fbpx

Prijava v portal: 

Branje, razumevanje in analiza bilanc za vodstvene kadre – nefinančnike

Seminar
Datum: 7.6.2024
Ura: 9.00 – 13.15
Lokacija: Online (preko spleta)
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije.

Top 3 prednosti online seminarja:

1) Celoviti pristop k razumevanju bilanc
2) Praktični napotki iz analize bilanc
3) Odgovori na vaša vprašanja

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Online seminar je zastavljen tako, da boste:

 • razumeli bilanco stanja in  izkaz poslovnega izida;
 • znali iz računovodskih izkazov razbrati informacije, ki so pomembne za prave poslovne odločitve;
 • analizirati pomembne kazalnike;
 • oceniti bonitetno sliko poslovnega partnerja ter lastno boniteto poslovanja, in
 • razumeli, kako se posamezne odločitve odražajo na rezultatu podjetja.
bilanca stanja

Vsebina seminarja:

 • Vsebina in pomen ekonomskih kategorij iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov.
 • Pomen metod vrednotenja dolgoročnih sredstev, zalog materiala, proizvodnje in trgovskega blaga.
 • Vrednotenje ali odpis terjatev in obveznosti poslovanja.
 • Izračun in pomen kazalnikov poslovanja.
 • Koeficienti obračanja sredstev (zalog, terjatev) in obveznosti ter dnevi vezave.
 • Kazalniki likvidnosti in plačilne sposobnosti.
 • Izračun meje zadolženosti.
 • Pregled in prikaz primerov Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida
 • Diskusija in odgovori na vprašanja.

Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) so slika poslovanja vsake organizacije. Zelo pomembno je, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je tako bistveno, da vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom, predvsem pa da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.

Bilanca stanja je krvna slika vsakega podjetja. Jasno kaže, s kom lahko sklenete posel in zmanjšate tveganje.

Ali znate brati in razumeti računovodske izkaze, ali veste, kje so lahko pasti in nevarnosti v računovodskih izkazih, poznate svojo boniteto oz. boniteto vašega poslovnega partnerja …? Če odgovori niso pritrdilni, nič narobe, saj se lahko na aktualnem seminarju naučite vsega, kar se iz računovodskih poročil razbere in razume, ter kje so pasti in nevarnosti.

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.