Novi zakon o čezmejnem opravljanju storitev (ZČmIS-1) in davčni vidik napotenih delavcev na delo v tujino

Seminar

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:OOZ Domžale

 

Online seminar obravnava davčni in obračunski vidik položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah EU zagotavljajo slovenska podjetja.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Pri čezmejnem izvajanju storitev in pri napotovanju ali posredovanju delavcev na delo v tujino je potrebno upoštevati nacionalne predpise držav v katere so delavci napoteni kakor tudi predpise evropske unije.

Še pomembneje pa je poznavanje davčnih pravil, kako pravilno davčno obravnavati napotenega delavca, kako mu pravilno obračunati plačo in morebitne druge stroške, ki mu pripadajo zaradi opravljanja dela v tujini in kako pravilno poročati na  veljavnem REK obrazcu.

Vse to boste na podlagi praktičnih primerov izvedeli na seminarju.


Ker je aprila 2023 v veljavo je stopil novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) s ciljem celovite obravnave položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah EU zagotavljajo slovenska podjetja in samostojne osebe, nosilci gospodarske dejavnosti, bomo na seminarju podrobno in na praktičnih primerih obdelali:

 • Davčni vidik napotenih delavcev na delo v tujino
 • Obračun plače napotenega delavca
 • Povračila stroškov napotenega delavca
 • Pravno ureditev napotenih delavcev po veljavni zakonodaji
 • Osnovo za prispevke za socialno varnost na podlagi novega ZČmIS-1 in sicer do 31. 12. 2023 in od 1. 1. 2024 dalje.

Poudarki iz vsebine

Uvod:

 • kratek pregled pravne ureditve napotenih delavcev (pogodba o zaposlitvi, kdaj aneks, Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev)
 • Uredbi (ES) 883/2004 in 987/2009 (kdaj pridobiti A1 po 12. oziroma po 13. členu Uredbe (ES) 883/2004, osnova za prispevke za socialno varnost – do 31.12.2023 in od 1.1.2024 dalje – veza novi ZČmIS-1, posebnosti Brexit), socialna varnost napotenih v tretje države)

Davčni vidik napotenih delavcev na delov v tujino:

 • nacionalna pravila pri obračunu plače (kdaj je vir dohodka v Sloveniji, ugotavljanje rezidentskega statusa, davčna osnova in izračun akontacije dohodnine, predlaganje REK obrazcev);
 • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (rezidenti in nerezidenti);
 • povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino (kratkotrajne napotitve, daljše napotitve, presoja neprekinjenosti…);
 • praktični primeri izplačil iz sklada BOUAK
 • praktični primeri obračunov plač – rezidenti in nerezidenti – 12. in 13. člen Uredbe 883/2004 (napotitve do 30 dni, napotitve od 30 do 90 dni in napotitve nad 90 dni), odbitek tujega davka.

Komu je seminar namenjen? 

Na seminar vabimo vodje računovodstev, vodje obračuna plač, računovodje, zaposlene v obračunu plač, direktorje, poslovodne delavce, samostojne podjetnike in vse, ki morajo poznati pravila napotitve delavcev na delo v tujino.


Pridržujemo si pravico do spremembe izvedbe seminarja v online obliko.


IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.