Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Najkasneje maja 2027 bodo morale države članice to direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo. Od leta 2004 so se izvozi odpadkov iz EU v države izven EU povečali za 72 %. Nove predpise, ki zagotavljajo, da EU prevzema večjo odgovornost za svoje odpadke, so sprejeli v ponedeljek, 20. maja 2024. Nova uredba o pošiljkah odpadkov določa […]

Svet Evropske unije je 12. aprila 2024 sprejel revidirano direktivo o industrijskih emisijah in uredbo o vzpostavitvi portala industrijskih emisij, ki se kot zakonodajna akta dopolnjujeta ter sta namenjena urejanju in spremljanju vpliva industrijskih dejavnosti na okolje. Nova pravila bodo zagotovila boljše varovanje zdravja ljudi in okolja z zmanjšanjem škodljivih emisij iz industrijskih obratov, obenem pa spodbujala energijsko učinkovitost, krožno gospodarstvo in razogljičenje. […]

Z aktom o neto ničelni industriji namerava Evropska komisija povečati obseg proizvodnje čistih tehnologij v EU in zagotoviti, da bo Unija dobro opremljena za prehod na čisto energijo. Pobudo je kot del industrijskega načrta v okviru zelenega dogovora napovedala predsednica Komisije Ursula von der Leyen. Akt bo okrepil odpornost in konkurenčnost proizvodnje neto ničelnih tehnologij v EU […]

Metan je drugi najpomembnejši toplogredni plin, ki vpliva na podnebne spremembe. Njegov učinek na segrevanje planeta je v primerjavi z ogljikovim dioksidom 30-krat močnejši. “Da bi dosegli cilje iz pariškega sporazuma, med katerimi sta omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija in podnebna nevtralnost do leta 2050, je treba zmanjšati izpuste metana v energetskem sektorju,” […]

V ponedeljek, 20. maja, bo v Evropski uniji začela veljati nova direktiva o okoljski kriminaliteti. Ta nova pravila bodo izboljšala učinkovitost kazenskega pregona in prispevala k boju proti hudim kaznivim dejanjem zoper okolje, ki imajo lahko uničujoče posledice za okolje in zdravje ljudi. Nova direktiva bo zagotovila celovit in posodobljen seznam kaznivih dejanj zoper okolje, ki zajemajo najhujše […]

Ljubljana, 15. maja (STA) – Ministrstvo za okolje je v javno obravnavo poslalo uredbo o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Ta med drugim predvideva za 20.000 ton nižjo letno količino odpadkov za termično obdelavo in zmanjšuje število naprav za sežig na največ tri naprave. Rok za oddajo pripomb je 17. junij. […]

Z Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, ki se začne uporabljati to soboto, 13. aprila 2024, je vlada določila enotne pogoje po vsej državi. S tem določanje prostorskih pogojev za umeščanje teh naprav ne bo več odvisno od vsake občine posebej. Podrobnosti sta danes predstavila ministra Jože […]

Svet EU je potrdil spremembe uredbe o pošiljkah odpadkov, katere cilj je zmanjšati pošiljke nevarnih odpadkov v države izven EU in posodobiti postopke pošiljanja, da bodo ti v skladu s cilji krožnega gospodarstva in podnebne nevtralnosti. Uredba prinaša tudi vzpostavitev enotnega elektronskega sistema. Kot so sporočili iz Sveta EU, spremembe uredbe določajo ukrepe, da se […]