel

Vprašanje: Kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in predelovalec v sortirnici smo v procesih tako zbiranja kot predelave iz procesa ločili nevarne odpadne igle, ki bi naj sodile pod klasifikacijsko številko odpadka 18 01 03*. Te igle so bile namreč med odpadki, ki sem ne sodijo. Gre za že uporabljene igle, ki so jih občani […]

Obveznosti podjetja po novem ZVO-2, ki ni ne zbiralec ne predelovalec odpadkov

Vprašanje: Naše podjetje ima OVD po 82.členu ZVO-1, odpadke oddajamo (nismo ne zbiralec ne predelovalec odpadkov). Ali moramo določiti skrbnika varstva okolja? Katere so potem po novem ZVO-2 naše obveznosti? Imamo pogodbo z DROE, Embakom.   Odgovor: V skladu z 278. Členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) se okoljevarstvena dovoljenja za druge […]

Uvoz plastike iz tujine

Podjetje, ki se ukvarja s predelavo odpadne plastike, želi uvoziti plastiko, ki ima status odpadka iz Romunije (je članice EU). In sicer gre za en kamion plastike. Kakšen je postopek? Poleg tega bi romunsko podjetje želelo od nas zagotovilo, da smo mi predelovalec plastike in ne preprodajalec. Kako jim lahko izstavimo tako zagotovilo? Gre za […]

Vključitev v organizacijo za skupno izpolnjevanje PRO iz naslova električne in elektronske opreme

Naše podjetje izdeluje elektroniko za izdelke za druga podjetja, v večini iz tujine. Torej tisti elektronski sklopi v vseh elektronskih izdelkih. Za nas izdelek, za druge polizdelek, ki ga mi ne moremo dati na trg med splošne uporabnike. V sami proizvodnji seveda nastajajo različni odpadki kot na primer karton, razni ostanki kovin, različna plastika… Če […]