Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

11. novembra 2023 je začela veljati novela Uredbe o odpadkih, objavljena v Uradnem listu št. 113 z dne 10.11.2023. V skladu s to novelo se bodo spremembe glede izpolnjevanja in potrjevanja evidenčnih listov začele uporabljati 1. januarja 2026. Ministrstvo bo uskladilo informacijski sistem IS-Odpadki do 30. junija 2025, prenovljen sistem pa bo uporabnikom na voljo s 1. januarjem […]

16.10.2023 je šel v javno obravnavo predlog Podnebnega zakona, ki daje celovit okvir za učinkovitejše izvajanje podnebnih politik in izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti najkasneje do 2050 ter ureja tako blaženje podnebnih sprememb kot prilagajanje nanje. Javna obravnava bo trajala do 15. novembra 2023. Izsledki najnovejšega poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) so jasni – […]

Zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode določa  161. člen ZVO-2  – 161. člen ZVO-2 Zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode zaradi povzročitve nenadnega onesnaženja, iz katere se krijejo stroški analiziranja in spremljanja emisije onesnaževal v okolje, čiščenja onesnaženega dela okolja in oddajo nastalih odpadkov v primerih: obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, za katero je […]

Vlada je sprejela novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Vlada je na 62. redni seji obravnavala aktualne razmere na območjih, prizadetih zaradi divjanja vode in poplav, nadaljevala pa je tudi s pripravo nujnih ukrepov, ki bodo olajšali intervencijo in kasneje omogočili lažje izvajanje sanacije. Vlada je med drugim sprejela tudi predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in ga po nujnem postopku […]