Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Kakovost zraka v letu 2021 Sloveniji dobra

Na Agenciji za okolje smo dokončali letno poročilo o kakovosti zraka v Sloveniji za leto 2021. V njem smo se osredotočili na onesnaževala s predpisanimi mejnimi in ciljnimi vrednostmi. Kakovostne meritve posameznih onesnaževal zraka v Sloveniji zagotavljamo že tretje desetletje. Ravni vseh onesnaževal, razen ozona in svinca v Zgornji Mežiški dolini, so bile v letu […]

Tla so splošno opredeljena kot vrhnja plast zemeljske skorje, ki jo tvorijo mineralni delci, organska snov, voda, zrak in živi organizmi. So vezni člen med zemljo, zrakom in vodo ter gostijo večino biosfere. Tla so izpostavljena številnim procesom degradacije ali nevarnostim. Ti vključujejo vodno in vetrno erozijo, zmanjšanje količine organskih snovi, lokalno in razpršeno onesnaženje, […]

Zemeljski izkop je odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja. Marsikomu, predvsem laični javnosti ni znano, da se ZI obravnava kot odpadek. Uporaba ZI je opredeljena v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/08 in 44722-ZVO-2), in […]

Umetno pripravljena zemljina (UPZ) je glede sestavin tlom enak ali podoben mineralni ali mineralno organski material, v svojih značilnostih je podobna naravnim tlom ali podtalju.  Obravnava se po Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 34/08, št. 61/11, št. 44/22-ZVO-2), pri tem je za vnos UPZ treba pridobiti OVD za vnos […]

(OVD) Vsakdo, ki namerava zemeljski izkop ponovno uporabiti, torej vnesti v tla ali izdelati umetno pripravljeno zemljino oziroma jo uvoziti iz tujine, mora pridobiti OVD za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10. Postopek za pridobitev OVD je enak za vsa okoljevarstvena dovoljenja, ki jih izdaja ARSO. Postopek se začne z vložitvijo vloge […]