Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vlada je izdala Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Vlada je konec julija 2022 sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je začela veljati 3. 8. 2022, na podlagi katere je bila ukinjena obveznost plačila okoljske dajatve za […]

(OVD) Vsakdo, ki namerava zemeljski izkop ponovno uporabiti, torej vnesti v tla ali izdelati umetno pripravljeno zemljino oziroma jo uvoziti iz tujine, mora pridobiti OVD za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10. Postopek za pridobitev OVD je enak za vsa okoljevarstvena dovoljenja, ki jih izdaja ARSO. Postopek se začne z vložitvijo vloge […]

Umetno pripravljena zemljina (UPZ) je glede sestavin tlom enak ali podoben mineralni ali mineralno organski material, v svojih značilnostih je podobna naravnim tlom ali podtalju.  Obravnava se po Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 34/08, št. 61/11, št. 44/22-ZVO-2), pri tem je za vnos UPZ treba pridobiti OVD za vnos […]

Zemeljski izkop je odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja. Marsikomu, predvsem laični javnosti ni znano, da se ZI obravnava kot odpadek. Uporaba ZI je opredeljena v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/08 in 44722-ZVO-2), in […]

Tla so splošno opredeljena kot vrhnja plast zemeljske skorje, ki jo tvorijo mineralni delci, organska snov, voda, zrak in živi organizmi. So vezni člen med zemljo, zrakom in vodo ter gostijo večino biosfere. Tla so izpostavljena številnim procesom degradacije ali nevarnostim. Ti vključujejo vodno in vetrno erozijo, zmanjšanje količine organskih snovi, lokalno in razpršeno onesnaženje, […]

Uradni list RS, št. 34/23 z dne 24.3.2023 S to uredbo se za intervencije razvoja podeželja določajo namen podpore, upravičenci, finančne določbe, zahteve za izvajanje, pogoji za dodelitev sredstev in pogoji za izplačilo sredstev za izvajanje. Več na: Sprejeta Uredba Dodaj članek med moje vsebine

Vlada določila predlog besedila Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Predlog zakona je osredotočen predvsem na umeščanje fotonapetostnih (sončne elektrarne) in vetrnih proizvodnih naprav. Z zakonom se ureja zahteva vzpostavitve območij prednostnega umeščanja OVE ter določajo nekatere posebnosti umeščanja na teh območjih in posebnosti prostorskega načrtovanja, celovite presoje in presoje vplivov na okolje ter njihove postavitve. Z zakonom se pod strogo določenimi pogoji ureja tudi […]

31.3.2023: pomemben datum za povzročitelje, zbiralce in predelovalce odpadkov ter za proizvajalce in uvoznike nevarnih kemikalij

Povzročitelji, zbiralci in predelovalci odpadkov morate do 31.3. 2023 oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, zbiranju oz. obdelavi za leto 2022.  Proizvajalci nevarne kemikalije in vsi, ki nevarno kemikalijo prvič vnesete na trg Republike Slovenije, morate do 31.3.2023 Uradu RS za kemikalije sporočiti podatke o proizvodnji, vnosu in dajanju nevarnih kemikalij v […]