fbpx

Prijava v portal: 

Iz kadrovske prakse – odgovori na aktualna vprašanja

image_pdfimage_print

Drugače pa je pri pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas – po določbi ZDR, ki ureja odpoved take pogodbe, bolniški dopust lahko vpliva na odpovedni rok. 

Pogoji za pridobitev minimalne starostne pokojnine – pridobivanje podatkov od delodajalca

Vprašanje:

Ali lahko in kako lahko delodajalec pridobi podatek o tem, ali delavec že izpolnjuje minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine?

Odgovor:

Za odgovor na to vprašanje moramo pogledati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07). Ta zakon določa, da je osebni podatek kateri koli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Ta zakon tudi določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če za to obstaja zakonska podlaga ali je podano soglasje posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Kot obdelovanje se šteje zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Poleg navedenega se lahko osebni podatki obdelujejo tudi, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo ti osebni podatki. 

Po 34. členu ZDR pa mora delavec obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Torej je dolžan delodajalca obveščati tudi o okoliščinah, ki se nanašajo na delodajalčevo možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tako je delavec na zahtevo delodajalca dolžan priskrbeti delodajalcu podatke o datumu izpolnjevanja pogojev za upokojitev. Lahko pa za pridobitev teh podatkov delavec tudi pooblasti delodajalca. 

 

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 
Dodaj odgovor