Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18 in 44/22 – ZVO-2) se okoljsko dajatev, ki je prihodek proračuna RS, obračunava in plačuje od 1. aprila 2006. Nadzor nad izvajanjem omenjene uredbe opravlja Finančna uprava Republike […]

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18, 168/20, 44/22 – ZVO-2, 84/22, 104/22 in 118/22) je začela veljati 1. avgusta 2018. Z uveljavitvijo te uredbe je prenehala veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in njenih sprememb (Uradni list RS, št. […]

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05 in 19/10), ki je pričela veljati 1. junija 2005 nadzor nad izvajanjem uredbe opravlja Finančna uprava RS (FU RS), v okviru FU RS pa Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice. Obračun […]

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin (Uradni list RS, št. 122/07 in 16/09) se okoljska dajatev plačuje od 1. januarja 2008 za onesnaževanje okolja, ki je posledica uporabe hlapnih organskih spojin (v nadaljevanju: HOS), ki nastajajo pri uporabi organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih […]

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08,19/10, 68/17, 82/18 in 44/22 – ZVO-2) se okoljska dajatev, ki je prihodek proračuna RS obračunava in plačuje od 1. aprila 2006. Nadzor nad izvajanjem omenjene uredbe opravlja FU RS, v okviru FU RS pa FU […]

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06) se okoljsko dajatev, ki je prihodek proračuna RS obračunava in plačuje od 1. aprila 2006. Nadzor nad izvajanjem omenjene uredbe opravlja Finančna uprava RS, v okviru FU RS pa FU Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve […]

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2)) določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance za posamezne vrste okoljske dajatve, plačnike in prejemnike okoljske dajatve. Okoljska dajatev se plačuje […]

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14) določa osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino ter način njenega obračunavanja in plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance in plačnike okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču […]

(OVD) Vsakdo, ki namerava zemeljski izkop ponovno uporabiti, torej vnesti v tla ali izdelati umetno pripravljeno zemljino oziroma jo uvoziti iz tujine, mora pridobiti OVD za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10. Postopek za pridobitev OVD je enak za vsa okoljevarstvena dovoljenja, ki jih izdaja ARSO. Postopek se začne z vložitvijo vloge […]

Zemeljski izkop je odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja. Marsikomu, predvsem laični javnosti ni znano, da se ZI obravnava kot odpadek. Uporaba ZI je opredeljena v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/08), in Uredbi o […]