Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Pregled: Okoljske dajatve

V spodnji tabeli so opredeljene okoljske dajatve, pri posamezni okoljski dajatvi pa predmet obdavčitve (blago, za katerega se plačuje okoljska dajatev), plačniki, nastanek obveznosti za obračun dajatve, način obračunavanja in oprostitve oziroma vračila okoljske dajatve. Tabela je namenjena prvi informaciji o posamezni okoljski dajatvi. Posamezna okoljska dajatev je natančno opisana na portalu, kategorija Zakon o […]

Okoljska dajatev zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18 in 44/22 – ZVO-2) se okoljsko dajatev, ki je prihodek proračuna RS, obračunava in plačuje od 1. aprila 2006. Nadzor nad izvajanjem omenjene uredbe opravlja Finančna uprava Republike […]

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18, 168/20, 44/22 – ZVO-2, 84/22, 104/22 in 118/22) je začela veljati 1. avgusta 2018. Z uveljavitvijo te uredbe je prenehala veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in njenih sprememb (Uradni list RS, št. […]

Okoljska dajatev zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05 in 19/10), ki je pričela veljati 1. junija 2005 nadzor nad izvajanjem uredbe opravlja Finančna uprava RS (FU RS), v okviru FU RS pa Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice. Obračun […]

Okoljska dajatev zaradi uporabe hlapnih organskih spojin

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin (Uradni list RS, št. 122/07 in 16/09) se okoljska dajatev plačuje od 1. januarja 2008 za onesnaževanje okolja, ki je posledica uporabe hlapnih organskih spojin (v nadaljevanju: HOS), ki nastajajo pri uporabi organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih […]

Okoljska dajatev zaradi nastajanja odpadne embalaže

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08,19/10, 68/17, 82/18 in 44/22 – ZVO-2) se okoljska dajatev, ki je prihodek proračuna RS obračunava in plačuje od 1. aprila 2006. Nadzor nad izvajanjem omenjene uredbe opravlja FU RS, v okviru FU RS pa FU […]

Okoljska dajatev zaradi nastajanja izrabljenih gum

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06) se okoljsko dajatev, ki je prihodek proračuna RS obračunava in plačuje od 1. aprila 2006. Nadzor nad izvajanjem omenjene uredbe opravlja Finančna uprava RS, v okviru FU RS pa FU Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve […]

Okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2)) določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance za posamezne vrste okoljske dajatve, plačnike in prejemnike okoljske dajatve. Okoljska dajatev se plačuje […]

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14) določa osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino ter način njenega obračunavanja in plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance in plačnike okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču […]