fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

DDV in gradbeništvo – posebnosti z vidika izdajatelja in prejemnika računa

Spletni seminar
Ura: 9.00 – 14.30

226,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Spletni seminar  smo oblikovali tako za gradbenike, kakor tudi za tiste, ki prejemate račune za gradbene storitve ali prodajate ali kupujete nepremičnine. Lahko ste samo podizvajalec, pa boste na seminarju našli odgovor, kako obravnavati prejete in kako izdane račune. Vse te primere vam bomo predstavili tako v situaciji, ko dela izvaja tujec ali Slovenec. Precej pozornosti bomo namenili tudi storitvam, pri katerih sta možna dva pogleda, in sicer kje so storitve izvedene ali kje je nepremičnina, ki je vezana na opravljeno storitev.

 • Tematika bo sistematično predstavljena na osnovi primerov.
 • Vse situacije bodo predstavljene tako z vidika izdajatelja računa, kot tudi z vidika prejemnika računa
 • Vsebina je zelo široko povezana z nepremičninami in gradbeništvom.

Seminar je namenjen: računovodjem, finančnikom, kontrolerjem, knjigovodjem, direktorjem in tistim, ki znanje iz področja DDV potrebujejo pri svojem delu.

Intenziven spletni seminar je pripravljen na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Katere so specifike gradbenih storitev? Katere so gradbene storitve za DDV namene? Kaj niso gradbene storitve?
 • Kakšni so izdani računi (z DDV, brez DDV, po 76. čl), če so dela opravljena v Sloveniji ali v tujini in ima naročnik sedež v Sloveniji ali tujini?
 • Kdaj in kako dela prejemnik samoobdavčitev ali odbija DDV, če mu račun izda izvajalec s sedežem v Sloveniji ali tujec?
 • Kakšen račun se izdaja pri prodaji zgrajene nepremičnine? (z DDV, brez DDV, po 76. a čl., z DPN)
 • Kako so obravnavane storitve, ki so povezane z nepremičnino? (cenitev, pravne storitve, storitve svetovalcev)
 • Dobili boste tudi odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Specifike gradbenih storitev:

 • katere so gradbene storitve za DDV namene
 • kdo določa kaj so gradbene storitve in kaj niso
 • primeri kaj niso gradbene storitve
 • Kakšni so izdani računi (z DDV, brez DDV, po 76. a čl.), če so:
  • dela opravljam v Sloveniji
  • dela opravljam v tujini
  • in je pri tem moj naročnik ali s sedežem v Sloveniji ali tujec
 • Vidik prejemnika gradbenih storitev, če so:
  • dela opravljena v Sloveniji
  • dela opravljena v tujini
  • kdaj in kako dela prejemnik samoobdavčitev ali odbija DDV, če mu račun izda izvajalec ali s sedežem v Sloveniji ali tujec

Prodaja zgrajene nepremičnine

 • Kakšen je izdan računi (z DDV, brez DDV, po 76. a čl., z DPN), če:
  • je nepremičnina v Sloveniji
  • je nepremičnina v tujini
  • in je pri tem moj kupec ali s sedežem v Sloveniji ali tujec

Storitve, ki so povezane z nepremičnino (npr. cenitve, pravne storitve, storitve svetovalcev, obdelava zemlje, portfelj storitve…)

 • katere so te storitve, ki imajo posebno obravnavo
 • vidik izdajatelja in prejemnika računa teh storitev, če so storitve:
  • opravljene v povezavi z nepremičnino, ki je v Sloveniji
  • opravljena v povezavi z nepremičnino, ki je v tujini
  • Ali je pri teh storitvah pomembno kje so izvedene?

Avtorji

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj. Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Kot soavtorica je objavila pet knjig, od tega eno v tujini. Svetuje na področju DDV, davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.