fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Branje in razumevanje bilanc v javnem sektorju

Enodnevni seminar
Ura: –
Strokovnjaki:

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Za vami je priprava bilanc in vseh pripadajočih poročil, ki je ena od najbolj odgovornih nalog poslovodnih in računovodskih delavcev v javnem sektorju.

Informacije zbrane v bilančnih poročilih, pa je potrebno znati tudi analizirati in pridobljene informacije uporabiti pri sprejemanju poslovnih odločitev in poslovanju na sploh.

Kot direktor, računovodja ali strokovni delavec na področju financ morate znati, razumeti in pravilno interpretirati računovodske izkaze, kar pa je v praksi vse prej kot lahka naloga.

Da boste razumeli vsebino računovodskih izkazov in sprejemali pravilne in utemeljene poslovne odločitve, se udeležite praktičnega seminarja:

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen poslovodnim organom v javnem sektorju, finančnim in računovodskim delavcem, ustanoviteljem javnih zavodov, predsednikom in članom svetov zavodov ter vsem, ki se srečujejo s pripravo računovodskih poročil.

Delavnica je zastavljena tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo:

  • razumeli bilanco stanja in znali interpretirati podatke prikazane v bilanci;
  • poznali razliko med obračunskim tokom, denarnim tokom, dobičkom (presežkom prihodkov nad odhodki), denarnimi sredstvi in davčno osnovo;
  • vedeli, na katere postavke v računovodskih poročilih je treba biti pozoren.
Kratek pregled vsebine:
  • Osnovni pojmi iz računovodskih poročil
  • Razlika med obračunskim tokom, denarnim tokom, dobičkom (presežkom prihodkov nad odhodki), denarnimi sredstvi in davčno osnovo
  • Kaj sploh je računovodstvo in kaj knjigovodstvo?
  • Kaj sploh prikazujejo računovodska poročila?
  • Na katere postavke v računovodskih poročilih je potrebno biti pozoren?
  • Pomembne informacije iz računovodskih poročilih

Avtorji

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.