Delovnopravna zakonodaja za računovodje

Večdnevni izobraževalni program
Avtorji:Miha Šercer

690,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novo: osnove delovnopravne zakonodaje, ki jih mora obvladati vsak računovodja

Za pravilen obračun potnih stroškov, dnevnic in ostalih prejemkov iz delovnega in pogodbenega razmerja ter ob vseh računovodskih predpisih in zakonih, ki jih dnevno uporabljate pri svojem delu, morate dobro poznati tudi zakonodajo s področja delovnih razmerij. Ob vseh spremembah zakonodaje in obilici vašega dela je spremljanje in implementiranje vseh predpisov zelo zahtevno.

Program je namenjen: vodjem računovodstva, računovodjem in vsem, ki jih tematika zanima.

  • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj.
  • Delavnice trajajo popedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
  • V intervalih med posameznimi delavnicami boste prejeli študijsko gradivo in Kontrolno mapo za pripravo na obisk delovnega inšpektorja. Omogočata vam vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete, brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
  • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (z obkroževanjem pravilnih odgovorov), katerega boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
  • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste kot potrdilo o strokovni usposobljenosti prejeli certifikat Delovnopravna zakonodaja za računovodje v slovenščini in angleščini.

Posebej pripravljen izobraževalni program s področja delovnopravne zakonodaje, ki je posebej prilagojen potrebam in željam računovodij.

Vsebina

Avtorji

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.