Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Pomembni datumi, ki jih povzročitelji, predelovalci, odstranjevalci, zbiralci, trgovci in posredniki odpadkov NE SMETE SPREGLEDATI

Glavni roki, ki jih morate upoštevati po novem ZVO-2:

 • Do 13.10.2023 (v 18-ih mesecih od uveljavitve ZVO-2) mora povzročitelj obremenitve urediti zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode.
 • Do 1. 1. 2024 se morata trgovec in posrednik, ki imata odpadke v fizični posesti, vpisati v evidenco trgovcev z odpadki, ki vključuje tudi fizično posest odpadkov, voditi evidence in izvajati ukrepe varstva okolja za predhodno skladiščenje odpadkov.
 • Do 1. 1. 2024 morajo prevozniki opremiti svoje vozilo za prevoz odpadkov z napravo z vgrajenim sledilnim sistemom globalnega pozicioniranja (GPS), ki zagotavlja vpogled v zgodovino voženj za najmanj dve leti.
 • Do 15.6.2024 morajo zbiralci odpadkov prilagoditi načrt zbiranja odpadkov zahtevam novega ZVO-2, sicer pa ob prvi spremembi odločbe o vpisu v evidenco zbiralcev.
 • Od 1.1.2025: obvezno ločeno zbiranje odpadnega tekstila na izvoru njihovega nastanka.
 • Do 13.4.2027 (v petih letih od dneva uveljavitve ZVO-2) morajo obstoječi predelovalci in zbiralci odpadkov pridobiti lastninsko pravico. Zavezanci, ki opravljajo dejavnost zbiranja odpadnega blata, ki nastaja pri čiščenju komunalnih odpadnih voda, morajo lastninsko pravico pridobiti v enem letu. Od teh zavezancev so izvzeti izvajalci obvezne občinske ali državne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

 

ŽE POTEKLI ROKI:

 • Do 15.6.2023 morajo izvirni povzročitelji odpadkov prilagoditi svoj načrt gospodarjenja z odpadki zahtevam novega ZVO-2.
 • Do 30.6.2023 mora prevoznik, ki je registriran za prevoz odpadkov v drugi državi članici EU ali tretji državi in opravlja prevoze pošiljk odpadkov znotraj RS, pridobiti odločbo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov.
 • Do 13.7.2022 (v treh mesecih od uveljvitve ZVO-2) morajo vsi upravljavci, ki morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje (povzročitelji obremenitve) imenovati skrbnika varstva okolja ter pisno določiti njegove naloge in morebitna pooblastila ter obvestiti ministrstvo.
 • Do 13.7.2022 (v treh mesecih od uveljavitve ZVO-2, poteklo 6 mesecev od uveljavitve novih ali posodobljenih BAT zaključkov, 4 leta še ni minilo) morajo obstoječi upravljavci naprav, ki povzročajo industrijske emisije (110. člen) izdelati pisno opredelitev glede izpolnjevanja vseh za napravo relevantnih BAT zaključkov.
 • Do 13.8.2022 (v štirih mesecih od uveljavitve ZVO-2, poteklo obdobje 4 let od uveljavitve novih ali posodobljenih BAT zaključkov), ) vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
 • Do 13.10.2022 (v šestih mesecih po uveljavitvi ZVO-2) morajo obstoječi predelovalci in zbiralci odpadkov ter trgovci in posredniki odpadkov, ki imajo odpadke v fizični lasti, ministrstvu sporočiti podatke o tem, ali imajo lastninsko pravico nad nepremičninami in premičninami za opravljanje svoje dejavnosti zbiranja, predelave ali odstranjevanja odpadkov.
 • Do 25.11.2022 (v šestih mesecih od uveljavitve Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije – velja od 25.5.2022) morajo obstoječi upravljavci naprav z veljavnimi okoljevarstvenim dovoljenjem predložiti oceno možnosti onesnaženja ali izhodiščno poročilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja