fbpx
Forum-akademija-in-house-izobrazevanja

In-house programi  |  Reference  |  Razpis ASI  |  Kontakt in povpraševanja

IN-HOUSE izobraževanja

za pridobivanje strokovnih kompetenc

👉 Delavnico izvedemo SAMO ZA VAŠE ZAPOSLENE na sedežu vaše organizacije za skupino z več kot 5 udeleženci

Prenove carinskih sistemov in novosti v carinskih postopkih v 2023

Spremembe carinskega zakonika zahtevajo prilagoditev in razvoj več glavnih carinskih sistemov. V skladu z delovnim načrtom EU Komisije ter nacionalnim programom se v letu 2023 uvajajo posodobljeni sistemi za izvedbo tranzitnih in izvoznih postopkov ter nadgradnja uvoznega sistema zaradi centraliziranega carinjenja v EU. Dodatno se posodablja tudi EU sistem nadzora uvoza (ICS2) ter sistem za začasno hrambo blaga.

Vsebina seminarja o carinskih postopkih:

Aktualne teme s carinskega področja:

 • Veljavna carinska zakonodaja in navodila FURS (pregled bistvene carinske zakonodaje, nov Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, aktualna navodila FURS s carinskega področja…)
 • Možne poenostavitve oz. olajšave v carinski postopek (status pooblaščenega gospodarskega subjekta, carinjenje blaga s svoje lokacije…)
 • Omejevalni ukrepi kot posledica vojne v Ukrajini
 • Spremembe carinskega zakonika in prilagoditev in razvoj več glavnih carinskih sistemov
 • Uvedba posodobljenih sistemov za izvedbo tranzitnih postopkov (sistemi začeli uporabljati februarja 2023)
 • Uvedba posodobljenih izvoznih postopkov (spremembe začnejo veljati maja 2023)
 • Nadgradnja uvoznega sistema zaradi centraliziranega carinjenja v EU (sistem se začne uporabljati decembra 2023)
 • Posodobitev EU sistema za nadzor uvoza (ICS2)
 • Posodobitev sistema za začasno hrambo blaga
 • Načrt nadaljnjih sprememb do leta 2025

Na seminarju bodo podane ključne informacije, relevantne za logiste ter izvajalce carinskih postopkov: točni časovni načrti uvedbe, glavne značilnosti in spremembe sistemov, relevantne za uporabnike, ter načrt nadaljnjih sprememb do 2025.

Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

+ OCENA TVEGANJA STROJEV

+ CERTIFIKAT

Delavnice: PO DOGOVORU

Predavatelj: Darko Dajčman, inž. stroj.

Sodeč po odzivih načrtovalcev strojev, je izdelava ocene tveganja eno zahtevnejših področij. Posebej pomembna je za vse, ki stroje proizvajate, in za vse, ki ste uporabniki strojev. Oceno tveganja, izjavo o skladnosti in vsebino tehnične dokumentacije morate izdelati v skladu z Direktivo o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l.RS, št. 75/2008).

Posebej za vaše potrebe smo pripravili intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata, kjer boste samostojno izdelali oceno tveganja za vaš stroj. 

Program v vaši organizaciji lahko izvedemo z najmanj 5 udeleženci!

  1. Modul – Praktična pojasnila tehničnih zahtev strojev
  • Obveznosti gospodarskih družb in zahteve za proizvode po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti
  • Postopki dajanja na trg za nov ali rabljen stroj
  • Direktiva o varnosti strojev
  • Dokumentacija za dokončan in nedokončan stroj
  • Zamenljiva oprema, sklopi strojev in potencialno nevarni stroji
  • Povezave in uporaba drugih direktiv pri zagotavljanju varnosti strojev
  • Načrtovanje strojev – vgrajena varnost, varovala in navodila
  • Električna oprema strojev
  • Direktive, ki pokrivajo druge varnostne zahteve (LVD, EMC, ATEX,…)
  • Praktična uporaba standardov in domneva o skladnosti
  • Postopki ugotavljanja skladnosti
  • Vsebina tehnične dokumentacije in navodil za uporabo
  • Listine in oznake ( ES-izjava o skladnosti, tablica,..)
  • Namestitev novega ali rabljenega stroja (Direktiva o varni uporabi delovne opreme)

  DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

  2. Modul – Excel model za izdelavo ocene tveganja

  • Z Excelovim modelom izdelate oceno tveganja stroja.

  3. Modul – Izdelava ocene tveganja strojev in izjava o skladnosti

  • Izjava o skladnosti – povzetek
  • Ocena tveganja – povzetek
  • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev
  • Komentarji na izdelane izjave o skladnosti udeležencev

  DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

  Prednosti izobraževanja:
  • Predavanje prilagojeno vašim željam s predhodno analizo potreb in individualno pripravo vsebine izobraževanja
  • Izvedba seminarja na vaši lokaciji
  • Samostojna izdelava ocene tveganja z uporabo Excelovega modela na primeru vašega stroja, ki se ga lahko tudi ogleda
  • Pregled ali priprava izjave o skladnosti z navodili za uporabo stroja
  • Reševanje konkretnih primerov ter skozi diskusijo odkrivanje rešitev
  • Podrobno boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje
  • Pridobitev certifikata Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev


  Strokovne kompetence / tehnične kompetence

  Strokovne kompetence, pravimo jim tudi trde oziroma tehnične kompetence, so tiste, ki jih nujno potrebujemo za opravljanje delovnih nalog v računovodstvu, v kadrovskem oddelku, financah, nabavi, proizvodnji, skladišču …

  Govorimo o pridobivanju ali nadgradnji znanja o zakonodajnih spremembah, uvedbi dobrih praks, konkretnih rešitvah, praktičnih primerih in odgovorih na konkretna vprašanja za izboljšavo delovnih postopkov, pripravo ustrezne dokumentacije, sodobnih tehnoloških postopkov, vpeljavo novih konceptov v prakso …


  Aktualna izobraževanja za pridobivanje strokovnih kompetenc

  Nabava v nepredvidljivem poslovnem okolju

  Kako učinkovito opravljati nabavno funkcijo v novi realnosti?

  Katere so ključna področja, ki jih je potrebno izpopolniti?

  Potrebno bo optimalno prilagoditi management oskrbovalnih verig, veliko bolje obvladovati zaloge in planirati nabavo. Procese bo potrebno podpreti z učinkovitim informacijskih sistemom in vzpostaviti optimalno interno in eksterno komunikacijo. Potrebno bo znati zastaviti strategijo po kategorijah izdelkov in učinkovito spremljati informacije, analize, cene energentov, tečaje …

  Program v vaši organizaciji lahko izvedemo z najmanj 5 udeleženci!

  • Obvladovanje oskrbovalnih verig in prilagoditve zaradi korona/post-korona poslovnega okolja
  • Sodelovanje z dobavitelji v korona času
  • Upravljanje tokov v oskrbovalnih verigah in obvladovanje zalog v korona času
  • Planiranje v času korone
  • Informacijski sistemi v oskrbovalnih verigah
  • Interna in eksterna komunikacija ter sodelovanje v korona/post-korona razmerah
  • Primeri iz prakse
  • Lastnosti uspešnega nabavnega managerja
  • Strategija nabave in vpliv nabavne funkcije na uspešnost podjetja
  • Strateška / oprativna nabava
  • Gibanje cen energentov, materiala, proizvodnih cen
  • Spremljanje informacij, analiza podatkov
  • Pretok podatkov med poslovnimi subjekti
  • Sodelovanje z drugimi službami v podjetju
  • Spremljanje tečajev, stanja na borzah (surovine, energenti), dogajanja na globalnih trgih
  • Kazalniki za merjenje uspešnosti v nabavi
  • Dobavitelji kot poslovni partnerji
  • Neorganizirani vodja I
  • Neorganizirani vodja II
  • Organizirani vodja

  Sodoben vodja oskrbne verige (Supply Chain Manager)

  Oskrbna veriga (Supply Chain) je več kot le premikanje materiala od surovine do končnega izdelka.

  Vodilna podjetja vedo, da z združevanjem notranjih in zunanjih poslovnih procesov v en sam sistem delovanja zagotavljajo optimalne izdelke, storitve ter vrhunsko uporabniško izkušnjo!

  Funkcijsko gledano zaobjema vse od prodaje, nabave, proizvodnje, logistike in podpore strankam.

  Izziv vsakega podjetja je združiti vse te aktivnosti v enotno, usklajeno verigo s skupno vizijo. Ko to uspe, prične oskrbna veriga poganjati konkurenčno prednost s hitrostjo, zmanjšanjem trenj v procesu, preglednostjo in preseganjem pričakovanj končnega kupca.

  Program v vaši organizaciji lahko izvedemo z najmanj 5 udeleženci!

   Procesna usmeritev iz dobavitelja na končnega potrošnika:

   • Kreiranje procesa usmerjenega h končnemu kupcu
   • Razumevanje trga in konkurence
   • Zadoščanje pričakovanjem končnega kupca
   • Odgovornost od začetka do konca (End to End responsibility):

   Sprememba razmišljanja in metode dela:

   • Proces dela, dodana vrednost, pretočni časi in mrtvi čas (VSM)
   • Optimiranje posameznih korakov procesa
   • Spremembe iz PUSH v PULL metodo, Supermarket, signalne zaloge, vizualizacije…
   • Optimiranje transportnih poti – na primer MilkRun
   • Uporaba zalog informacij pri svojem delu
   • Povečanje fleksibilnosti in agilnosti po celotni dobavni verigi
   • Obvladovanje kompleksnosti in sprememb

    Planiranje in Analiziranje

   • Obvladovanje zalog (ABC/XYZ)
   • Načini optimiranja zalog
   • Planiranje procesov in dela
   • Optimiranje SC procesov v podjetju
   • Kako postaviti pravilne KPI za vaše poslovanje

    Komuniciranje in pogajanja:

   1. Transparentnost procesa in jasno komunicirane želje končnega potrošnika
   2. Dogovarjanje in pogajanje z dobavitelji
   3. Pisni dogovori (pogodbe): Načela in pričakovanja
   4. Primeri dobrih praks in debata

   S praktičnim prikazom posameznih korakov odgovorimo na vprašanje: Kako optimiram tok moje/naše dobavne verige?

   1. Value Stream Mapping

   • Opis procesa (End-to-End)
   • Proizvodni čas
   • Pretočni časi
   • Časi čakanja

   2. Optimizacija procesa z Lean orodji

   • Osnovna ABC/XYZ analiza materialnega toka
   • Analiza embalaže in obrat zaloge
   • Uporaba in optimizacija s PUSH metodami za povečanje pretoka informacij in sprožilcev

   3. Zaključek procesa

   • Skladiščenje (planiranje, kapacitete, konsignacija, obrat zaloge)
   • Oskrba z materialom (MilkRun, Direktne dobave v proizvodnjo, Inbound politika)
   • Manipulacija materiala
   • Dobava kupcu (Outbound)
   • Interval naročanja in planiranje proizvodnje (signali, samo-planiranje proizvodnje)
   • Proženje naročil do partnerjev v procesu
   • Dogovor s partnerji v procesih (procesna uskladitev, pogodbe, naročila, informacijski tok, pričakovanja, merjenje uspešnosti, reševanje reklamacij, plačilni pogoji, ostala določila…)

   4. KPI sledenje

   • Postavitev pravih KPI
   • Avtomatizacija KPI
   • Novi projekti (delo v prihodnje)
   • Učenje iz napak (Lessons learned)


   Naši partnerji


   Top področja za razvoj kompetenc prihodnosti vaših zaposlenih


   Forum Akademija

   Vaš zanesljiv partner za izvedbo strokovnih usposabljanj zaposlenih v organizacijah.

   Poglejte si tudi ...

   Kako narediti dober poslovni načrt?

   Kaj je poslovni načrt? Kako sestaviti poslovni načrt? Kako se izogniti najpogostejšim napakam?

   Tim
   in timsko delo

   Kaj so značilnosti dobrega tim, pet pasti timskih veščin, kako vzpostaviti kulturo zaupanja ...

   Medgeneracijsko sodelovanje

   Kako se z različnimi generacijami spopasti na kadrovskem
   področju?

   Celovit pristop v izobraževanju

   5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju, upravljanje izobraževanj

   Obiščite našo spletno stran: forum-media.si

   Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
   Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
   +386 2 230 28 55
   [email protected]

   Delovnik
   Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
   Petek: 8:00–15:00

   © 2024 Forum Media