Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Ali mora podjetje voditi evidenco trenutne zaloge odpadkov, ki je prisotna v podjetju? Odgovor: V Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) je v 28. Členu (evidenca o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi) določeno, da mora izvirni povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v […]

Vprašanje glede vodenja evidence po 28. členu Uredbe o odpadkih Na katere odpadke se nanaša 6. odstavek omenjenega člena, po katerem za določene odpadke te evidence ni treba voditi. Gre za vodenje evidence v dejavnosti hotelov in turističnih nastanitev. Odgovor: 6. odstavek 28. Člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) se […]

Obveznosti končnega uporabnika odpadne električne in elektronske opreme

Vprašanje: Kakšne so naše obveznosti kot končnega uporabnika odpadne električne in elektronske opreme, ki je bila lahko za gospodinjsko ali industrijsko uporabo? Brezplačana oddaja ali plačljiva oddaja? Evidenčni list, shema? Odgovor: Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 – ZIURKOE, 108/20 in 44/22 – ZVO-2) določa, da […]

Obveznost vodenja evidence o nastajanju odpadkov

Vprašanje: Ali je treba voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, če v svoji dejavnosti ne nastane 10 ali več ton odpadkov, ne nastajajo nevarni odpadki, družba pa ima v tekočem letu zaposlenih 100 ljudi? Odgovor: Ne glede na to, če pri vaši dejavnosti ne nastane 10 ali več t odpadkov in ne […]

Odlaganje steklenih ampul

VPRAŠANJE : Pod katero oznako se odlagajo steklene ampule: – pod ostre infektivne odpadke (18 01 03*), – embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi (15 01 10*) … ali kaj drugega?   ODGOVOR : Odpadne steklene ampule se lahko glede na to, ali so izpraznjene ali vsebujejo ostanke nevarnega […]

Standardi za vreče za odpadke

Vprašanje: Kateri in kakšni so standardi za vrečke namenjene začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva (debelina, itd..) za : -18 01 03* -18 01 04 In kakšni standardi za vreče za komunalne odpadke: – črne vreče za mešane komunalne odpadke – biorazgradljive vreče za biološke odpadke – vreče za ločene frakcije komunalnih odpadkov (plastika, papir)   […]

Obveznosti proizvajalcev instant izdelkov

Vprašanje: Smo živilsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo instant izdelkov za kakavove napitke, ki jih pakiramo v PET embalažo. Prav tako proizvajamo desertne prelive, ki jih pakiramo PP doze. Ali smo kot proizvajalci teh izdelkov zavezanci za Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, čeprav izdelki niso namenjeni temu, da se jih […]

Pošiljanje proizvoda iz odpadkov v tujino

Vprašanje: V okviru raziskovalnega projekta moramo v tujino (članico EU) poslati 70 kg ˝proizvoda˝ iz odpadkov, ki ni izgubil status odpadka. Kakšne so sedaj naše obveznosti?   Odgovor:  V Uredbi (ES) št. 1013/2006 je določeno, da za : pošiljke naslednjih odpadkov velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja : (a) če so namenjeni za postopke […]

Določitev številke odpadka

Vprašanje: Prosim vas za pomoč glede določitve številke odpadka: Serviser opravlja delo (npr. popravilo pralnih strojev) in mu ostanejo razni kovinski odpadni rezervni deli. Avtoprevozniku ostanejo kovinski deli ob menjavi raznih sestavnih delov v kamionu Podjetje prenavlja poslovne prostore in pripelje stare radiatorje, kovinska stojala za police…   Odgovor: Glede na to, da moramo za […]

Finančno jamstvo kot obveza pri povzročiteljih obremenitve

Vprašanje: Ali mora povzročitelj obremenitve zagotoviti finančno jamstvo pri opravljanju svoje dejavnosti in tudi po prenehanju obratovanja? Odgovor:  V 175. Členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) je določeno, da Vlada lahko predpiše, da mora povzročitelj obremenitve zagotoviti finančno jamstvo zaradi izvajanja predpisanih obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri opravljanju svoje […]