fbpx

Prijava v portal: 

Inšpekcijsko nadzorstvo v javnem sektorju

 • nadzor nad izvajanjem sistema plač, določenega z ZSPJS in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov in drugih aktov ter s kolektivnimi pogodbami, izvajajo inšpektorji za plače v javnem sektorju,
 • nadzor nad izvajanjem ZDR-1 v okviru svojih pristojnosti izvajajo inšpektorji Inšpektorata za delo, ki v skladu z zakonom opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področij varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela in zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, sodelovanja delavcev pri upravljanju in stavk, če ni z zakonom drugače določeno.
 •  

  Kadrovsko delo v praksi po novem

   

  Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

   
  Dodaj odgovor