Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Obveznost vodenja evidence o nastajanju odpadkov

Vprašanje: Ali je treba voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, če v svoji dejavnosti ne nastane 10 ali več ton odpadkov, ne nastajajo nevarni odpadki, družba pa ima v tekočem letu zaposlenih 100 ljudi? Odgovor: Ne glede na to, če pri vaši dejavnosti ne nastane 10 ali več t odpadkov in ne […]

Odlaganje steklenih ampul

VPRAŠANJE : Pod katero oznako se odlagajo steklene ampule: – pod ostre infektivne odpadke (18 01 03*), – embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi (15 01 10*) … ali kaj drugega?   ODGOVOR : Odpadne steklene ampule se lahko glede na to, ali so izpraznjene ali vsebujejo ostanke nevarnega […]

Standardi za vreče za odpadke

Vprašanje: Kateri in kakšni so standardi za vrečke namenjene začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva (debelina, itd..) za : -18 01 03* -18 01 04 In kakšni standardi za vreče za komunalne odpadke: – črne vreče za mešane komunalne odpadke – biorazgradljive vreče za biološke odpadke – vreče za ločene frakcije komunalnih odpadkov (plastika, papir)   […]

Obveznosti proizvajalcev instant izdelkov

Vprašanje: Smo živilsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo instant izdelkov za kakavove napitke, ki jih pakiramo v PET embalažo. Prav tako proizvajamo desertne prelive, ki jih pakiramo PP doze. Ali smo kot proizvajalci teh izdelkov zavezanci za Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, čeprav izdelki niso namenjeni temu, da se jih […]

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Vprašanje: Kdo lahko izdeluje Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki? Kakšni so pogoji? Odgovor: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Ta uredba se uporablja za […]

Pošiljanje proizvoda iz odpadkov v tujino

Vprašanje: V okviru raziskovalnega projekta moramo v tujino (članico EU) poslati 70 kg ˝proizvoda˝ iz odpadkov, ki ni izgubil status odpadka. Kakšne so sedaj naše obveznosti?   Odgovor:  V Uredbi (ES) št. 1013/2006 je določeno, da za : pošiljke naslednjih odpadkov velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja : (a) če so namenjeni za postopke […]

Določitev številke odpadka

Vprašanje: Prosim vas za pomoč glede določitve številke odpadka: Serviser opravlja delo (npr. popravilo pralnih strojev) in mu ostanejo razni kovinski odpadni rezervni deli. Avtoprevozniku ostanejo kovinski deli ob menjavi raznih sestavnih delov v kamionu Podjetje prenavlja poslovne prostore in pripelje stare radiatorje, kovinska stojala za police…   Odgovor: Glede na to, da moramo za […]

Finančno jamstvo kot obveza pri povzročiteljih obremenitve

Vprašanje: Ali mora povzročitelj obremenitve zagotoviti finančno jamstvo pri opravljanju svoje dejavnosti in tudi po prenehanju obratovanja? Odgovor:  V 175. Členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) je določeno, da Vlada lahko predpiše, da mora povzročitelj obremenitve zagotoviti finančno jamstvo zaradi izvajanja predpisanih obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri opravljanju svoje […]

Obveza dobavitelja do prevzema embalaže pri kupcu

Vprašanje: So dobavitelji dolžni prevzemati nazaj samo zunanjo embalažo ali tudi prazno embalažo (npr. prazne steklenice, kjer so bila zdravila)? Odgovor: V skladu s 27. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22) mora distributer (pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v skladu s […]

Prazni sodi na paleti z lovilcem odpadnih olj

Vprašanje: V našem podjetju imamo nevarne odpadke: odpadna mineralna neklorirana motorna olja (13 02 05*) in odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila (08 01 11* in mulji 08 01 13*) ter potem njihova prazna, a onesnažena embalaža (15 01 10*). Morajo biti prazni sodi/embalaža od olj, barv na paleti z lovilcem? Vsi nevarni […]