fbpx

Prijava v portal: 

Energetsko certificiranje stavb

Pri obstoječih stavbah praznino do uvedbe obvezne energetske izkaznice stavbe zapolnjuje energetsko svetovanje, pri večjih stavbah pa energetski pregledi in študije izvedljivosti. V vseh naštetih primerih je treba najprej realno ugotoviti dejansko energijsko kakovost stavbe in nato predlagati nabor ukrepov, upoštevaje ekonomsko upravičenost v življenjski dobi stavbe pa tudi stanje tehnike, smernice razvoja in okoljske vidike možnih izboljšav.

Za lastnika stavbe je v takem primeru pomembno pridobiti informacijo o optimalni obliki študije, ki jo potrebuje v konkretnem primeru. Lastnik stavbe lahko namreč odkriva tehnične napake ali pa načrtuje energijsko prenovo in ga zanimajo upravičenost posega ter pridobitev subvencije, dovoljenja, upravni postopki in podobno. Izbiro strokovnjaka je treba prilagoditi potrebam lastnika stavbe, kar omogoči presoja strokovnjakovih referenc oz. specializacije. Le usposobljen strokovnjak je jamstvo za kakovostne energijske analize in ustrezne predloge za energijske izboljšave stavbe.

Slika: Različne oblike svetovalnih storitev za učinkovitejšo rabo energije v stavbah

Dodaj odgovor