Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

V ponedeljek, 20. maja, bo v Evropski uniji začela veljati nova direktiva o okoljski kriminaliteti. Ta nova pravila bodo izboljšala učinkovitost kazenskega pregona in prispevala k boju proti hudim kaznivim dejanjem zoper okolje, ki imajo lahko uničujoče posledice za okolje in zdravje ljudi. Nova direktiva bo zagotovila celovit in posodobljen seznam kaznivih dejanj zoper okolje, ki zajemajo najhujše […]

Spremljajoča energetska dejavnost je proizvajanje električne energije iz fotonapetostnih naprav in vetrnih proizvodnih naprav na območjih kmetijskih zemljišč, območjih gozdnih zemljišč oziroma gozdov, območjih voda, območjih mineralnih surovin, območjih odlagališč in območjih prometnih površin, ki: ne otežuje realizacije posegov v prostor in opravljanja ali razvojnih možnosti osnovne dejavnosti na območjih namenske rabe prostora; omogoča, da […]

Ljubljana, 15. maja (STA) – Ministrstvo za okolje je v javno obravnavo poslalo uredbo o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Ta med drugim predvideva za 20.000 ton nižjo letno količino odpadkov za termično obdelavo in zmanjšuje število naprav za sežig na največ tri naprave. Rok za oddajo pripomb je 17. junij. […]

Z Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, ki se začne uporabljati to soboto, 13. aprila 2024, je vlada določila enotne pogoje po vsej državi. S tem določanje prostorskih pogojev za umeščanje teh naprav ne bo več odvisno od vsake občine posebej. Podrobnosti sta danes predstavila ministra Jože […]

Svet EU je potrdil spremembe uredbe o pošiljkah odpadkov, katere cilj je zmanjšati pošiljke nevarnih odpadkov v države izven EU in posodobiti postopke pošiljanja, da bodo ti v skladu s cilji krožnega gospodarstva in podnebne nevtralnosti. Uredba prinaša tudi vzpostavitev enotnega elektronskega sistema. Kot so sporočili iz Sveta EU, spremembe uredbe določajo ukrepe, da se […]

Na glasovanju v Evropskem parlamentu v torek so poslanci EU z veliko večino podprli potezo s 499 glasovi za, 100 proti in 23 vzdržanimi glasovi. Uničevanje ekosistema, vključno z izgubo habitata in nezakonito sečnjo, bo kaznovano s strožjimi kaznimi in zapornimi kaznimi v skladu s posodobljeno direktivo EU o okoljskem kriminalu. Evropska unija je tako […]

Do leta 2050 je predvidena popolna opustitev fluoriranih ogljikovodikov

Evropski parlament je sprejel uredbo o ozonu škodljivih snoveh in uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih. Uredba o ozonu škodljivih snoveh uvaja zahteve za pridobivanje in recikliranje teh snovi v gradbenih materialih med prenovo (zlasti v izolacijskih penah). Uvaja tudi stroge izjeme za njihovo uporabo kot surovine (za proizvodnjo drugih snovi, na primer v farmacevtski ali […]

Tarifa za ogljik (mehanizem izravnave ogljika na mejah – CBAM)

Evropska komisija je pred dvema letoma sprejela predlog uredbe o uvedbi tako imenovanega mehanizma izravnave ogljika na mejah. Ta mehanizem je znan pod kratico CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). CBAM uvaja tako imenovano ogljično dajatev na uvoz izdelkov in surovin iz tretjih držav, katerih proizvodnja je povezana z visokimi emisijami toplogrednih plinov. Mehanizem CBAM bo […]