fbpx
Forum-akademija-in-house-izobrazevanja

In-house programi  |  Reference  |  Razpis ASI  |  Kontakt in povpraševanje

IN-HOUSE izobraževanja

Dietna in varna hrana

Vsa izobraževanja izvedemo pri vas na sedežu vaše organizacije za zaključene skupine vaših sodelavcev. Izbran program popolnoma prilagodimo vašim potrebam in ciljem.

Top izobraževalni programi s področja dietne in varne hrane

Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi

 • usvojili boste teoretične osnove prehranskih alergij in obolenj, ki potrebujejo dietno prehrano in jih ustrezno prenesete v svojo vsakodnevno prakso;
 • za posamezno alergijo boste znali pravilno izbrati »varna živila« in pri tem izvajati »varne« tehnološke postopke priprave dietne prehrane brez napak (nepravilna uporaba kuhinjskih pripomočkov, križanje poti priprave dietnih in ostalih obrokov, nepazljivost pri porcioniranju in transportu);
 • ustrezne nadomestke za izločena živila boste znali pravilno uporabiti s prilagoditvijo tehnik priprave jedi, da je ta kljub omejitvam okusna in privlačna na pogled;
 • kljub omejitvam boste v največji možni meri upoštevali smernice zdravega prehranjevanja;
 • vedeli boste, kdaj lahko diete med seboj združite, brez nevarnosti, da bi posameznika prikrajšali za hranila ali celo silili v strožjo dieto.

Delavnico vodi:

Andreja Širca Čampa

Komu je delavnica namenjena – Sodobna priprava | Dietni obroki?

Dietnim kuharjem, vodjem kuhinj, organizatorjem prehrane in ZHR v zdravstvenih oziroma socialnih ustanovah, vzgojno-izobraževalnih zavodih, prav tako živilskim strokovnjakom, odgovornim za vzpostavitev in vodenje dietne prehrane, oziroma vsem, ki jih to področje zanima.

Vsakodnevno se soočate s tem, da vedno več otrok in mladostnikov, ki obiskujejo vaš vrtec ali šolo, iz medicinskih razlogov potrebuje prilagojeno prehrano v vsakodnevnem življenju, teh obolenj pa je vedno več tudi pri odraslih in ostarelih, ki so vključeni v občasno ali stalno oskrbo. Pri prehranski alergiji ali obolenjih je dieta z izključitvijo znanega alergena ali določenih sestavin najpomembnejši način zdravljenja. Zaradi kompleksnosti pristopa mora dietna obravnava potekati individualno, pri tem pa je poleg načrtovanja jedilnikov, pripadajočih receptov in izbire ustreznih živil pomembna tudi sama priprava dietnih obrokov.

Vsebina kuharske delavnice:

TEORETIČNI UVOD:

 • Zakaj dietna prehrana za otroke in mladostnike, varovance, bolnike in starostnike, ki potrebujejo spremenjen režim prehranjevanja
 • Odgovornost zavoda, organizatorja prehrane, kuhinjskega osebja
 • Najpogostejše obolenja, kjer je potrebna dietna prehrana (alergije, celiakija, laktozna intoleranca, črevesna obolenja, diabetes …)
 • Katerim živilom se izogibati in kateri so ustrezni nadomestki, pregled ponudbe živil za dietno prehrano
 • Smernice za dietno prehrano (energijske vrednosti, mikro in makrohranila, raznolikost, domača lokalna hrana, spodbujanje zdrave prehrane pri zaposlenih in bolnikih)
 • Praktično načrtovanje jedilnikov (splošnih in dietnih) s pomočjo računalniškega programa

PRAKTIČNA KUHARSKA DELAVNICA:

 • Praktična kuharska delavnica po skupinah (priprava jedi za posamezna obolenja)
 • Poskušanja pripravljenih jedi in izmenjava izkušenj

Kaj boste pridobili?

 • dodatno se boste praktično usposobili, prejeli napotke, primere jedilnikov ter receptur pa boste enostavno uporabili v svoji praksi;
 • pri pripravi obrokov boste upoštevali vse prepovedi uživanja določenih živil in omejitve glede prehrane pri dietnemu prehranjevanju otrok, mladostnikov, starostnikov ter bolnikov z alergijami ter obolenji;
 • poznali boste strokovne novosti pri izbiri živil ter tehnoloških postopkih priprave dietne prehrane.
Dietna prehrana

Poglejte si še ostale programe iz področja dietne in varne hrane

Celovit program vam zagotavlja, da boste pomembno nadgradili in osvežili svoje znanje:

 • kako ustrezno energijsko in hranilno ovrednotiti varovalne in dietne jedilnike za posamezne skupine s pomočjo računalniških programov,
 • o tem, zakaj morate imeti zapisane in hranilno ovrednotene recepture za pripravo varovalnih in dietnih jedi, kot osnove za primerno porcioniranje glede na starostno skupino in/ali dietne potrebe,
 • o organizaciji in izvajanju varne priprave dietnih obrokov v lastni kuhinji od skladiščenja dietnih živil, priprave dietnih obrokov v smislu preprečevanja navzkrižne kontaminacije in do postrežbe dietnih obrokov.

Modul 1 – Študijsko e-gradivo v spletni učilnici: Organizacija prehranskega objekta in obveznosti odgovorne osebe

 • Predstavitev aktualnih smernic zdravega prehranjevanja (smernice za smernic za otroke in mladostnike, smernice za študente, smernice za delavno aktivno populacijo, smernice za starostnike  …)
 • Predstavitev aktualnih smernic za načrtovanje prehrane oseb s SB 1 in SB2; oseb z boleznimi prebavil, oseb s prehransko alergijo/intoleranco …
 • Varovalna prehrana in kakovostna prehrana; na kakšen način vplivati na izboljšanje prehranjevalnih navad v javnem zavodu
 • Referenčne vrednosti za vnos hranil glede na starostne skupine
 • Velikost porcije za različne starostne skupine

Modul 2 – predavanje v živo: Osnove dietne prehrane

 • Osnovna načela priprave medicinsko predpisanih diet
 • Prehrana oseb s sladkorno boleznijo tip 1 in tip2
 • Prehrana pri hiperholesterolomiji,
 • Prehrana pri celiakiji
 • Prehrana pri intoleranci na laktozo
 • Prehrana pri sindromu razdražljivega črevesja I. in II. stopnja (FODMAP dieta)
 • Prehrana pri prehranski alergiji (mleko, jajca, pšenica, oreščki …)
 • Prehrana s spremenjeno konsistenco (disfagija)

Modul 3 – Praktična kuharska delavnica v živo: Priprava dietnih obrokov v praksi

Teoretični uvod: tehnološki postopki priprave dietnih jedi

 • Odgovornost zavoda, organizatorja prehrane, kuhinjskega osebja pri pripravi »dietnih obrokov«
 • Kako organizirati delovni proces nabave živil, skladiščenja, priprave in postrežbe obrokov in kakšne so pri tem naloge posameznikov (organizator prehrane, vodja kuhinje, dietni kuhar/kuhar, ekonom)
 • Primerna izbira nadomestnih živil, tehnološke prilagoditve recepta in navodil za delo
 • Zaupanje v osnovne surovine, skladiščenje in rokovanje z osnovnimi surovinami in končnim izdelkom (jedjo)

 Praktična kuharska delavnica:

 • Praktična kuharska delavnica po skupinah (priprava »dietnih obrokov«)
 • Poskušanja pripravljenih jedi in izmenjava izkušenj

Modul 4 – predavanje v živo: Načrtovanje dietnih jedilnikov

 Načrtovanje dietnih jedilnikov

 • Odgovornost načrtovanja dietnih obrokov
 • Enotno poimenovanje diet v slovenskem prostoru
 • Organizacija priprave dietnih obrokov
 • Vzorec kataloga diet
 • Pomen dobro sestavljenega varovalnega jedilnika
 • Na kaj paziti pri oblikovanju jedilnika
 • Kombiniranje živil v obroku
 • Hranilne vrednosti obrokov

Praktična delavnica – Načrtovanje jedilnikov varovalne prehrane

 • Velikost obrokov
 • Razmerje med skupinami živil
 • Energijsko in hranilno vrednotenje obrokov in jedilnikov
 • Praktično načrtovanje jedilnikov (splošnih in dietnih) s pomočjo računalniškega programa

Modul 5 – Samostojno delo: Priprava jedilnika

Samostojna priprava primera jedilnika varovalne in prilagojene prehrane (dve izbrani dieti)

Zaključek

Preverjanje znanja in prejem potrdila o udeležbi na strokovnem usposabljanju v dogovorjenem obsegu.

Področje varnosti živil in higiene ter priprave obrokov

Izbor top tem s področja varnosti živil, higiene in priprave obrokov:

 • Sprememba Uredbe EU o higieni živil v prehranskih objektih
 • Higiena živil in sistem HACCP
 • Vzdrževanje higiene in ustrezno čiščenje/razkuževanje prostorov ter opreme vrtca in šole
 • Praktične kuharske delavnice
 • Varovalna prehrana otroka in mladostnika
 • Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi
 • Priprava dietnih obrokov: celiakija, sladkorna bolezen, alergije na živila
 • Nove smernice za prehranjevanje otrok in mladostnikov

  To so le nekatere teme, ki so najbolj iskane v šolstvu ta hip.

  V kolikor bi želeli pokriti posebno področje, nas kontaktirajte preko obrazca ali pa nas pokličite. Skupaj bomo našli odlično rešitev.

  Forum Akademija IN-HOUSE izobraževanja

  Vaš zanesljiv partner za izvedbo strokovnih usposabljanj zaposlenih v organizacijah.

  Onkološki inštitut
  Luka Koper
  Resistec Inhouse
  Ajpes
  Palfinger
  Mestna občina Maribor_Inhouse
  Pošta Slovenije

  Znanje zaposlenih je generator napredka!

  Poglejte si tudi ...

  Kako narediti dober poslovni načrt?

  Kaj je poslovni načrt? Kako sestaviti poslovni načrt? Kako se izogniti najpogostejšim napakam?

  Tim
  in timsko delo

  Kaj so značilnosti dobrega tim, pet pasti timskih veščin, kako vzpostaviti kulturo zaupanja ...

  Medgeneracijsko sodelovanje

  Kako se z različnimi generacijami spopasti na kadrovskem
  področju?

  Celovit pristop v izobraževanju

  5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju, upravljanje izobraževanj

  Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

  Založba Forum Media, založniška dejavnost d.o.o.
  Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
  +386 2 230 28 55
  [email protected]

  Delovnik
  Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
  Petek: 8:00–15:00

  © 2024 Založba Forum Media