Branje, razumevanje in analiza bilanc

Seminar

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Ljubljana, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič

 

Zgodaj poleti bodo na voljo bilance za poslovno leto 2022. Informacije, ki jih razberete iz poročil, so ključne pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Branje, razumevanje in analiza bilance stanja


Zgodaj poleti bodo na voljo bilance za poslovno leto 2022, iz katerih boste razbrali, s kom lahko varno sklenete posel, kako zmanjšate tveganje in kaj dela vaša konkurenca!

Informacije, ki jih razberete iz poročil, so ključne pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Kot direktor, prodajnik, nabavnik, vodja, računovodja ali samostojni podjetnik morate znati razumeti in pravilno interpretirati računovodske izkaze, kar pa je v praksi vse prej kot lahka naloga.

Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) so slika poslovanja vsake organizacije. Zelo pomembno je, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je tako bistveno, da vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom, predvsem pa da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.

Če odgovori na vprašanja: »Ali znate brati in razumeti računovodske izkaze;  ali veste, kje so v računovodskih izkazih lahko pasti in nevarnosti; poznate svojo boniteto oz. boniteto vašega poslovnega partnerja …?«, niso pritrdilni, še nič ni izgubljenega, zato vas z veseljem vabimo, da se udeležite delavnice, kjer vas bomo naučili vsega, kar se iz računovodskih poročil lahko razbere in razume, prav tako vas bomo opozorili na pasti in nevarnosti.

Na vse te naloge in vprašanja boste odgovorili, če boste znali ugotoviti boniteto in vpliv denarnega toka na vaše poslovanje. Pomembno je razumeti glavne informacije, ki vam dajo sliko o poslovni in finančni stabilnosti poslovanja, kreditni sposobnosti in likvidnosti, saj s tem znižujete tveganje denarnega poslovanja.


Vsebina:

 • Vsebina in pomen ekonomskih kategorij iz analiza bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov
 • Pomen metod vrednotenja dolgoročnih sredstev, zalog materiala, proizvodnje in trgovskega blaga
 • Vrednotenje ali odpis terjatev in obveznosti poslovanja
 • Izračun in pomen kazalnikov poslovanja
 • Koeficienti obračanja sredstev (zalog, terjatev) in obveznosti ter dnevi vezave
 • Kazalniki likvidnosti in plačilne sposobnosti
 • Izračun meje zadolženosti
 • Diskusija in odgovori na vprašanja

Branje razumevanje in analiza bilance stanja

Delavnica je zastavljena tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo:

 • razumeli bilanco stanja in izkaz poslovnega izida;
 • znali iz računovodskih izkazov razbrati informacije, ki so pomembne za prave poslovne odločitve;
 • analizirati pomembne kazalnike in oceniti bonitetno sliko poslovnega partnerja ter lastno boniteto poslovanja, in
 • razumeli, kako se posamezne odločitve odražajo na rezultatu podjetja.

Dodatne ugodnosti za udeležence:

 • Odgovori na vprašanja še 30 dni po seminarju
 • Dodatno gradivo: Optimizacija denarnega toka
 • Pojasnila na vaša konkretna vprašanja prejmete na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: [email protected]

  Preverite še ostala izobraževanja iz – Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

  Želite izvedeti še več? Preberite blog Bilanca stanja, kjer navajamo razlago in primere. 

  Avtorji

  dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

  Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

  Splošni pogoji

  Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.