Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Inšpekcija za okolje je v usmerjeni akciji izvedla nadzore naprav, za katere je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), pri pregledu poročil o letnih emisijah in o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leti 2020 in 2021, ugotovila preseganje mejnih vrednostih na izpustih iz naprave, lahko pa tudi druge pomanjkljivosti oziroma pri tistih, ki […]

Vlada je sprejela novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Vlada je na 62. redni seji obravnavala aktualne razmere na območjih, prizadetih zaradi divjanja vode in poplav, nadaljevala pa je tudi s pripravo nujnih ukrepov, ki bodo olajšali intervencijo in kasneje omogočili lažje izvajanje sanacije. Vlada je med drugim sprejela tudi predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in ga po nujnem postopku […]

SPREJETA Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Vlada je izdala Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Vlada je konec julija 2022 sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je začela veljati 3. 8. 2022, na podlagi katere je bila ukinjena obveznost plačila okoljske dajatve za […]

Okoljevarstveno dovoljenje

(OVD) Vsakdo, ki namerava zemeljski izkop ponovno uporabiti, torej vnesti v tla ali izdelati umetno pripravljeno zemljino oziroma jo uvoziti iz tujine, mora pridobiti OVD za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10. Postopek za pridobitev OVD je enak za vsa okoljevarstvena dovoljenja, ki jih izdaja ARSO. Postopek se začne z vložitvijo vloge […]

Vnos umetno pripravljene zemljine in vnos polnila pri gradbenih objektih

Umetno pripravljena zemljina (UPZ) je glede sestavin tlom enak ali podoben mineralni ali mineralno organski material, v svojih značilnostih je podobna naravnim tlom ali podtalju.  Obravnava se po Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 34/08, št. 61/11, št. 44/22-ZVO-2), pri tem je za vnos UPZ treba pridobiti OVD za vnos […]

Vnos zemeljskega izkopa

Zemeljski izkop je odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja. Marsikomu, predvsem laični javnosti ni znano, da se ZI obravnava kot odpadek. Uporaba ZI je opredeljena v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/08 in 44722-ZVO-2), in […]