Aktualna problematika najemnih pogodb za poslovne prostore

Online seminar v živo

89,90  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kakšne so pravne možnosti pogodbenih strank, ko  je plačevanje najemnine zaradi izrednih razmer in posledic epidemije oteženo?


Zaradi epidemije koronavirusa so bili sprejeti številni ukrepi, ki vplivajo na obstoječa pravna razmerja. Med njimi so posebej izpostavljena najemna razmerja, saj vsebina nekaterih ukrepov neposredno učinkuje na pravice in obveznosti pogodbenih strank najemne pogodbe.

Da odgovorimo na ključna vprašanja glede pravic in obveznosti iz naslova poslovno najemnih razmerij, vas vabimo, da se udeležite online seminarja.

Online seminar v živo spremljate preko lastnega računalnika, zato vam ni treba zapuščati doma oz. delovnega mesta. Omogočena je nemotena interakcija ter zastavljanje vprašanj (po mikrofonu ali pisno).

Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej in poskrbeli bomo, da boste tekom izobraževanja prejeli kar najbolj koristne odgovore in pojasnila!

Zaradi epidemije koronavirusa so bili sprejeti številni ukrepi, ki vplivajo na obstoječa pravna razmerja. Med njimi so posebej izpostavljena najemna razmerja, saj vsebina nekaterih ukrepov neposredno učinkuje na pravice in obveznosti pogodbenih strank najemne pogodbe. Najemnine predstavljajo velik del stroškov poslovnih subjektov, zato je osrednje vprašanje najemnikov, ki zaradi sprejetih ukrepov ne smejo poslovati in tudi nimajo prihodkov iz naslova poslovanja, ali morajo kljub temu plačati najemnino. Za najem poslovnih prostorov pri nas še vedno velja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) iz leta 1974, vendar ne splošna pravila Obligacijskega zakonika, ne posebna pravila ZPSPP ne določajo nobenih posebnih pravil za primere, ko najemnik zaradi posebnih okoliščin  ali razmer, ne zmore plačevati najemnine ali je to zanj bistveno oteženo.

Kakšne so torej pravne možnosti pogodbenih strank, v kolikor je  plačevanje najemnine zaradi izrednih razmer in posledic epidemije oteženo?

Avtorji

Maja Praviček

Maja Praviček je na ljubljanski Pravni fakulteti diplomirala pri prof. dr. Marku Ilešiču. Po sodniškem pripravništvu na mariborskem sodišču je leta 1991 opravila pravosodni izpit. Delovne izkušnje si je pridobivala na področju pravosodja, sprva kot strokovna sodelavka na izvršilnem in pravdnem oddelku, vključno z mednarodno pravno pomočjo in zadev s področja priznanja tujih sodnih odločb ter sodne uprave. Poklicno pot je nadaljevala kot notarska kandidatka in namestnica, kjer je delala na področju gospodarskega prava, nato pa kot okrajna sodnica na pravdnem oddelku Okrajnega sodišča v Mariboru. Od leta 2003 je bila tudi predsednica tega sodišča. Njeno delovno področje na sodišču je obsegalo predvsem civilno področje, vključno z zemljiško knjigo, v manjšem obsegu tudi kazensko področje, sicer pa je aktivno sodelovala pri več projektih v okviru zemljiške knjige, informatizacije izvršilnih vpisnikov, kot tudi v delovnih skupinah v zvezi s spremembami zakonodaje ter projektih v okviru sodne uprave. Ves čas poklicnega delovanja se je dodatno izobraževala, opravila hospitacijo na graškem okrajnem sodišču, sodelovala v poletnih šolah evropskega prava, na sodišču pa izobraževala sodno osebje ter sodelovala pri izvedbi predstavitev zemljiške knjige. Aprila 2008 se je odločila za samostojno poklicno pot in je sedaj odvetnica. Je tudi izpraševalka v izpitni komisiji za preizkusni izpit za odvetnike iz drugih držav za področje civilno materialno in procesno pravo in izpraševalka v izpitni komisiji za pravniški državni izpit za področje civilno materialno in procesno pravo.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.