fbpx
Forum-akademija-in-house-izobrazevanja

In-house programi  |  Reference  |  Razpis ASI  |  Kontakt in povpraševanje

IN-HOUSE izobraževanja

za razvoj kompetenc v vzgoji in izobraževanju

Top izobraževalni programi za razvoj kompetenc v vzgoji in izobraževanju

Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

Število otrok z avtističnimi motnjami zaskrbljujoče narašča, tako pri nas kot drugje po svetu. Otroci z avtističnimi motnjami so izjemno raznoliki, svoje težave kažejo zelo različno, o etiologiji in učinkovitih metodah pa je med vzgojitelji in učitelji še vedno malo znanega. Nekateri otroci imajo izrazitejše primanjkljaje in potrebujejo intenzivnejšo obravnavo in več podpore, medtem ko drugi z minimalno podporo in obravnavo lahko delujejo samostojno. Zato vsak otrok z avtističnimi motnjami potrebuje izjemno individualno pot razvoja, vse dejavnosti pa morajo biti prilagojene konkretno njemu in njegovim posebnostim – samo ta pristop zagotavlja merljive učinke in vpliva na napredek posameznika.

Kaj je avtizem in kako prepoznati otroka z AM v predšolski in šolski dobi, načini, strategije in metode dela z otroki z avtističnimi motnjami, praktični pristopi in priporočila za vzgojitelje in učitelje

Zbirka dejavnosti in vaj za praktično delo

 • Zbirka metod, strategij in načinov dela z otroki z AM s primeri dejavnosti za razvoj različnih spretnosti in veščin
 • Zbirka videoposnetkov z navodili za pravilno izvajanje dejavnosti
 • Možnost dostopa kjerkoli in kadarkoli
 • Potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih

+ Srečanje s predavateljico online v živo

Po končanem izobraževanju:

 • Poznali boste značilnosti otroka z avtističnimi motnjami in kako se ti znaki kažejo v različnih starostnih obdobjih.
 • Pri otroku boste preko opazovanja prepoznali simptome in jih ustrezno dokumentirali za potrebe nadaljnje obravnave.
 • Izvajali boste opazovanje otroka iz vidika družbene interakcije, komunikacije in razvoja govora ter posebnega/ponavljajočega vedenja.
 • Na podlagi priporočil strokovnjakov boste izbrali najboljše strategije in metode dela za potrebe otroka z avtističnimi motnjami, kot so TEACH, vedenjska metoda, RDI, ESDM in ostale.
 • Pripravljeni boste na učinkovito sodelovanje z vsemi strokovnjaki v terapevtskem procesu – diagnostiki, terapevti, starši in učitelji, kar bo zagotovilo učinkovito terapijo.
 • Prejeli boste pripravljen paket materialov za delo z otrokom: primeri dejavnosti, igre,  vaje in scenariji, ki so prilagojeni starosti in razvojnim potrebam.

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Kako natančno prepoznati simptome avtističnih motenj pri otroku in tudi nespecifične simptome, da ne zamudite obdobja, ko z ustreznimi prilagoditvami in strategijami dosežete optimalen razvoj?
 • Katere terapevtske metode priporočajo specialisti pri delu z otroki z avtizmom in kateri od njih dajo merljive rezultate?
 • Kako spodbujati razvoj komunikacije, govorno-jezikovnih in socialnih veščin pri otroku z avtističnimi motnjami?

Izobraževanje je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga lahko uveljavljate v vlogi za napredovanje v višji naziv.

Pri svojem delu opažate, da imajo nekateri otroci znake zapoznelega razvoja govora. Ta zaostanek v razvoju se zaradi ciljnega dela z otrokom ponavadi nadomesti, včasih pa ti znaki kažejo na možnost motnje oziroma primanjkljaja na področju jezika, govora in komunikacije. Zato morate dobro poznati te znake, otroka spremljati in jih pomagati. Spoznajte govorno-jezikovne motnje, kako se simptomi kažejo pri določeni starosti, kako vplivajo na otrokov razvoj ter uspešnost in katere strategije lahko uporabljate ter jim s tem olajšate delo.

Top izobraževanja za razvoj kompetenc v vzgoji in izobraževanju
Disleksija

Kaj je disleksija in kako prepoznati otroka/mladostnika z disleksijo, kakšni so dejavniki tveganja za pojav disleksije v predšolskem obdobju, načini, strategije in metode dela z otroki in mladostniki z disleksijo, praktični pristopi in priporočila za vzgojitelje in učitelje

Otrok z disleksijo ni otrok, ki ima samo težave pri branju. To so otroci, ki svet dojemajo drugače, zato potrebujejo tudi drugačne načine poučevanja in sebi prilagojene strategije učenja.

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Kaj je disleksija in kaj disleksija ni ter kako jo lahko prepoznamo?
 • Kaj morate vedeti o vzrokih in nevrološki osnovi za pojav disleksije?
 • Kako natančno zaznati specifične in nespecifične simptome disleksije tudi že pri predšolskem otroku, da ne zamudite obdobja, ko z ustreznimi prilagoditvami in strategijami dosežete optimalen razvoj?
 • Kako prilagajati učno okolje in sam učni proces, da bo otrok in mladostnik z disleksijo olajšano usvajanje novega znanja in veščin?
 • Kakšne strategije učenja in poučevanja izbrati, da bo otrok in mladostnik z disleksijo na svoj način dosegel temeljna znanja (na primer: učenje branja in pisanja …), predvsem pa katere veščine, ki so potrebne za usvajanje branja, mora razviti?

Izobraževanje je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga lahko uveljavljate v vlogi za napredovanje v višji naziv.

Potek izobraževanja

 • Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici Forum Akademija.
 • Materiali za delo – navodila, strokovne informacije, ki si jih lahko tudi shranite ali natisnete.
 • Vzorci učnih gradiv, kontrolni vprašalniki
 • Zbirka videoposnetkov z navodili za pravilno izvajanje dejavnosti
 • Možnost dostopa kjerkoli in kadarkoli
 • Potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih

Govorni razvoj otroka

Mejniki razvoja, spodbujanje razvoja govorno-jezikovnih veščin, govorno-jezikovne motnje, prilagoditve in praktični pristopi za vzgojitelje in učitelje.

Na učinkovit in zanimiv način boste sprostili razvojni potencial otroka – opremili vas bomo z nizom idej za odpravo primanjkljajev na področju komunikacije, jezika in govora, ki jih boste učinkovito uporabljali v vsakodnevnem delu z otroki.

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

Izobraževanje je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga lahko uveljavljate v vlogi za napredovanje v višji naziv.

Potek izobraževanja

 • Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici Forum Akademija.
 • Materiali za delo – navodila, strokovne informacije, ki si jih lahko tudi shranite ali natisnete.
 • Vzorci učnih gradiv, kontrolni vprašalniki
 • Zbirka videoposnetkov z navodili za pravilno izvajanje dejavnosti
 • Možnost dostopa kjerkoli in kadarkoli
 • Potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih
Govorni-razvoj-otroka
Razvoj-grafomotorike

Grafomotorika je finomotorična veščina, ki zajema tako držo pisala kot izvedbo risanja in pisanja, oblikovanja črk, števil in drugih pisnih znamenj. Njen zapozneli razvoj pa povzroča veliko težav že v predšolskem obdobju, kasneje pa močno vpliva tako na proces opismenjevanja kot tudi usvajanje matematičnih veščin.

Mejniki razvoja, spodbujanje razvoja motorike telesa, finomotorike in grafomotorike, praktični pristopi in priporočila za vzgojitelje in učitelje

+ ZBIRKA DEJAVNOSTI IN VAJ ZA PRAKTIČNO DELO

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Kako poteka razvoj grobe motorike, finomotorike in grafomotorike pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati znake, da otrok potrebuje posebno obravnavo pri razvoju grafomotorike?
 • Katere metode za razvoj grafomotorike so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje bodo spodbudile razvoj grafomotorike in odpravile pomanjkljivosti?

Izobraževanje je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga lahko uveljavljate v vlogi za napredovanje v višji naziv.

Potek izobraževanja

 • Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici Forum Akademija.
 • Materiali za delo – navodila, strokovne informacije, ki si jih lahko tudi shranite ali natisnete.
 • Vzorci učnih gradiv, kontrolni vprašalniki
 • Zbirka videoposnetkov z navodili za pravilno izvajanje dejavnosti
 • Možnost dostopa kjerkoli in kadarkoli
 • Potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih

Celovit program vam zagotavlja, da boste pomembno nadgradili in osvežili svoje znanje:

 • kako ustrezno energijsko in hranilno ovrednotiti varovalne in dietne jedilnike za posamezne skupine s pomočjo računalniških programov,
 • o tem, zakaj morate imeti zapisane in hranilno ovrednotene recepture za pripravo varovalnih in dietnih jedi, kot osnove za primerno porcioniranje glede na starostno skupino in/ali dietne potrebe,
 • o organizaciji in izvajanju varne priprave dietnih obrokov v lastni kuhinji od skladiščenja dietnih živil, priprave dietnih obrokov v smislu preprečevanja navzkrižne kontaminacije in do postrežbe dietnih obrokov.

Modul 1 – Študijsko e-gradivo v spletni učilnici: Organizacija prehranskega objekta in obveznosti odgovorne osebe

 • Predstavitev aktualnih smernic zdravega prehranjevanja (smernice za smernic za otroke in mladostnike, smernice za študente, smernice za delavno aktivno populacijo, smernice za starostnike  …)
 • Predstavitev aktualnih smernic za načrtovanje prehrane oseb s SB 1 in SB2; oseb z boleznimi prebavil, oseb s prehransko alergijo/intoleranco …
 • Varovalna prehrana in kakovostna prehrana; na kakšen način vplivati na izboljšanje prehranjevalnih navad v javnem zavodu
 • Referenčne vrednosti za vnos hranil glede na starostne skupine
 • Velikost porcije za različne starostne skupine

Modul 2 – predavanje v živo: Osnove dietne prehrane

 • Osnovna načela priprave medicinsko predpisanih diet
 • Prehrana oseb s sladkorno boleznijo tip 1 in tip2
 • Prehrana pri hiperholesterolomiji,
 • Prehrana pri celiakiji
 • Prehrana pri intoleranci na laktozo
 • Prehrana pri sindromu razdražljivega črevesja I. in II. stopnja (FODMAP dieta)
 • Prehrana pri prehranski alergiji (mleko, jajca, pšenica, oreščki …)
 • Prehrana s spremenjeno konsistenco (disfagija)

Modul 3 – Praktična kuharska delavnica v živo: Priprava dietnih obrokov v praksi

Teoretični uvod: tehnološki postopki priprave dietnih jedi

 • Odgovornost zavoda, organizatorja prehrane, kuhinjskega osebja pri pripravi »dietnih obrokov«
 • Kako organizirati delovni proces nabave živil, skladiščenja, priprave in postrežbe obrokov in kakšne so pri tem naloge posameznikov (organizator prehrane, vodja kuhinje, dietni kuhar/kuhar, ekonom)
 • Primerna izbira nadomestnih živil, tehnološke prilagoditve recepta in navodil za delo
 • Zaupanje v osnovne surovine, skladiščenje in rokovanje z osnovnimi surovinami in končnim izdelkom (jedjo)

 Praktična kuharska delavnica:

 • Praktična kuharska delavnica po skupinah (priprava »dietnih obrokov«)
 • Poskušanja pripravljenih jedi in izmenjava izkušenj

Modul 4 – predavanje v živo: Načrtovanje dietnih jedilnikov

 Načrtovanje dietnih jedilnikov

 • Odgovornost načrtovanja dietnih obrokov
 • Enotno poimenovanje diet v slovenskem prostoru
 • Organizacija priprave dietnih obrokov
 • Vzorec kataloga diet
 • Pomen dobro sestavljenega varovalnega jedilnika
 • Na kaj paziti pri oblikovanju jedilnika
 • Kombiniranje živil v obroku
 • Hranilne vrednosti obrokov

Praktična delavnica – Načrtovanje jedilnikov varovalne prehrane

 • Velikost obrokov
 • Razmerje med skupinami živil
 • Energijsko in hranilno vrednotenje obrokov in jedilnikov
 • Praktično načrtovanje jedilnikov (splošnih in dietnih) s pomočjo računalniškega programa

Modul 5 – Samostojno delo: Priprava jedilnika

Samostojna priprava primera jedilnika varovalne in prilagojene prehrane (dve izbrani dieti)

Zaključek

Preverjanje znanja in prejem potrdila o udeležbi na strokovnem usposabljanju v dogovorjenem obsegu.

Dietni kuhar
Varno ravnanje z živili

Področje varnosti živil in higiene ter priprave obrokov

Izbor top tem s področja varnosti živil, higiene in priprave obrokov:

 • Sprememba Uredbe EU o higieni živil v prehranskih objektih
 • Higiena živil in sistem HACCP
 • Vzdrževanje higiene in ustrezno čiščenje/razkuževanje prostorov ter opreme vrtca in šole
 • Praktične kuharske delavnice
 • Varovalna prehrana otroka in mladostnika
 • Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi
 • Priprava dietnih obrokov: celiakija, sladkorna bolezen, alergije na živila
 • Nove smernice za prehranjevanje otrok in mladostnikov

  To so le nekatere teme, ki so najbolj iskane v šolstvu ta hip.

  V kolikor bi želeli pokriti posebno področje, nas kontaktirajte preko obrazca ali pa nas pokličite. Skupaj bomo našli odlično rešitev.

  Področje administracije in vodenja v šolstvu

  Nekaj pomembnih tem, kjer je nenehno izpopolnjevanje zaposlenih bistvenega pomena:

  Administracija

  • Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti v vzgoji in izobraževanju za vse zaposlene
  • Postopek usmerjanja učenca in dijaka v praksi po korakih
  • Zgodnja obravnava predšolskega otroka – postopek in praksa

  Vodenje v šolstvu

  • Nevroznanost v vodenju skupin v vzgoji in izobraževanju
  • Komunikacija s težavnimi sogovorniki
  • Podajanje negativne povratne informacije

  Izberite področje in pridobite odlično ponudbo.

  V kolikor teme, ki jo želite, ni na seznamu, nam to sporočite in pripravili vam bomo najboljšo ponudbo.

  Top izobraževanja za razvoj kompetenc v vzgoji in izobraževanju

  Znanje zaposlenih je generator napredka!

  Forum Akademija

  IN-HOUSE izobraževanja

  Vaš zanesljiv partner za izvedbo strokovnih usposabljanj zaposlenih v organizacijah.

  Poglejte si tudi ...

  Kako narediti dober poslovni načrt?

  Kaj je poslovni načrt? Kako sestaviti poslovni načrt? Kako se izogniti najpogostejšim napakam?

  Tim
  in timsko delo

  Kaj so značilnosti dobrega tim, pet pasti timskih veščin, kako vzpostaviti kulturo zaupanja ...

  Medgeneracijsko sodelovanje

  Kako se z različnimi generacijami spopasti na kadrovskem
  področju?

  Celovit pristop v izobraževanju

  5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju, upravljanje izobraževanj

  Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

  Založba Forum Media, založniška dejavnost d.o.o.
  Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
  +386 2 230 28 55
  [email protected]

  Delovnik
  Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
  Petek: 8:00–15:00

  © 2024 Založba Forum Media