fbpx

Prijava v portal: 

Delovna uspešnost v javnem sektorju

Seminar
Datum: 5.6.2024
Ura: 9.00 – 12.15
Lokacija: Online (preko spleta)
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije o opravljenem izobraževanju ter 8 točk v skladu z 10. členom pravilnika.

Top 3 prednosti praktičnega usposabljanja:

1) Zakonodajno usklajene rešitve
2) Poglobljeno razumevanje delovne uspešnosti v JS
3) Praktični primeri

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ključne koristi seminarja:

 • Poglobljeno razumevanje plačnega sistema v javnem sektorju: Pridobili boste temeljito razumevanje pravnih podlag in osnovnih pojmov plačnega sistema v javnem sektorju, kar vam bo pomagalo pri boljšem upravljanju kadrovskih postopkov.
 • Usmerjenost v ocenjevanje delovne uspešnosti: Pridobili boste jasen vpogled v proces ocenjevanja delovne uspešnosti ter njegovo vlogo pri napredovanju zaposlenih in izplačilu plač v javnem sektorju.
 • Razumevanje različnih vrst delovne uspešnosti: Spoznali boste različne vrste delovna uspešnost javni sektor v plačnem sistemu, kar vam omogoča boljše upravljanje s kadri in učinkovitejše izvajanje kadrovskih procesov v svojih organizacijah.

Poleg tega boste v praksi takoj:

 • uporabili z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami usklajene rešitve,
 • izvedeli, kakšne so vaše obveznosti in se izognili nepotrebnim kršitvam ter
 • prejeli odgovore na konkretna vprašanja iz prakse – pošljite jih že vnaprej na naslov [email protected].
 • program se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 8 točkami.
Delovna uspešnost javni sektor

Program seminarja

 • Plačni sistem v javnem sektorju – pravne podlage in osnovni pojmi plačnega sistema
 • Opredelitev delovne uspešnosti in namen ocenjevanja delovna uspešnost javni sektor
 • Ureditev ocenjevanje delovne uspešnosti v plačnem sistemu in uporaba letne ocene (napredovanje v plačni razred, napredovanje v naziv)
 • Vrste delovne uspešnosti v plačnem sistemu:
  • Redna delovna uspešnost (obseg sredstev, kriteriji za določanje in delitev, postopek delitve)Delovna uspešnost javni sektor iz naslova povečanega obsega dela (vir in obseg sredstev, kriteriji in postopek delitve, potrebni akti)
  • Delovna uspešnost javni sektor iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za delitev, obseg sredstev, postopek delitve)
 • Pregled ureditve za plačno skupino B
 • Pravno varstvo, sodna praksa

Komu je seminar namenjen?

Kadrovikom, vodjem, poslovnim sekretarjem ter vsem, ki se v javnem sektorju srečujete z obravnavano tematiko.

Delovna uspešnost javni sektor zaposlenega se izkazuje kot napredovanje, bodisi na zahtevnejše delovno mesto ali pa v osnovni plači, ter je temelj za izplačilo dela plače. Zato je ocenjevanje delovne uspešnosti ključen del kadrovskih postopkov, ki lahko prispeva k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

V javnem sektorju je delovna uspešnost opredeljena v predpisih, ki urejajo sistem plač, pa tudi v predpisih, ki na posameznih področjih javnega sektorja urejajo napredovanja v nazive.

Na online seminarju bo strokovnjakinja na področju plačnega sistema in delovnih razmerij v javnem sektorju, Štefka Korade Purg, podrobno predstavila ureditev delovne uspešnosti v okviru plačnega sistema, z osredotočenjem na različne vrste delovne uspešnosti.

Preverite še ostala izobraževanja s področja HRM. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite v opombe.