fbpx

Prijava v portal: 

Izdelava ocene odpadka

image_pdfimage_print

 

Opis nevarne lastnosti Ugotovitev – vrednotenje nevarnih lastnosti
H1 – eksplozivno

Odpadek ni eksploziven, saj predstavlja popolnoma polimeriziran PVC/PU trden kompozit; ni razvrščen v 1. razred nevarnega blaga po predpisih na področju prevoza nevarnega blaga v cestnem prometu.

Odpadek ne eksplodira ob izpostavitvi plamenu ter ni bolj občutljiv na udarce ali trenje kot dinitrobenzen.

H2 – oksidativno

Odpadek ni oksidativen, saj predstavlja popolnoma polimeriziran PVC/PU trden kompozit; ni razvrščen v 5.1 in/ali 5.2 razred nevarnega blaga po predpisih na področju prevoza nevarnega blaga v cestnem prometu.

Odpadek ne reagira burno eksotermno ob stiku z vnetljivimi snovmi.

H3-A – lahko vnetljivo

Odpadek ni lahkovnetljiv, predstavlja popolnoma polimeriziran PVC/PU trden kompozit; ni v tekočem agregatnem stanju in njegova temperatura vnetišča ni nižja od 21°C.

Odpadek ni razvrščen v 2. razred nevarnih snovi in znotraj tega razreda označen s črkami F, TF ali TCF.

Tudi ni razvrščen v 4.1, 4.2 in/ali 4.3 razred nevarnega blaga

po predpisih na področju prevoza nevarnega blaga v cestnem prometu.

Odpadek se ob stiku z zrakom ne vname pri sobni temperaturi brez dodajanja energije.

Prav tako odpadek ob stiku z vodo ali vlažnim zrakom ne razvija lahko vnetljive pline v nevarnih količinah.

Opis nevarne lastnosti Ugotovitev – vrednotenje nevarnih lastnosti
H3-B – vnetljivo Odpadek ni vnetljiv, saj predstavlja popolnoma polimeriziran PVC/PU trden kompozit
H4 – dražljiv odpadek

Odpadek ni dražljiv, saj predstavlja popolnoma polimeriziran PVC/PU trden kompozit; ne vsebuje po predpisih na področju kemikalij 10 % ali več ene ali več dražilnih snovi z oznako R41.

Odpadek tudi predvidoma ne vsebuje 20 % ali več ene ali več snovi z oznakami R36, R37 in R38 po predpisih na področju kemikalij.

Prav tako odpadek ob stiku s kožo ne povzroča vnetja.

H5 – dražilno

Odpadek ni zdravju škodljiv, predstavlja popolnoma polimerizirani PVC/PU trden kompozit. Predvidevamo, da ne vsebuje 25 % ali več ene ali več snovi, ki so razvrščene kot zdravju škodljive snovi po predpisih na področju kemikalij.

H6 – strupeno

Odpadek ni strupen, saj predstavlja popolnoma polimeriziran PVC/PU trden kompozit; ne vsebuje 0,1 % ali več ene ali več zelo strupenih snovi, po predpisih na področju kemikalij.

Odpadek tudi predvidoma ne vsebuje  3 % ali več ene ali več snovi, ki so razvrščene med strupene, po predpisih na področju kemikalij.

H7 – rakotvorno

Odpadek ni rakotvoren, saj predstavlja popolnoma polimeriziran PVC/PU trden kompozit; ne vsebuje 0,1 % ali več ene ali več snovi, ki  so razvrščene med rakotvorne snovi 1. ali 2. kategorije, po predpisih na področju kemikalij.

H8 – jedko

Odpadek ni jedek, saj predstavlja popolnoma polimeriziran PVC/PU trden kompozit; ne vsebuje 1 % ali več ene ali več jedkih snovi z oznako R35.

Odpadek tudi predvidoma ne vsebuje 5 % ali več ene ali več jedkih snovi z oznako R34, po predpisih na področju kemikalij.

H9 – infektivno

Odpadek ni infektiven, saj predstavlja neonesnažen polimeriziran PVC/PU trden kompozit; ne vsebuje za zdravje ljudi nevarne klice in tudi ne kužni material živalskega izvora.

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Dodaj odgovor