fbpx
Forum-akademija-in-house-izobrazevanja

In-house programi  |  Reference  |  Razpis ASI  |  Kontakt in povpraševanje

IN-HOUSE izobraževanja

za razvoj kompetenc v proizvodnji in tehniki

Top izobraževalni programi za razvoj kompetenc v proizvodnji in tehniki

vodstveni-trening-za-izmenovodje-v-proizvodnih-podjetjih.jpg

Vodstveni trening za izmenovodje v proizvodnih podjetjih

V proizvodnji se na vodstvene položaje (vodja oddelka, izmenovodja ipd.) pogosto postavljeni posamezniki, ki ste se v preteklosti izkazali z nadpovprečnim tehničnim znanjem in sposobnostmi, ter izstopali napram ostalim.

Težava je pogosto le, ker so na teh položajih potrebni tudi širše poznavanje proizvodnega procesarazumevanje vpetosti proizvodnje v celotno delovanje podjetja, predvsem pa »mehke veščine« – sposobnosti učinkovitega komuniciranja, motiviranja, usmerjanja, delegiranja in reševanja konfliktov med sodelavci, ko ti nastanejo.

Teh veščin in znanj šole ne učijo, vodje pa ste v praksi prepuščeni sami sebi, da se znajdete.

Ker se zavedamo pomembnosti vašega doprinosa k podjetju, in bi vas radi podprli pri kakovostnem opravljanju vašega dela, smo razvili praktično izobraževanje, namenjeno prav izmenovodjem in drugim vodstvenim delavcem v proizvodnji!

 • Kaj od podjetij pričakuje globalni trg
  • Zahteve globalnega trga po produktivnosti in kakovosti ter kako jih dosegati
 • Sodobna proizvodnja filozofija v praksi
  • Vitkost, uspešna organizacija dela, pretočnost materialov, fleksibilnost, krajši čas izvedbe, nastavitev, manjša poraba surovin, boljša razpoložljivost in učinkovitost strojev, ukrepi za znižanje nekakovosti, … Pojasnila s primeri iz prakse
 • Racionalizacija delovnih procesov
  • Na praktičnih primerih prikazane izboljšave delovnega procesa
 • Spodbujanje inovativnosti
  • Zakaj so spremembe nujna stalnica v poslovnih procesih (in življenju)? Na praktičnih primerih pojasnimo, kako zastaviti sistem stalnih izboljšav.
 • Vodenje sodelavcev
  • Tipični primeri napak v pri vodenju sodelavcev z nasveti kako komunicirati, motivirati ter reševati konflikte.
 • Avtentično vodenje in komunikacija
  • Spoznavanje samega sebe in sodelavcev po načelu DISK analize ter prilagojen pristop k različnim osebnostnim tipom.

Pred izvedbo lahko vsebino še uskladimo in prilagodimo vašim konkretnim željam.

Po izobraževanju boste:

 • razumeli, kaj vse obsega in pogojuje proizvodnja v okviru podjetja,
 • poznali pričakovanja managementa do proizvodnje in njenih vodstvenih delavcev,
 • vedeli, kaj kupec pričakuje od podjetja in kako je s tem povezana proizvodnja,
 • znali voditi ekipe sodelavcev in jih motivirati, da bo delo potekalo učinkovito ter složno,
 • izkoristiti skupinsko delo kot način dela in vzvod za doseganje višjih ter boljših rezultatov,
 • znali preprečevati oz. učinkovito reševati konflikte med zaposlenimi, ki negativno vplivajo na delovne procese,
 • razumeli zakaj so spremembe pomembne in zakaj inovativnost ni le prazna floskula,
 • vedeli, kako biti dober vezni člen med „introvertirano” proizvodnjo ter “ekstrovertirano” nabavo, prodajo, logistiko…

Povedano bistvo, brez olepšav in zavijanja v »celofan«. Domač pristop. Razumljiva predtavitev.

Alenka Praznik, koordinator oddelka medicine, L-tek d.o.o.

Konkretni odgovori na vprašanja, ne samo neka teorija.

Nejc Ciglarič, vodja proizvodnje, Pladent d.o.o.

Še posebej sem bil zadovoljen z načinom predavanja, da sem izvedel, kako moram pristopiti do sodelavcev na najboljši način.

Denis Murg, obratovodja, Jata Emona d.o.o.

Dobra razlaga, vprašanja in odgovori po koncu predavanja. Pogostitev je bila super. Veliko predlogov za izboljšave na mojem delovnem mestu.

Faton Beka, delovodja, jata Emona d.o.o.

Še posebej mi je bilo všeč, da ste povedali primere iz osebnih izkušenj.

Franci Hribernik, vodja testirnice, Interblock d.d.

Super je, ko slišiš primere iz prakse. Veliko dobrodošlih informacij.

Tadej Aubelj, vodja pakirnega oddelka, Interblok d.d.

mag. Damjan Mohorič

Mag. Damjan Mohorič ima 20-letne izkušnje iz gospodarstva. Svojo poslovno pot je začel leta 1998 kot proizvodni tehnolog v podjetju Domel Železniki. V novo nastali poslovni enoti ECS je poskrbel za selitev programa v lokacijsko dislocirano enoto ter nadaljnji procesni razvoj programa. Po 10 letih dela v podjetju kot Vodja proizvodnje, je svojo poslovno pot nadaljeval v Iskri d.d.. Kot član uprave je bil odgovoren za področja proizvodnje, orodjarne in strojegradnje, nabave ter kakovosti. Soupravljanje velikega podjetja s 1200 zaposlenimi mu je omogočil osebni razvoj tudi na področju financ in kontrolinga ter posledično možnost praktične izvedbe racionalizacij različnih programskih enot oziroma tehnologij. V letih 2012-2015 je v podjetju Iskra Zaščite vodil projekt Joint venture podjetja Weidmueller&IZ. V nemškem podjetju Weidmueller so mu za uspešno izpeljan projekt podelili posebno zahvalo in priporočilo. V letih 2013 -2016 je kot zunanji svetovalec in kasneje kot direktor podjetja Iskra Strojegradnja in vzdrževanje iz Kranja izvedel prestrukturiranje podjetja iz servisnega v projektantsko podjetje. Danes opravlja funkcijo direktorja v podjetju Iskra ISD Plast.
Ocena tveganja strojev

Ocena tveganja strojev

Ocena tveganja je najpomembnejši del tehnične dokumentacije stroja. Z njo prepoznamo nevarnosti pri delu s strojem ter z izvedbo varovalnih ukrepov poskrbimo za zmanjšanje nevarnosti na najnižjo možno raven. Če tega ne naredimo, je verjetnost, da stroj povzroči izjemno škodo (hude nezgode), kar po izkušnjah ogrozi obstoj samega podjetja. Najprej moramo prepoznati nevarnosti dela s strojem, jih številčno ovrednotiti in glede na dobljene rezultate izvesti ukrepe, s katerimi nevarnost zmanjšamo.

Sodeč po odzivih načrtovalcev strojev, je izdelava ocene tveganja eno zahtevnejših področij. Pomembna je za vse, ki stroje proizvajate (da preprečite vse dejavnike tveganja nevarnosti za uporabnika stroja), in za vse, ki ste uporabniki strojev. Če kot uporabnik stroju, na primer, spremenite funkcionalnost ali zmogljivost, morate oceno tveganja na novo izdelati! Izdelavo ocene tveganja določata Direktiva o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l.RS, št. 75/2008).

Za vaše potrebe organiziramo praktično izobraževanje s samostojno izdelavo ocene tveganja kar pri vas v podjetju in obravnavamo vaš konkreten primer.

 • Izdelava ocene tveganja z uporabo Excelovega modela na primeru stroja
  • Standard ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)
  • Pridobitev podatkov za oceno tveganja (opis stroja, predpisi in standardi, izkušnje z uporabo, ergonomska načela …)
  • Določanje omejitev stroja (predvidena uporaba in razumno predvidljiva napačna uporaba, prostorske, časovne in druge omejitve)
  • Prepoznavanje nevarnosti ob transportu, sestavi, predaji v uporabo, uporabi, demontaži in razgradnji stroja (stalne in nepričakovane nevarnosti, nevarna stanja, razumno predvidljiva napačna uporaba stroja …)
  • Ugotavljanje tveganja za vsako nevarno stanje (ugotovitev resnosti škode in verjetnosti nastanka škode)
  • Vrednotenje tveganja in primerjava tveganj
  • Zmanjševanje tveganja (vgrajena varnost, varovanje in/ali dopolnilni varovalni ukrepi, navodila za uporabo)
  • Dokumentacija ocene tveganja in zmanjševanja tveganja
  • Izjava o skladnosti
  • Navodila za stroj
  • Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev
 • Ocena tveganja – pregled konkretnih primerov v podjetjih
  • Ocena tveganja – povzetek
  • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev

Pred izvedbo lahko vsebino še uskladimo in prilagodimo vašim konkretnim željam.

S tem izobraževanjem boste:

 • kot proizvajalci strojev izdelali oceno tveganja za vaš stroj, ustrezno upoštevali dejavnike tveganja in preventivne ukrepe že v fazi načrtovanja;
 • kot uporabniki strojev razumeli, kdaj morate oceno tveganja izdelati tudi vi ter jo dejansko izdelali;
 • kot zastopniki, uvozniki in distributerji strojev zagotovili ustrezno izdelano oceno tveganja;
 • pomembno prihranili čas – že tekom izobraževanja izdelate oceno tveganja za vaš stroj, na katero dobite strokovno oceno;
 • se naučili iz napak drugih, preden naredite svojo – predavatelj bo opozoril na napake, ki jih boste udeleženci naredili pri izdelavi ocene tveganja.
 • “Predavatelj je odličen, saj ima dober čut za razlago. Predvsem sem zadovoljen s tretjo delavnico, saj je bilo na voljo več primerov ocen tveganja in tako možnost primerjave.” – Peter Sorčan, Libela Elsi d.o.o.
 • “Posebej bi želel pohvaliti način predavanj glede na tematiko.” – Tomaž Ilovar, Akrapovič d.d.
 • “Zelo koristno izobraževanje, tudi dobro pripravljeno gradivo in priročnik. Posebej bi pohvalil predavatelja, ki je res pravi strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije.” – Denis Čuk s.p.
 • “Vse teme so bile izčrpno predstavljene. Posebej bi želel pohvaliti predavatelja za zelo strokovno in z močno prakso podkrepljeno predavanje.” – Edvard Lešnik, Lešnik Lenart
 • “Sem izjemno navdušen, saj je končna izdelava ocene tveganja že praktično uporabna!” – Simon Hvala, Pekarna Pečjak
 • “Na izobraževanju so bili predstavljeni konkretni primeri, ki mi bodo pri delu v veliko pomoč.” – Kenan Ahmetović, Talum servis in inženiring d.o.o.
 • “Pohvalim naj veliko praktičnih primerov in učenje skozi izkušnje.” – Minel Selimović, Gorenje gospodinjski aparati d.d.

Darko Dajčman, inž. stroj.

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

Določanje časovnih normativov v proizvodnih procesih

Analitiki, tehnologi in strokovni sodelavci v proizvodnih procesih morate določati časovne normative, ki jih potrebujete:

 • ko načrtujete delo v proizvodnji, resurse in material;
 • za izdelavo natančnih kalkulacij;
 • za nagrajevanje po učinku.

Praksa kaže, da pomanjkanje podatkov o dejanskem porabljenem času dela v proizvodnji povzroči slabšo produktivnost!

Za večjo izkoriščenost resursov in izboljšanje produktivnosti organiziramo praktično izobraževanje.

 • Osnovni podatki, ugotavljanje podatkov, vrste podatkov
 • Analiza in sinteza vrste časov
 • Metode za ugotavljanje normativov
  • Snemanje časa; načini, merilne priprave, izvedba
  • Stopnja učinka, kako jo določamo (vaje)
  • Snemanje po metodi trenutnega opazovanja (multimomentna metoda)
  • Tabele planskih časov
  • Načini in možnosti snemanja dodatnih
  • (razdelilnih) časov
 • Kako analitično ugotoviti zasedenost in obremenjenost delavcev
 • Interpretacija rezultatov snemanja za potrebe racionalizacije
 • Določitev števila delovnih sredstev, ki jih lahko poslužuje delavec
 • Izkušnje iz prakse; kdaj je potrebno preveriti normative, povezava z nagrajevanjem, kako zmanjšati dodatne čase, itd.
 • Diskusija, izmenjava mnenj

Metoda dela: interaktivne svetovalno – izobraževalne delavnice z aktivnim sodelovanjem udeležencev,  delo na primerih , praktične vaje, izmenjava izkušenj in skupinska diskusija, primeri dobre prakse.

Pred izvedbo lahko vsebino še uskladimo in prilagodimo vašim konkretnim željam.

 • Spoznate pravila za snemanje in analiziranje časa.
 • Poznate uporabnost posameznih metod za določitev časovnih normativov glede na tip proizvodnje, njihove prednosti in slabosti.
 • Normiranje koristno uporabite pri organizaciji proizvodnih procesov (pri oblikovanju delovnega mesta, določitvi števila delovnih sredstev in izvajalcev …).

Komu priporočamo izobraževanje?

Izobraževanje je namenjeno normircem, analitikom, tehnologom ter vsem strokovnim sodelavcem, ki se pri svojem delu srečujete s problematiko časovnih normativov, kalkulacij, planiranja, nagrajevanja, itd.

Gregor Lapuh

Gregor Lapuh, spec. dipl. Inž. str., je strokovnjak na področju upravljanja in racionalizacije proizvodnih procesov. Ima bogate izkušnje iz različnih projektov optimiranja proizvodnih sistemov in procesov. Vodi v Sloveniji in v tujini uveljavljeno svetovalno in izobraževalno podjetje PISK. Po študiju strojništva se je izobraževal na REFA Institutu v Darmstadtu, kjer je tudi pridobil licenco REFA učitelja. Bogato znanje je pridobival pri delu v projektnih timih, ki so jih vodili nemški strokovnjaki. Kot svetovalec uspešno deluje v mnogi slovenskih in tujih podjetjih pri uvajanju sodobnih metod za racionalizacijo proizvodnje, kot so Vrednostna analiza procesov in izdelkov, Metoda KVP, Smed, Kan ban, Vitka proizvodnja, 5 S itd. Prav tako uspešno usposablja strokovnjake v podjetjih za uporabo sodobnih racionalizacijskih metod. Široko strokovno znanje povezuje z bogatimi izkušnjami, pridobljenimi pri izvajanju mnogih projektov optimizacije proizvodnje doma in v tujini. Kot strokovnjak za določanje časovnih normativov in odličen poznavalec metod REFA in MTM v mnogih podjetjih sodeluje pri določanju normativov. V zadnjih letih je zelo angažiran v mnogih nemški firmah, ki so zgradile tovarne v Srbiji in na Hrvaškem (Siemens, Wacker Neuson, Leoni, Grammer, Norma group itd.). V teh podjetjih izobražuje proizvodni management za zviševanje produktivnosti in zniževanje proizvodnih stroškov.
dolocanje-casovnih-normativov-v-proizvodnih-procesih-2.jpg

Forum Akademija

IN-HOUSE izobraževanja

Vaš zanesljiv partner za izvedbo strokovnih usposabljanj zaposlenih v organizacijah.

Poglejte si tudi ...

Kako narediti dober poslovni načrt?

Kaj je poslovni načrt? Kako sestaviti poslovni načrt? Kako se izogniti najpogostejšim napakam?

Tim
in timsko delo

Kaj so značilnosti dobrega tim, pet pasti timskih veščin, kako vzpostaviti kulturo zaupanja ...

Medgeneracijsko sodelovanje

Kako se z različnimi generacijami spopasti na kadrovskem
področju?

Celovit pristop v izobraževanju

5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju, upravljanje izobraževanj

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Založba Forum Media, založniška dejavnost d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 230 28 55
[email protected]

Delovnik
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2023 Založba Forum Media