Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Inšpektorat za okolje in energijo je zaključil Akcijo usmerjenih nadzorov komunalnih čistilnih naprav (KČN) ki so v letu 2021 presegale predpisane mejne vrednosti ali so bile pri obratovalnem monitoringu ugotovljene druge nepravilnosti in naprav, ki so v letu 2020 presegale predpisane mejne vrednosti onesnaževal pri odvajanju industrijskih odpadnih vod (IOV). Akcijo je začel v letu […]

Inšpekcija za okolje je v usmerjeni akciji izvedla nadzore naprav, za katere je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), pri pregledu poročil o letnih emisijah in o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leti 2020 in 2021, ugotovila preseganje mejnih vrednostih na izpustih iz naprave, lahko pa tudi druge pomanjkljivosti oziroma pri tistih, ki […]

Vlada je na 62. redni seji obravnavala aktualne razmere na območjih, prizadetih zaradi divjanja vode in poplav, nadaljevala pa je tudi s pripravo nujnih ukrepov, ki bodo olajšali intervencijo in kasneje omogočili lažje izvajanje sanacije. Vlada je med drugim sprejela tudi predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in ga po nujnem postopku […]

SPREJETA Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Vlada je izdala Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Vlada je konec julija 2022 sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je začela veljati 3. 8. 2022, na podlagi katere je bila ukinjena obveznost plačila okoljske dajatve za […]

Okoljevarstveno dovoljenje

(OVD) Vsakdo, ki namerava zemeljski izkop ponovno uporabiti, torej vnesti v tla ali izdelati umetno pripravljeno zemljino oziroma jo uvoziti iz tujine, mora pridobiti OVD za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10. Postopek za pridobitev OVD je enak za vsa okoljevarstvena dovoljenja, ki jih izdaja ARSO. Postopek se začne z vložitvijo vloge […]

Vnos umetno pripravljene zemljine in vnos polnila pri gradbenih objektih

Umetno pripravljena zemljina (UPZ) je glede sestavin tlom enak ali podoben mineralni ali mineralno organski material, v svojih značilnostih je podobna naravnim tlom ali podtalju.  Obravnava se po Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 34/08, št. 61/11, št. 44/22-ZVO-2), pri tem je za vnos UPZ treba pridobiti OVD za vnos […]