Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Odpadne lesene palete

Vprašanje:

  • Odpadne lese palete nam je odvažala embalažna družba pod klasifikacijsko številko 15 01 03 in smo seveda plačali odvoz ter prejeli evidenčni list
  • Sedaj le-te en del (tudi poškodovane) prodajamo – izstavimo račun in prejmemo evidenčni list; vendar pod klasifikacijsko številko 17 02 01
 
Ali je po vaše ta klasifikacijska številka pravilna?
Odgovor:
Menim, da ta številka ni ustrezna.
Odpadek s številko 17 02 01 je les, vendar les, ki nastane kot gradbeni odpadek pri rušenju objektov in ne lesena embalaža. Lesenih palet ne moremo uvrstiti v to skupino odpadkov.
Paleta je vrsta embalaže in se uporablja za embaliranje in je proizvod, za katerega velja sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti.
Primer : podjetje za embaliranje svojih izdelkov uporablja palete (in drugo embalažo). Palete so lesena embalaža, ki jo prijavi takrat, ko jo s svojimi izdelki prvič da na trg v Sloveniji. Ker palete običajno krožijo, traja kar nekaj časa, da niso več uporabne in, da postanejo odpadne palete – odpadek. V tem ciklu poti se velikokrat zgodi, da se v podjetju »naberejo« palete, ki jih ne potrebuje več in jih ne zavrže, ampak proda kot rabljene palete (dovoljeno!). V kolikor lahko vaše palete uvrstite med rabljene palete in ne kot odpadne palete jih lahko prodate brez evidenčnega lista (niso odpadek). Kupec teh rabljenih palet jih nadalje lahko proda kot rabljene palete (so že v sistemu embalaže od takrat, ko so bile prvič dane na trg RS). Po uporabi za embaliranje (lahko tudi po več takih ciklih), palete niso več primerne za namen embaliranja in postanejo »odpadne« palete, torej »odpadek«, ki jih končni uporabnik zavrže. Končni uporabnik je lahko :
  • POTROŠNIK
  • ZADNJI UPORABNIK EMBALIRANEGA BLAGA
  • pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo
ki zaradi POTROŠNJE ALI KONČNE UPORABE blaga loči embalažo od blaga ali jo izprazni
  • TRGOVEC
  • DISTRIBUTER
zaradi NADALJNJE PRODAJE embaliranega blaga loči skupinsko ali transportno embalažo od blaga ali jo izprazni.
Končni uporabnik, ki izpraznjeno embalažo zavrže, tako da nastane odpadna embalaža – je izvirni povzročitelj odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke (vodi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi in poroča o količini nastalih odpadkov in nadaljnjem ravnanju z njimi). Končni uporabnik jih prepusti izvajalcu javne službe ali odda zbiralcu oz. obdelovalcu odpadkov.
Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21 in 44/22 – ZVO-2) ne ureja prodaje in nakupa rabljene embalaže, ki je že bila (kot embalirano blago) dana na trg v RS. Rabljene palete se lahko ponovno uporabijo samo za isti namen, za katerega so bile proizvedene (torej za embaliranje), ne pa za druge namene (npr. kot gorivo). Če podjetje-kupec uporabi rabljeno paleto za embaliranje svojega blaga, gre za ponovno uporabo rabljene lesene palete, zato je podjetje – kupec, ki jo (ponovno) uporabi za embaliranje blaga, embaler. Te palete pa ne zavede v svoji evidenci iz 15. člena (ker je že bila enkrat prej dana na trg v RS). Končni uporabnik embaliranega blaga, ki to paleto zavrže kot odpadno embalažo, pa mora upoštevati 18. do 20. člen Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Podjetje, ki prodaja rabljene palete pa mora seveda upoštevati vse predpise, ki urejajo prodajo rabljenega blaga (to pa niso predpisi iz pristojnosti MOP temveč MGRT).
Po ZVO-2 moramo razlikovati :
Ponovna uporaba proizvodov definirana kot postopek, v katerem se proizvodi ali njihovi sestavni deli, ki niso odpadki, ponovno uporabijo za namene, za katere so bili prvotno izdelani.
Priprava odpadkov za ponovno uporabo so postopki predelave odpadkov, v katerih se proizvodi ali sestavni deli proizvodov, ki so postali odpadki, s preverjanjem, čiščenjem ali popravilom pripravijo za ponovno uporabo brez kakršne koli druge predhodne dodelave.
Predelava odpadkov je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v okviru dejavnosti posamezne osebe ali v gospodarstvu kot celoti, tako da nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali tako da so odpadki pripravljeni za izpolnitev te določene funkcije.
Recikliranje odpadkov je postopek predelave odpadkov, v katerem se odpadni materiali predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen ali druge namene, ter vključuje tudi predelavo organskih snovi, ne vključuje pa energetske predelave odpadkov in postopkov predelave odpadkov v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje z odpadki.
Ker so palete proizvod jih lahko prodate samo kot paleto – embalažo, ki se bo uporabljala za embaliranje. V tem primeru ne potrebujete evidenčnega lista saj ne gre za odpadek. Ko se bodo palete poškodovale in ne bodo več uporabne, jih bo zadnji uporabnik zavrgel (nastal bo odpadek) in o odpadku poročal. Tako bo zaključen življenjski krog proizvoda.
V kolikor bi palete prodali podjetju, ki bi iz njih delal pohištvo, ne govorimo več o ponovni uporabi proizvodov, temveč o recikliranju odpadkov. V tem primeru se morate za oddane odpadke izkazati z evidenčnim listom. Proizvajalec pohištva vam ga lahko izda smo v primeru, da je registriran obdelovalec odpadkov.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja