fbpx
Forum-akademija-in-house-izobrazevanja

In-house programi  |  Reference  |  Razpis ASI  |  Kontakt in povpraševanje

IN-HOUSE izobraževanja

za dvig vodstvenih kompetenc

V organizacijah in timih ustvarjamo učinkovite spremembe, ki v spremenljivem poslovnem okolju prinašajo pomembno konkurenčno prednost.​

Vsa izobraževanja izvedemo pri vas na sedežu vašega podjetja za zaključene skupine vaših sodelavcev.
Izbran program popolnoma prilagodimo vašim potrebam in ciljem.

Top izobraževalni programi za razvijanje vodstvenih veščin

Jaz kot vodja

Kako postati dober vodja? Katere so lastnosti odličnega vodenja? Sprejeti pozicijo vodje “čez noč” ni enostavno. Še težje je, ko postanete vodja ustaljenemu timu, starejšim kolegom ali ko nenadoma postanete vodja svojim nekdanjim sodelavcem. Situacije napredovanja so zelo različne, s večini je skupno, da ste napredovali na podlagi izjemnih formalnih strokovnih izkušenj in veščin vodenja (še) niste uspeli izuriti. Tako se morate sedaj v zelo kratkem času priučiti novih tehnik vodenja, učinkovitih metod komuniciranja, motiviranja, reševanja konfliktov; hkrati pa uravnavati občutljivo mejo med bližino in distanco do sodelavcev

Jaz-vodja
Zelo hitro si torej morate znati odgovoriti na vprašanja:
 • Kako naj komuniciram s svojimi sodelavci?
 • Kaj moram narediti, da me bodo sprejeli v novi vlogi?
 • Kako naj razvijem svoj stil vodenja?
 • Kako sodelavce motivirati, učinkovito reševati konflikte, izreči kritiko?
Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom ?
Fokus je na razvoju in nadgradnji KLJUČNIH VODSTVENIH VEŠČIN:
 • Kako razviti učinkovit stil vodenja
 • Kaj so vaše vrline in kako jih uspešno uporabite pri vodenju
 • Kateri stil vodenja uporabiti v določeni situaciji
 • Kako voditi različne ljudi
 • Kako učinkovito izvesti razgovore s sodelavci
 • Kako uspešno podati povratno informacijo in kritiko
 • Kako motivirati sodelavce
 • Kako se pripraviti na ustrezno ravnanje v različnih vodstvenih situacijah
Osvojite orodja in veščine uspešnega vodenja, ki jih potrebujete v svoji novi vlogi:
 • ljudje smo različni – kako sodelavce voditi upoštevajoč njihovo različnost,
 • pomen povratne informacije – kdaj in kako,
 • kako motivirati sodelavce,
 • kako izvesti dober (letni) pogovor s sodelavcem

Potek delavnice

 1. Vprašalnik Stil vodenja

Vprašalnik boste v miru in premišljeno izpolnili. Zaključki nam bodo služili kot osnova za nadaljnje izobraževanje. Tako boste dobili odgovor na vprašanje, kako razviti učinkovit stil vodenja, kaj so moje vrline in katera so področja, na katera se moram osredotočiti.

2. Vaš osebni stil vodenja – praktična delavnica trajanje 5 PU

 • Pričakovanja od vodje v sodobnem dinamičnem okolju
 • Stili vodenja: kateri stil vodenja uporabljam in katere stile uporabiti v določeni
  situaciji
 • 4 jeziki vodenja: ljudje smo različni – kako voditi sodelavce glede na njihov osebnostni profil

3. Orodja in veščine uspešnega vodenja – praktična delavnica trajanje 5 PU

 • Pomen povratne informacije: kako pogosto, kdaj in kako
 • 4 jeziki motiviranja: kako motivirati sodelavce
 • Nagrajevanje in finančna stimulacija: med miti in realnostjo
 • Kaj so moje vrline in kako jih lahko uspešno uporabim pri vodenju?
Predavateljica in trenerka: Polona Zupančič
Se ukvarja z vodenjem komunikacijskih delavnic, zdravim življenjskim slogom, premagovanje stresa na delovnem mestu, z odnosi na delovnem mestu, medsebojno komunikacijo, telefonsko in pisno komunikacijo ter medsebojnimi odnosih v podjetju oziroma delovni skupini (reševanje konfliktov, ustvarjalno vzdušje, timsko delo, vodenje) in odnosih v
zasebnem življenju ter z osebnostno rastjo. V prostem času uči jogo, rada se potepa po svetu, veliko bere in ljubi življenje.
Program se  po vsebini in obliki v celoti prilagodi vašim potrebam in ciljem

Poglejte si še ostale programe za razvijanje vodstvenih veščin

Program je usmerjen v razvoj vodstvenih kompetenc za srednji menedžment, da udeleženci celovito usvojijo metode, načine in tehnike za:

 • učinkovito vzpostavljanje jasne komunikacije v vse smeri,
 • utrjevanje vodstvene pozicije navzgor in navzdol,
 • vzpostavljanje avtoritete,
 • suveren in samozavesten nastop,
 • motiviranje zaposlenih,
 • obvladovanje konfliktov…

Top management določa strategijo. Srednji jo uresničuje. Kako, je odvisno od komunikacije. Za to je treba srednji menedžment ustrezno usposobiti. Zato je ključno, da se vodjem srednjega menedžmenta  omogoči usposabljanja za razvoj vodstvenih kompetenc, ki so nujno potrebne za obvladovanje kompleksnih izzivov njihove vloge.

Program se  po vsebini in obliki v celoti prilagodi vašim potrebam in ciljem!

Mentorstvo je akcijsko učenje, ki je strukturirano, načrtovano in ciljno usmerjeno in se nanaša na prenos specifičnih in aktualnih znanj.

Mentorji danes delujejo v »drugačnem« poslovnem okolju, delujejo namreč v okoljumedgeneracijske pestrosti. Mentor mora znati razumeti različne generacije, poznati njihove vrednote, prepričanja in vzorce vedenja. Udeležence delavnice bomo usposobili za medgeneracijsko sodelovanje, na podlagi študije praktičnih primerov pa bomo spoznali pomen medgeneracijske komunikacije in obvladovanje medgeneracijskih konfliktov.

Mentorsko vodenje je osnova odnosa med mentorjem in mentorirancem. Udeleženci delavnice bodo spoznali osnove tega odnosa, motiviranje mentorirancev, s pomočjo igre vlog pa bodo razvijali sposobnost podajanja konstruktivne kritike; spoznali bodo tudi reševanje eventualnih konfliktih situacij.

1.modul

Vsebinski sklop št 1: Biti mentor: čast, odgovornost in obveznost

 • Mentor: kdo sem jaz? (samorefleksija, asociacije ter lasten pogled in pričakovanja)
 • Lik / kompetence mentorja
 • Vloga in naloge ter odgovornosti mentorja

Vsebinski sklop št. 2: Medgeneracijsko okolje v podjetju

 • Medgeneracijska pestrost v sodobnem poslovnem okolju
 • Medgeneracijsko sodelovanje in sožitje
 • Medgeneracijska komunikacija in obvladovanje medgeneracijskih konfliktov (študija na podlagi praktičnih primerov)

2. modul

Vsebinski sklop št. 3: Mentorsko vodenje

 • Odnos mentor : mentoriranec
 • Motiviranje mentorirancev
 • Podajanje konstruktivne kritike (igra vlog)
 • Reševanje eventualnih konfliktnih situacij

Vsebinski sklop št. 4: Moj mentorski plan

 • Znanje, ki ostaja
 • Kaj pričakujem jaz od mentoriranca in kaj lahko mentorirancu dam?
 • Spremljanje napredka mentoriranca

Pred izvedbo lahko vsebino še uskladimo in prilagodimo vašim konkretnim željam

Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci

 • Zakaj agilnost?
 • Kje začeti – kaj lahko spremenimo danes da zagotovimo dolgoročno rast in razvoj organizacije?
 • Metode in prakse – sodobna agilna orodja
 • Uporaba spletnih orodij za agilno in učinkovito delo na daljavo (učinkoviti sestanki, sledenje projektom, e-delovni prostor)
 • Agilno in učinkovito v digitalizacijo procesov in produktov podjetja

Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci

 • Vodenje hibridnih teamov
 • Vodenje oddaljenih timov
 • Vodja prihodnosti (Digitalne kompetence za vodje, ocena stanja osebne digitalne pismenosti, ocena priložnosti za digitalno transformacijo organizacije …)
 • Vodenje 4.0
 • Kako sta povezana vodenje in digitalizacija
 • Kako digitalizacija spreminja vodstvo
 • Metode Coaching-a za opolnomočenje vodij v agilnem delovnem okolju
 • Sodobni impulzi vodenja
 • Upravljanje podjetja in pomoč v digitalni dobi
 • Digitalna orodja za sodobni management

Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci

Čustveno inteligentni vodje so v poslovnem svetu bolj učinkoviti in zato tudi bolj zaželeni. Za podjetja je torej poznavanje čustvene inteligentnosti zelo pomembno, saj jim pomaga pri izbiri primernih vodij. Z izbiro primernih vodij pa se povečuje zadovoljstvo na delovnem mestu, ustvarja se prijetnejša organizacijska klima in veča uspešnost podjetja.

Visoka čustvena inteligenca pomaga drugim ljudem okoli vas doseči uspeh, zlasti v skupinskih projektih. Ko obvladujete svoja čustva, to vpliva na tiste okoli vas, da storijo enako. Zmaga je obojestranska.

Okvirna vsebina delavnice:

 • Uvod v čustveno inteligentno vodenje:

Definicija čustvene inteligence (ČI) in njena vloga v vodenju.

Razlika med tradicionalnim in čustveno inteligentnim vodenjem.

 • Razumevanje čustvene inteligence:

Osnovne komponente čustvene inteligence: samozavedanje, samoobvladovanje, družbena zavest in upravljanje odnosov.

Pomembnost razumevanja lastnih čustev in čustev drugih.

 • Samozavedanje in samoocenjevanje:

Razlaga samozavedanja in samoocenjevanja kot ključnih vidikov čustvene inteligence.

Metode za razvoj samozavedanja, vključno s tehnikami samoocenjevanja.

 • Samoobvladovanje in obvladovanje stresa:

Pomen obvladovanja lastnih čustev, vključno z negativnimi, in ohranjanje miru pod pritiskom.

Tehnike za obvladovanje stresa in gradnjo čustvene stabilnosti.

 • Družbena zavest:

Razumevanje družbene zavesti kot sposobnosti zaznavanja čustev drugih in interpretacije njihovega vedenja.

Razvoj empatije in sposobnosti vživljanja v čustveno stanje drugih.

 • Upravljanje odnosov:

Poudarek na gradnji pozitivnih odnosov in učinkoviti komunikaciji z zaposlenimi.

Sposobnost reševanja konfliktov in ustvarjanja sodelovalnega delovnega okolja.

 • Čustveno inteligentno vodenje v praksi:

Primeri čustveno inteligentnih voditeljev in njihovih uspehov.

Nasveti za učinkovito uvajanje čustveno inteligentnega vodenja v organizacijo.

 • Razvoj čustvene inteligence:

Metode za osebno rast in razvoj čustvene inteligence.

Pomembnost kontinuiranega učenja in prakse.

 • Prednosti čustveno inteligentnega vodenja:

Vpliv čustveno inteligentnega vodenja na produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih in organizacijske rezultate.

   • Motivacija na delovnem mestu
   • Vodenje ženskega tima
   • Psihologija vodenja v praksi
   • Vodenje težavnih sodelavcev
   • Kako učinkovito izvajati letne razgovore
   • Time management in povečanje lastne učinkovitosti
   • Od sodelavca do vodje
   • Vodenje in obvladovanje projektov
   • Kako postane vodja v proizvodnji lider svoje skupine
   • Talent management
   • Vodstveni trening za izmenovodje v proizvodnih podjetjih
   • Nevroznanost v vodenju
   • Izvedba učinkovitega zaposlitvenega razgovora

   Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci

   • Zakaj običajno vodenje in motiviranje ne aktivira polnega potenciala?
   • Coaching stil vodenja – kaj je, kdaj ga uporabiti in zakaj?
   • Kako opolnomočiti zaposlene za razvoj novih znanj?
   • Kako kot vodja s coachingom preseči odpore, zaskrbljenost, brezvoljnost, vztrajanje v rutini, pasivnost in prelaganje odgovornosti?
   • Kako mobilizirati svojo ekipo, »prižgati timski duh«?
   • Kako spodbujati, prepričevati in navdušiti?
   • Nismo vajeni jezika čustev – kako najti prave besede za prave rezultate
   • Zakaj je coaching tako pomemben za uspešnost organizacije v prihodnosti?

   Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci

   • Kaj je delegiranje in kakšen je njegov namen
   • Delegiranje v drastično spremenjenih okoliščinah
   • Zakaj se številni vodje izogibajo delegiranju
   • 3K – Komu, Kdaj in Kako
   • Odločitve, ki jih moramo sprejeti, preden delegiramo nalogo sodelavcu
   • 5 korakov učinkovitega delegiranja
   • Katerih nalog ne delegiramo
   • Izvajanje nadzora ali spremljanje napredka
   • Preventivne metode za zagotavljanje izvedbenih standardov
   • Klasične napake delegiranja in kontrole
   • Od kontrole do samokontrole
   • Praktična orodja za vsak dan

   Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci

   • kaj so glavne razlike med ženskim in moškim načinom vodenja – prednosti in pomanjkljivosti,
   • kaj so glavne razlike med moškimi in ženskimi timi,
   • kaj so glavni vzroki konfliktov v ženskih timih – in kako jih obvladovati,
   • kako upravljati s toksičnimi ženskimi profili,
   • kako zagotoviti zadovoljstvo in motiviranost,
   • kako voditi žensko ekipo: nasveti za moške vodje + nasveti za ženske vodje,

   Izvedba za skupino z več kot 5 udeleženci

   Spoznali boste, kako AI učinkovito izkoristiti pri: 

   • pripravi učinkovite ustne in pisne komunikacije: kako pripravimo govore za različne priložnosti, oblikujemo različne dopise za zaposlene in poslovne partnerje, pripravimo video nagovore …
   • strateškem odločanju, obdelavi podatkov in finančni analitiki: kako analiziramo trg, trende, konkurenco, rešujemo kompleksne probleme, preverjamo rešitve, oblikujemo strategije …
   • operativnem vodenju, avtomatizaciji procesov in časovnih/stroškovnih prihrankih: kako npr. spremljamo gibanja cen, nastavljamo opomnike, avtomatsko pišemo Excel formule, pridobivamo nove ideje, pohitrimo postopke …
   • enostavni izdelavi različnih poročil, gradiv in pripomočkov za boljšo vizualizacijo podatkov: kako oblikujemo praktične nadzorne plošče, pretvarjamo besedilo v ppt predstavitev, sliko, video, SQL, kako uporabimo »voice cloning« …

   KLJUČNO: znali boste pisati učinkovite ukaze (prompte), da AI ve, kaj želite!

   Hkrati pa boste znali upoštevati tveganja, ki jih uporaba AI orodij prinaša, in sprejeti ustrezne varovalne politike.

   Forum Akademija
   Vaš zanesljiv partner za izvedbo strokovnih usposabljanj zaposlenih v organizacijah

   Reference

   Izberite tudi TEAMBUILDING izobraževanja, kot učinkovit način za razvijanje močnih in uspešnih timov, zato, ker so močne ekipe bolj učinkovite in uspešne kot vsak posameznik zase. 

   Teambuilding je odličen način za spreminjanje delovanja in ravnanja članov v timu, za uspešno in k skupnim ciljem usmerjeno delo. S to vrsto izobraževanja lahko učinkovito in na inovativen način izboljšamo komunikacijo in motivacijo zaposlenih, razvijamo vodstvene veščine, timski duh, razvijamo lahko tudi  inovativnost, odpravljamo konflikete med zaposlenimi …
   Vrste teambuildingov je veliko, a cilj je vedno enak. Ustvariti močne vezi med sodelavci in ekipami. 

   Katere vodstvene kompetence mora danes vodja nujno obvladati?

   Zaradi vse večje globalne povezanosti se srečujemo z zelo hitrimi spremembami v poslovnem okolju. Vodje so se znašli v povsem novem okolju, soočajo se z novimi izzivi, ki od njih zahteva nove agilne veščine vodenja.

   Vodje bodo morali nujno preiti iz upravljalskega stila vodenja k motiviranju in navdihovanju zaposlenih. Vzpostaviti morajo takšno kulturo podjetja, ki omogoča zaposlenim razviti lastne potenciale, vzpodbuja samoiniciativnost in inovativnost. Da bi to lahko dosegli, morajo spoznati, katere lastne kompetence morajo razviti za dosego cilja.

   Vodstvene veščine so veščine, ki se jih da priučiti!

   Vodja mora te veščine nenehno utrjevati in nadgrajevati. Najbolj pomembne, ki jih vodja mora obvladati, so zagotovo:

   • samomotivacija,
   • sposobnost osebne učinkovitosti oziroma samoorganizacije,
   • kreativno mišljenje,
   • učinkovita komunikacija z ljudmi,
   • upravljanje konfliktov,
   • timsko delo,
   • motivacija za učenje,
   • povečanje fleksibilnosti,
   • ugotavljanje lastnih potencialov,
   • upravljanje s stresom ter upravljanje s časom,
   • mentorstvo na delovnem mestu

   Znanje zaposlenih je generator napredka!

   Poglejte si tudi ...

   Kako narediti dober poslovni načrt?

   Kaj je poslovni načrt? Kako sestaviti poslovni načrt? Kako se izogniti najpogostejšim napakam?

   Tim
   in timsko delo

   Kaj so značilnosti dobrega tim, pet pasti timskih veščin, kako vzpostaviti kulturo zaupanja ...

   Medgeneracijsko sodelovanje

   Kako se z različnimi generacijami spopasti na kadrovskem
   področju?

   Celovit pristop v izobraževanju

   5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju, upravljanje izobraževanj

   Obiščite našo spletno stran: forum-media.si

   Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
   Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
   +386 2 230 28 55
   [email protected]

   Delovnik
   Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
   Petek: 8:00–15:00

   © 2024 Forum Media