Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Navodila za izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki

Napotki in priporočila za izdelavo Načrta gospodarjenja z odpadki izdelati ga mora POVZROČITELJ ODPADKOV, če mu na leto nastaja več kot 150 ton odpadkov ali več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, v njem opišemo, kako izvajamo ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov, opišemo kratko in jedrnato, zaradi večje preglednice uporabljamo tabele in preglednice, opišemo samo […]

Navodila za izdelavo načrta zbiranja odpadkov

Napotki in priporočila za izdelavo Načrta zbiranja odpadkov izdelati ga mora ZBIRALEC ODPADKOV za vsak zbirni center, v njem opišemo, kako zbiramo odpadke, od koga jih prevzemamo, komu oddamo, opišemo kratko in jedrnato, zaradi večje preglednice uporabljamo tabele in preglednice, opišemo samo ravnanje v povezavi z zbiranjem odpadkov, upoštevamo 35. člen Uredbe o odpadkih (Uradni […]

Zadolžitve skrbnika varstva okolja

Vprašanje: Katere naloge opravlja skrbnik varstva okolja po novem ZVO-2? Odgovor: seznanjanje in svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju njegove dejavnosti; dajanje mnenj in predlogov povzročitelju obremenitve o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja; seznanjanje s pravili ravnanja z odpadki po tem zakonu in predpisi, izdanimi na njegovi […]

Standard ISO 14001

Dne 15.9.2015 je ISO organizacija (International Organization for Standardization) objavila revizijo standarda ISO 14001. Gre že za tretjo izdajo tega standarda, prva izdaja sega v leto 1996, druga pa je izšla leta 2004. Vsi ISO-standardi so podvrženi revizijam, saj se tako prilagajajo razvojem družbenih sistemov in potrebam organizacij. ISO 14001 v svoji osnovi ostaja mednarodno […]

Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetjih

je postopek, ki vključuje ravnanje z odpadki od nastanka do oddaje zbiralcem ali predelovalcem, njihov popis, označevanje, predhodno skladiščenje in vse obveznosti, ki jih mora izpolnjevati povzročitelj, vključno z vodenjem evidenc in poročanjem. Postopek vzpostavitve sistema ravnanja z odpadki Postopek vzpostavitve sistema ravnanja z odpadki je proces, ki […]