fbpx
Forum-akademija-in-house-izobrazevanja

Vsi in-house programi  |  Reference  |  Razpis ASI  |  Kontakt in povpraševanje

IN-HOUSE izobraževanja

Učinkovita komunikacija na delovnem mestu

V organizacijah in timih ustvarjamo učinkovite spremembe, ki v spremenljivem poslovnem okolju prinašajo pomembno konkurenčno prednost.​

Vsa izobraževanja lahko izvedemo pri vas na sedežu vašega podjetja za zaključene skupine vaših sodelavcev.
Izbran program popolnoma prilagodimo vašim potrebam in ciljem.
Komunikacija na delovnem mestu

Motivacijske delavnice

Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci

Trajanje: 6 šolskih ur

Na delavnici boste zagotovo dobili odgovore in smernice, kaj in kako je potrebno spremeniti, da izboljšamo medosebno komunikacijo in s tem tudi odnose:

 • kako vplivamo s komunikacijo nase in na druge?
 • kaj pomeni zavestno govorjenje in kaj aktivno poslušanje
 • katerih je 5 strupov v komunikaciji?
 • kakšna sporočila prenašamo z neverbalno in kakšna z verbalno komunikacijo?
 • kako naj komuniciramo s težavnimi sogovorniki?
 • kako je na nas in na našo komunikacijo vplivala korona kriza?
 • kakšna je naša samopodoba in kako je z njo povezana naša samozavest?
 • kakšne vloge imamo v življenju in kako komuniciramo v teh različnih vlogah?
 • zakaj se ob enih ljudeh počutimo dobro in ob drugih ne?
 • kakšna prepričanja imamo Slovenke in Slovenci?
 • kako s komunikacijo umirjamo stres in tesnobo?
 • kako motiviramo sebe in druge?
 • kako poskrbimo zase, da lahko posledično bolje skrbimo tudi za druge?
 • kako lahko znatno prispevamo k boljšemu počutju in delovanju tima?
 • katere so glavne značilnosti funkcionalnega in katere disfunkcionalnega tima? (kaj nam je v ekipi, kjer delamo, najbolj všeč in kaj nas moti?) 
 • Vaja 1: pozitivna samopodoba
 • Vaja 2: definiranje prepričanj in spreminjanje le-teh
 • Vaja 3: Dihalne vaje za umirjanje stresa

Kdo je Polona Požgan?

Polona Požgan je po osnovni izobrazbi diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja. Vendar se s svojo stroko ni nikoli zares ukvarjala. Se pa zadnjih 24 let ukvarja z mislimi, z besedami in s stavki. Obrača, prilagaja, izvaja in interpretira jih na radiu, na televiziji, občasno na gledaliških odrih, predvsem pa preko predavanj, tečajev in delavnic, ki jih izvaja tako v živo, kot tudi v on-line obliki. 

Ker je na voljo samo še nekaj terminov, si čimprej rezervirajte svoj termin!
 

Vsebina internega izobraževanja

Modul 1: Odnos kot osnova za uspeh v prodaji

Motivacijski uvod, kjer predstavimo koncept Osebne kakovosti in pa pomen
»Pozitivne bilance v glavi posameznika« za uspešno delo.
– Poskrbimo, da dobijo dovolj pozitivnih spodbud za uspešen dan in tudi naslednje
dni…
– Vsebina bo koristna za njih tudi izven delovnega mesta (in seveda tudi na
delovnem mestu). Predstavljeno bo tudi kot nagrada oz. skrb podjetja za njih.

Modul 2: Prodajna argumentacija

Izbrali bi si določene izdelke in definirali kako jih ponuditi stranki.
– Udeleženci bi delali na konkretnih izdelkih iz prodajnega programa.
– Svoje argumentacije bi takoj primerjali s prakso uspešne prodajne argumentacije,
da bi ugotovili kje se lahko izboljšajo.

Modul 3: Cross-sell in Up-sell

Sestavili bi seznam najboljših priložnosti za prodajo dražjega izdelka ali drugega
izdelka (če eden manjka) in kako nagovoriti stranko, da bi sprejela ponujeno.

Modul 4: Telefonska komunikacija

Pogledali bi kako začeti pogovor, da te ne prekinejo in kako sploh prodajati šolam,
vrtcem.
– Naredili bi si opomnik kaj govoriti, da lahko tudi po treningu še kdaj pogledajo.
– Bi pa naredili kombinacijo najboljše njihove prakse in splošnih nasvetov. Tako si
tudi delijo izkušnje med seboj.

Modul 5: Reševanje reklamacij

Predstavimo koncept ledene gore in Strategijo popuščanja.
– Potem pa to vadimo na njihovih konkretnih primerih. Pred treningom sestavimo čim
bolj realne opise situacij iz vsakdanje prakse, ko se stranke pritožujejo.
– Situacije bi se nanašale tudi na naročniško službo.

Modul 6: Reševanje ugovorov

Predstavimo osnovni pristop reševanja ugovorov.
– Večji del namenimo iskanju rešitev, kako konkretno reagirati na vsak različen
ugovor stranke (predragi, raje ne bi danes, bom drugič…).
– Ugovori bi pokrivali tudi situacije za naročniško službo.

Predavatelj: Mag. Primož Hvala že 25 let živi od prodaje izdelkov, storitev in dela s prodajalci v različnih panogah. Pomaga prodajalcem, da prodajajo na drugačen način, in pomaga vodjem prodaje, da vodijo svoje ekipe uspešnejše. V zadnjem obdobju daje poudarek na prodajni management in prodajne pristope/tehnike.

Vsebinska področja njegovih projektov so povečevanje prodajne učinkovitosti, implementacija prodajnih sprememb v prodajno mrežo, coaching vodjem prodaje in vodjem prodajnih ekip, evaluacija in razvoj vodstvenega ali prodajnega potenciala posameznikov, trening prodajalcev na terenu…

Na Cotrugli Business School predava Sales Management na klasičnem in executive MBA programih v Zagrebu, Beogradu in Sofiji. Na Ekonomski fakulteti je asistent pri predmetu Prodajni management.

V zadnjem letu je izvajal svetovanje in vodstvene/prodajne treninge pri naročnikih kot so BMW, Iveco, NLB Montenegro, Sanolabor, Styer, Telelink Sofia, Telemach…

Je programski vodja vseh dosedanjih prodajnih konferenc Sales Summit, konferenc Prodaja in marketing na policah, Slovenske marketinške konference ter Marketing Summit v Beogradu in Sarajevu.

Komunikacija je na žalost najbolj spregledana, hkrati pa najbolj pomembna veščina 21. stoletja. Najbolj pomembna zato, ker s komunikacijo kreiramo medosebne odnose tako v zasebnem in poslovnem življenju, ker smo zaradi odnosov srečni, nesrečni in vse vmes, ker smo zaradi odnosov produktivni, optimistični, kreativni, … ali pa tudi ne.

Ključnega pomena je, da če želimo vzpostaviti dobre odnose, moramo razumeti, kako mi komuniciramo sami s sabo in kako z našo komunikacijo vplivamo na sogovornika. 

Vodenje ne pomeni, da še naprej opravljaš tisto delo in še več tistega dela, ki si ga opravljal/a, preden si postal/a vodja. Vodenje pomeni, da vodiš ljudi. In za to, da jih dobro vodiš, potrebuješ znanje – tako o komunikaciji, kot o vodenju. 

Prevzemanje odgovornosti za to, da si vodja, je prvi korak k temu, da postaneš boljša vodja.

Koristi:

 • Želiš komunicirati bolj samozavestno
 • Izboljšati svojo samopodobo?
 • Postavljati meje?
 • Na odločen, pa hkrati prijazennačin, podajati navodila, usmeritve in povratne informacije?
 • Želiš spoznati, katere lastnosti ima dobra vodjain kam gre vodenje v prihodnosti?
 • Želiš motivirati svoje zaposlene, da bodo raje prihajali v službo in bolje opravljali svoje delo?

Vsebina izobraževanja:

 1. modul: 

 1. Osnove vodenja (2 pedagoški uri): 
 • podiranje mitov o vodenju, 
 • delovna sreča, 
 • 5x S za vodje (Samopodoba, Samozavest, Samozaupanje, Samosprejemanje, Samospoštovanje). 
 1. Komunikacija čustev (1 pedagoška ura): 
 • prepoznavanje čustev, 
 • izražanje čustev, 
 • čustva na delovnem mestu. 
 1. Komunikacija vodij I. (1 pedagoška ura): 
 • posredovanje informacij, 
 • dajanje povratnih informacij, 
 • aktivno poslušanje, 
 • komunikacija s težavnimi sogovorniki. 

 1. Q&A (1 pedagoška ura)

 1. modul

 1. Komunikacija vodij II. (1 pedagoška ura): 
 • govorica telesa, 
 • komunikacija napak, 
 • vodenje sestankov, 
 • delegiranje nalog. 

 1. Sreča na delovnem mestu (2 pedagoški uri): 
 • skrb za ljudi, 
 • zaupanje, sodelovanje in smisel, 
 • prepričanja, vzorci in navade, 
 • koncepti vodenja (avtoritarno, karizmatično, vodenje kot starševstvo). 

 1. Motivacija ekipe (1 pedagoška ura): 
 • kako motivirati, 
 • kdaj motivirati, 
 • zakaj motivirati.  

 1. Q&A (1 pedagoška ura)

Predavanje je naravnano motivacijsko, vsebuje konkretne nasvete za boljšo komunikacijo s seboj in z drugimi. Izvedeno pa je na sproščen in duhovit način, v določenih delih z elementi stand-up komedije, saj si ljudje vsebine zapomnimo lažje in bolje, če so te prenesene v dobrem in pozitivnem vzdušju.

Predavateljica: Polona Požgan

Polona Požgan je po osnovni izobrazbi diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja. Vendar se s svojo stroko ni nikoli zares ukvarjala. Se pa zadnjih 24 let ukvarja z mislimi, z besedami in s stavki. Obrača, prilagaja, izvaja in interpretira jih na radiu, na televiziji, občasno na gledaliških odrih, predvsem pa preko predavanj, tečajev in delavnic, ki jih izvaja tako v živo, kot tudi v on-line obliki.

Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci

Program delavnice:

 • Optimizem v času negotovosti

 • Zaupanje vase in sodelavce       

 • Biti vzpodbuden in motiviran v času post stresne situacije

 • Pomen preventive in dobra psihofizična kondicija

 • Tehnike premagovanja stresa

Kdo je Sanela Banović, dr. med.?

Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Sarajevu (Univerza v Sarajevu), od leta 2011 je zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo. Redno se dodatno izobražuje in usposablja s področja psihologije in psihoterapije, med drugim je opravila večmesečne dopolnilne študije v ZDA, Nemčiji in Švici. Od leta 1997 je sodelovala na več seminarjih oz. konferencah s področij: komunikologija, mediji/novinarstvo, politika/družbena vprašanja/religija, medicina, limfna drenaža. Sodelovala je v Južnoafriški Republiki, Rusiji, Zimbabveju, Mehiki, ZDA, Estoniji, Finski, Franciji, Italiji, Avstriji, Luksemburgu, Nizozemski, Belgiji, Danski, Nemčiji, Švici, Romuniji, Egiptu, Turčiji, Bolgariji, Španiji, Madžarski in na Norveškem. Njena največja strast je govoriti o emocionalnih možganih.
Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci
Program delavnice: 
 • kdaj in zakaj smo ljudje pod stresom?
 • individualna percepcija stresne situacije – zakaj so nekateri pod stresom, nekateri pa ne?
 • pozitiven in negativen stres – stres je lahko tudi koristen
 • stresni tip A in B
 • ustrezne in neustrezne strategije obvladovanja stresnih situacij
 • »burn ut sindrom« ali pregorevanje na delovnem mestu
 • time management in organizacija dela
 • določanje prioritet – med nujnim in pomembnim
 • prelaganje odgovornosti ali delegiranje odgovornosti – kako pravilno znižati lastne obremenitve
 • kje so moji tatovi časa ali kje po nepotrebnem izgubljam čas
 • »pojej živo žabo« – zdravilo proti odlašanju
 • akcijski načrt za moj worklife balance
  Metoda dela:
  • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
  • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
  • individualne in timske vaje
  • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah
  Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci
  Cilji delavnice:
  • utrditi ključne elemente za učinkovito komuniciranje v timu osvojiti PPVS komunikacijo, ki da rezultat
  • vpeljati v komunikacijo jasno posredovanje informacij, navodil in več preverjanja razumevanja, da preprečimo nejasnosti, morebitne nesporazume, morebitne konflikte
  • potrenirati tri ključne komunikacijske veščine: poslušanje, empatijo in spraševanje
  • graditi na asertivnem izražanju lastnega mnenja, idej s spremembo lastne komunikacije spodbuditi sogovornika k ustreznim odzivom
  Program delavnice:
  • Ključne veščine in elementi učinkovite komunikacije v timu – krog ključnih komunikacijskih veščin in samoocena udeležencev
  • Iskanje skupne resničnosti s sodelavcem in prevzemanje odgovornosti pri komuniciranju; komunikacija kot izzvana reakcij
  • PPVS komunikacija v timu s treningom: pozitivno, proaktivno, verodostojno, samozavestn
  • Kako posredovati informacije in navodila, da ne pride do dvoumnosti, nejasnosti in nerazumevanja v timu – 6K pravilo, KISS, načelo jasnosti in jedrnatosti.
  • Povečajmo prepričljivost povedanega in kako preverjati razumevanje
  • Odpravljanje negativnosti in toksičnega/neprimernega  izrazoslovja
  • Top 3 v komunikaciji: pametno spraševanje, aktivno poslušanje in empatija
  • Komunikacija v primeru nesporazumov, konfliktov
  • Vpeljava asertivnosti v komunikacijo – kako povedati svoje mnenje v timu, ali opozoriti na napake, nevšečna vedenja članov tima
  • Moj akcijski načrt za izboljšanje komunikacije
  Metoda dela:
  • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
  • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
  • individualne in timske vaje
  • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah
  Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci
  Koristi/cilji:
  • prikazati vzroke slabše učinkovitosti (diagnosticirati najpogostejše motnje pri delu, tatove časa in nedoslednost pri dogovorih) in podati konkretne rešitve zanje
  • opremiti zaposlene z orodji, pripomočki, metodami in tehnikami za učinkovitejše upravljanje sebe, časa in dela
  • osvojiti sistem načrtovanja dela in časa glede na prioritete
  • dvigniti samomotivacijo zaposlenih pri optimiziranju lastnega dela in časa
  • osvetliti nujnost agilnega delovanje za doseganje rezultatov
  • vpeljati sistem »FIT-UČINKOVIT«: biti mentalno in fizično fit za lažje obvladovanje dela, pritiskov in sebe (»work-life balance« formula)
  Vsebina:
  • Čas – vsi ga imamo enako, zato ga pametno izkoristimo
  • Vprašalnik – 5 dimenzij časa
  • Učinkoviti vs. neučinkoviti zaposleni
  • Notranja in zunanja igra produktivnosti
  • 3 osnovne navade za zmago nad časom in zakaj multitasking ne deluje večOsebna organizacija in učinkovitost
  • Moja krivulja storilnosti in krivulja motenj
  • Ujemimo kradljivce časa in blokirajmo/zmanjšajmo motnje
  • Obvladovanje časa se začne s postavljanjem prioritet- a znamo ločiti pomembno in nepomembno
  • Metode in tehnike za boljšo organizacijo časa, dela in sebe
  • STOP odlašanju
  • Vpliv koncentracije na učinkovitejše delo in trening tehnik vzdrževanja koncentracije
  • Zmagovalne formule, pravila in prakitični nasveti za povečanje učinkovitosti:
  • 4S (Simplify, Small, Short, Slow)
  • DOC (Do, Observe, Correct)
  • SMART cilji
  • 80/20
  • navada 60-60-30, princip šolskega urnika
  • sistem FIT – UČINKOVIT
   Metoda dela:
   • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoo
   • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
   • individualne in timske vaje
   • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah
   Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci
   Namen in cilj delavnice:
   • utrditi in poglobiti medgeneracijsko sodelovanje
   • okrepiti zavedanje, da delujemo kot celota (ne kot posamezniki) in to ne glede na starost in različnost posameznikov
   • odpraviti stereotipno razmišljanje o »starejših ali mlajših« ter vpeljati konstruktivno medgeneracijsko komunikacijo med sodelavci
   • znati učinkovito reševati medgeneracijska nesoglasja in konflikte
   • utrditi komunikacijske in vedenjske veščine, ki vplivajo na medgeneracijsko sodelovanje in medsebojne odnose
   Program delavnice in potek dela:
   • Nujnost medgeneracijskega sodelovanja, timskega dela in prenosa znanja/medgeneracijskega učenja
   • Kaj preprečuje/blokira medgeneracijsko sodelovanje in kako to odpraviti
   • Kako izkoristiti potenciale vsake generacijre
   • Kako sodelovati in komunicirati s posameznimi generacijami
   • Medgeneracijska soodvisnost, odnosi med generacijami in na kaj paziti pri posamezni generaciji
   • Medgeneracijska nesoglasja in konstruktivno reševanje konfliktov
   • Veščine in oblike vedenja, ki vplivajo na medsebojne odnose, komunikacijo in učinkovitejše medgeneracijsko sodelovanje
    Metoda dela:
    • Izvedba v živo ali webinar preko platforme Zoom
    • interaktivno sodelovanje in vključevanje udeležencev morebiti tudi preko »chata«
    • individualne in timske vaje
    • uporaba »breakout room« za timsko delo in diskusijo v skupinah

    Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci

    • Kakšna je notranja psihološka logika težavnih sogovornikov
    • Kakšne vrste težavnih sogovornikov ločimo ter kakšna je razlika med težavnim in razburjenim
    • Kako ravnati v primeru konfliktov, da prekinemo nezaželeno vedenje na drugi strani
    • Kako uspešno zaključiti pogovor z zahtevnimi strankami ali poslovnimi partnerji
    • Kako postaviti mejo in ohraniti psihološko distanco ter neprizadetost
    • Kako voditi težavne sodelavce in ohraniti sodelovalen odnos
    • Kako težavnega sogovornika pripraviti v sodelovanje
    • Katere so glavne napake v komunikaciji, ki lahko izničijo naše napore
    • Katera psihološka orodja so nam lahko v pomoč
    • Katere komunikacijske tehnike uporabimo za agresivne, arogantne, vzvišene, razburjene, nesramne nezadovoljne, najbolj pametne, najpomembnejše, nezaupljive, neodločne, prestrašene, občutljive, jamrave osebe …

    Timsko delo, medsebojno sodelovanje in komuniciranje

    Uspešna komunikacija s strankami

    Top izobraževanja za razvoj veščin učinkovitega komuniciranja

    • Spoznavanje osebnega vedenjskega profila: zavedanje svojega načina vedenja in vpliva na druge okoli sebe
    • Prilagajanje komunikacije različnim osebnostnim profilom
    • Obvladovanje konfliktov na delovnem mestu
    • Učinkovito komuniciranje s težavnimi sogovorniki v različnih poslovnih situacijah
    • Komunikacija za izboljšanje odnosov v skupini
    • Učinkovita komunikacija v timu
    • Načini in vpliv učinkovite komunikacije na delovno uspešnost
    • Učinkovito vodenje selekcijskega intervjuja

    Forum Akademija

    Vaš zanesljiv partner za izvedbo strokovnih usposabljanj zaposlenih v organizacijah.

    IN-HOUSE izobraževanje vam lahko pripravimo in izvedemo za katerokoli tematiko.

    Zaposleni in vodje z učinkovito komunikacijo ustvarjajo okolje za doseganje uspešnosti. Pomembno je, da znajo aktivno poslušati in imajo znanje, kako pridobivanje in uporaba povratnih informacij izboljšuje razvoj zaposlenih.

    Slabi rezultati pogosto niso posledica pomanjkanja sposobnosti in znanja, pač pa pomanjkanja ustrezne komunikacije in sodelovanja med sodelavci. Ko raziskujete, kaj je šlo narobe, nihče ni nič kriv, vsak varuje svoj vrtiček in kaže s prstom na drugega. Marketing ne govori s prodajo. Oddelek razvoja in proizvodnja za napake krivita drug drugega. Informatika ne govori z nikomer in nihče ne govori s finančnim oddelkom, so znaki, ki kažejo na slabe veščine komuniciranja.

    Komunikacija na delovnem mestu

    Ostala področja za razvijanje in uvajanje kompetenc prihodnosti

    Poglejte si tudi ...

    Kako narediti dober poslovni načrt?

    Kaj je poslovni načrt? Kako sestaviti poslovni načrt? Kako se izogniti najpogostejšim napakam?

    Tim
    in timsko delo

    Kaj so značilnosti dobrega tim, pet pasti timskih veščin, kako vzpostaviti kulturo zaupanja ...

    Medgeneracijsko sodelovanje

    Kako se z različnimi generacijami spopasti na kadrovskem
    področju?

    Celovit pristop v izobraževanju

    5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju, upravljanje izobraževanj

    Obiščite našo spletno stran: forum-media.si

    Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
    Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
    +386 2 230 28 55
    [email protected]

    Delovnik
    Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
    Petek: 8:00–15:00

    © 2024 Forum Media