fbpx

Prijava v portal: 

Izbor kadrov v praksi

Selekcijski postopek poteka v več korakih, najprej je seveda potrebno ugotoviti potrebo po novem sodelavcu. Če imamo dobro pripravljeno sistemizacijo delovnih mest, z opisi delovnih mest, nam je naslednji korak nekoliko olajšan. Tako bomo točno vedeli kakšna znanja in kompetence mora imeti naš bodoči kandidat, zaradi priprave razpisa za prosto delovno mesto in predvsem, za potrebe  samega izbora med prijavljenimi kandidati.
Naslednji korak je razgovor z izbranimi kandidati. Pomembno je, da imamo vnaprej pripravljen vprašalnik, kajti le tako bomo iz razgovora razbrali informacije, ki jih kandidati niso navedli v vlogi. Vprašalnik naj bo standardiziran, zaradi lažje primerjave med kandidati.
Dodaj odgovor